Користувацький вхід

Тести для педагогів "Забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланками освіти

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Тести для педагогів
«Забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти»

1. Концептуальні засади реформування освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року проголошують побудову освіти з максимальним урахуванням:
а) індивідуальних, фізичних, психологічних, інтелектуальних особливостей дитини кожної вікової групи
б) принципів неперервності і наступності між суