Користувацький вхід

Останні публікації

Теоретичний семінар для педагогів "Економічне виховання в дошкільному навчальному закладі"

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.


0

Теоретичний семінар для педагогів ДНЗ
Автор:
Чернега Н.А.
Тема: економічне виховання в дошкільному навчальному закладі
Мета: поглибити знання педагогів щодо використання сучасних методів економічного навчання. Здобути уміння і навички для успішного розв’язання завдань економічного виховання дітей, стимулювати творчі пропозиції педагогів.
Хід заняття
1. Оголошення теми та мети семінару.
Вправа «Мрія»
Мета: вибрати та усвідомити мрію, над якою будеш працювати, створення позитивної, доброзичливої атмосфери в групі.
Хід вправи вихователь-методист пропонує закінчити фразу:
« Я мрію …» - Це –чудово!- додає група
2.Вправа «Гаманець бажань»
Мета:визначити очікування учасників від роботи під час заходу.
Хід вправи педагоги отримують стікери, на яких записують свої очікування від семінару.
Вихователь-методист: Сьогодні на шляху соціальних і економічних перетворень сучасне життя потребує реформування всіх сфер життєдіяльності людей, і перш за все,освіти. Нині життя диктує абсолютно нові вимоги до сфери освіти. Педагогічний процес сучасного дошкільного навчально-виховного закладу характеризується наявністю педагогічних інновацій, які дозволяють значною мірою оновити зміст освіти, підвищити ефективність використання форм,методів навчання, а найголовне – змінити розуміння ролі особистості в сучасному освітньому просторі. Науковці вбачають, що педагогічні інновації це цілеспрямовані зміни, що скеровані на перетворення компонентів педагогічного процесу і відбуваються в певній послідовності, вони супроводжуються постійним привнесенням у систему навчання і виховання принципово нових елементів. Процес використання педагогічних інновацій є творчим процесом, який містить у собі відкриття нового в педагогічній діяльності: нових знань, нових проблем, нових методів рішення. Впровадження інновацій у навчальний процес покликане забезпечити підвищення якості навчання й виховання дітей
3.Ігрова вправа «Що слово значить?»
Вихователь – методист. Пропоную розглянути листочки зі словом – економічним терміном і пояснити його значення.
Мета: забезпечити розуміння педагогами тлумачення ключових слів економічної термінології.
Ключові слова:
економіка – наука про ведення господарства;
бізнес – діяльність, що спрямована на отримання прибутку;
бізнесмен – людина, яка має свою справу;
гривня – грошова одиниця України;
товар – речі,предмети, які купуються або продаються;
банк – установа, де находяться, зберігаються та видаються гроші;
валюта – грошова одиниця інших держав;
ярмарок - це місто, де можна купити і продати товар, відрізняється від ринку тим,що тут ведуться великі торги;
реклама – повідомлення та відомості про товар, його якість, можливість придбання, запорука успішного бізнесу;
бережливість, економність – раціональне використання ресурсів природи та держави.

4.Міні - лекція
Шляхи забезпечення економічної спрямованості освітнього процесу

Економічне виховання – це організована педагогічна діяльність, спеціально продумана система роботи, спрямована на формування економічної свідомості. У процесі її здійснення діти опановують поняття про організовану й ефективну економіку, розвиток продуктивних сил і виробничих відносин.
Економічне виховання дошкільників – це, перш за все, знання про працю та все, що з нею пов'язане. Однак реалізація завдань економічного виховання можлива за умови повноцінного вирішення завдань трудового виховання в усіх вікових групах дитячого садка, адже праця – провідна категорія економічної науки.
Сучасного дошкільника вже з перших років життя оточує економічна сфера, наповнена складними економічними поняттями та процесами. Реклама по телебаченню, розмови політиків, купівля, продаж, розподіл сімейного бюджету – ось далеко не повний перелік того, з чим доводиться стикатися дитині щодня. Саме тому основними завданнями економічного виховання є ознайомлення сучасного дошкільника з основами економіки, способами соціально-економічної поведінки, розвиток особистісних якостей, необхідних для успішної економічної діяльності.
Формування економічної грамотності дітей дошкільного віку відбувається за таких педагогічних умов: забезпечення комплексного підходу до процесу економічного виховання; формування елементарних економічних знань, умінь, навичок, особистісних якостей, необхідних для успішної економічної діяльності; надання пріоритету ігровій діяльності серед інших засобів формування економічної грамотності; поступове впровадження ігор економічної спрямованості.
Процес економічного виховання реалізується через різні форми його організації. Вирішення проблемної ситуації. Вирішуючи проблемну ситуацію (економічного, математичного, екологічного змісту) діти залучаються до економічної дійсності, навчаються розмірковувати, орієнтуватися в тому, що оточує, проявляти ініціативу, висловлювати власну думку і приймати чужу позицію, зростає і реалізується їх творчий потенціал.
Читання художньої літератури. Казка – літературний жанр з величезними дидактичними можливостями. Цікаві і вдалі авторські казки, кожна з яких представляє як би міні-програму ознайомлення дітей з економічними поняттями. Читання художньої літератури сприяє розумінню мотивації і вчинків героїв, характеристиці їх дій, формує словник дітей, а головне – дає пояснення багатьом незрозумілим економічним явищам.
Логічні і арифметичні завдання, завдання-жарти, виконання завдання за малюнком оживляють шлях пізнання складних економічних явищ. Вони поєднують в собі елементи проблемної ситуації і цікавості, змушують працювати розум і доставляють радість, розвивають фантазію, уяву і логічне мислення. Вирішення таких завдань підвищує інтерес дитини до економічних знань, вчить бачити за назвами і термінами життя, красу світу речей, природи, людей.
Економічні заняття розширюють економічний кругозір, уточнюють раніше сформовані уявлення, знайомлять з новими престижними професіями, дозволяють зрозуміти роль праці в житті людини, специфіку товарно-грошових стосунків і реклами, вчать розумно витрачати гроші, дбайливо відноситися до речей (іграшок, одягу, взуття) і природних ресурсів.
Заняття математичного спрямування направлені на освоєння дітьми наочно-специфічного (математичного) змісту, формування пізнавальних і творчих здібностей. Математика озброює дітей засобами раціонального пізнання світу. Рахунок, вимірювання, елементарні обчислення — це ті способи, які дошкільнята використовують під час вирішення різних завдань, у тому числі і економічного змісту. Використання цих способів в пізнавальній і практичній діяльності стимулює пошукову діяльність, відкриває дитині шлях до творчості. Математичні знання можна розглядати як основу розвитку у дошкільників елементарних економічних уявлень. В той же час ознайомлення з економічною сферою дійсності сприяє переходу дитини від формального засвоєння математичних знань до їх усвідомленого використання в нової області. Природне з'єднання математичних і економічних знань слід здійснювати вже на початковому рівні їх вивчення.
Важливе значення в економічному вихованні відіграє ручна праця (гурткова робота по виготовленню музичних іграшок, ікебано, подарунків для мам, тат, гостей…). У груповій кімнаті можна створити «Скриньку бережливих та економних», в яку б діти збирали клаптики тканини, нитки, хутро, цікавий папір, а потім використовували б це все для оздоблення музичних іграшок, ікебано… Таким чином, малюки отримують хороші уроки економії.
Праця взагалі являється провідною економічною категорією, але за умови, якщо дошкільнята вчитимуть не лише вирізняти трудові дії з інших видів діяльності, розуміти послідовність трудових операцій, але й вчитимуть бережливо ставитись до результатів своєї праці та праці дорослих.
Важливим питанням у плані економічного виховання дітей є організація господарсько-побутової праці в днз. Ця праця має бути раціонально організована, тобто корисна, ефективна, якісна. Її варто планувати в рамках кожного дня (допомога у прибиранні кімнати, складання іграшок на місця, організація чергування по їдальні).
Ознайомлення дітей із певними економічними поняттями та категоріями відбувається на заняттях із різних розділів програми. Для того ж, щоб систематизувати й розширити знання дошкільників, раз на тиждень проводимо спеціальне заняття з економіки, яке може бути побудоване у будь-якій формі. Засвоїти складні економічні поняття дітям допомагають казкові персонажі. Вони — часті гості на заняттях. Та й самі казки просто незамінні у вихованні таких якостей особистості, як працелюбність, бережливість, практичність. З досвідом прийшло розуміння того, що майже в кожній казці можна знайти «економічний» підтекст. Під час вивчення нових та закріплення пройдених тем активно використовуємо елементи теорії розв'язання винахідницьких задач. Казкові сюжети перебудовуємо так, аби вони розгорталися перед дітьми у вигляді проблемних «економічних» ситуацій, розв'язання яких розвиває логіку, нестандартність, самостійність мислення, комунікативно-пізнавальні навички, здатність орієнтуватися у складних життєвих ситуаціях. Основний принцип реалізації завдань економічного виховання — діяльнісний підхід до нього. Залежно від змісту знань обираємо провідний вид діяльності. Наприклад, засвоєння знань зі сфери фінансів (гроші, ціна, вартість, обмін, продаж тощо) ефективніше відбувається під час проведення різних ігор — дидактичних, настільно-друкованих, рольових тощо. Знання про те, чому слід берегти, економити результати праці людей, діти найуспішніше засвоюють у процесі продуктивної діяльності (трудової, образотворчої). Працюючи з різними матеріалами, дошкільнята вчаться бути ощадливими. Роз'яснюємо їм, що суть раціональності (розумності) — в умінні планувати процес діяльності, застосовувати найбільш оптимальні рішення (за прислів'ям «Сім разів відміряй — один раз відріж»).
Розглядаючи методи й засоби економічного виховання, не можна забувати й про спеціальну роботу з формування в дітей корисних навичок і звичок. Чимало з них пов'язані з вихованням культури поведінки в побуті й загальною вихованістю: вимкнути світло, коли виходиш з приміщення; закрити кран після того, як помив рук

5.Вправа «Методичні пазли»
Вихователь-методист: шановні колеги перед вами на столах знаходяться базові або основні принципи економічного виховання, пропоную вам вирішити яке саме визначення підходить.
1.Спрямованість педагогічного процесу на виховання дошкільнят як активних діячів, які перетворюють навколишнє середовище та самих себе. Діти перестають бути об’єктами впливу і стають учасниками спільної з дорослими діяльності.
2.Формування первинного економічного досвіду відбувається через систему загальнолюдських цінностей та особистісних якостей, необхідних для спілкування з людьми і успішної економічної діяльності майбутньому.
3.Використання методів навчання які відкривають дітям можливість бути самостійними, активними, реальними суб’єктами процесу пізнання(творчі проекти, ігрова діяльність, спостереження).
4.Раціональне, послідовне та цілісне планування пізнавального матеріалу, дотримання логічної послідовності під час його подання.
5.Використання в освітньому процесі економічних понять, доступних для сприйняття дошкільнятами.
6.Спрямування зусиль дитини на досягнення конкретної мети її діяльності, результатів, проектування дій, зміну їх відповідно власних прагнень і конкретних обставин.
Принцип суб'єктності
Принцип орієнтації на цінності
Принцип свідомості
Принцип системності
Принцип доступності
Принцип доцільності
7. Вправа «Розгадай ребус». Нагадую, що ребус - це загадка у якій слова, що розгадуються, подані у вигляді малюнків у поєднанні з літерами та знаками. Ребуси дуже корисні для розвитку логічного мислення, логіки. Ця гра приносить і користь і задоволення. Отож пропоную командам розгадати по два ребуси. (Додаток 1, 2, 3, 4)
Відповіді!!!
1 ребус – НАЦІНКА.
2 ребус – РОЗСТРОЧКА.
3 ребус – БАНК.
4 ребус – ВАЛЮТА.
Отже, шановні колеги зараз ми з вами перевіримо як гарно ви знаєте прислів’я економічного харктеру.
Вправа «Продовжи прислів’я»
Прислів’я:
1. Копійка…гривню береже.
2. Грошей не сій,…бо вони не зійдуть
3. Щоб гроші рахувати…треба розум мати.
4. Як копійка ведеться..той добре живеться
5. Вовка… ноги годують.
6. Без грошей,….як без рук
7. Рахуй гроші стиха….не знатимеш лиха
8. Хто сидить на печі,…той не їсть калачі.

Вихователь-методист. А ще я хочу подякувати педагогам за професійну майстерність, за творчість, за вашу ерудицію, бажаю, щоб у ваших сердечках завжди панувала любов, щоб ніколи не пропадала віра і надія, тому, що ці почуття ми не зможемо купити ні за які кошти. Дякую Вам!

Використанні джерела
1.Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 22 (257), Ч. ІV, 2012
2.Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» В.О. Огнев’юк
3.http://kazkar.info/ua/prisl_v_ya_ta_prikazki_pro_grosh_pozichannya_groshey
4. http://rebus1.com/ua/index.php?item=manual
5.Базовий компонент дошкільної освіти в Україні

Автор: 

Вихователь-методист ДНЗ №13 "Гвоздичка" Чернега Н.А.

Джерело: 

посібники

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі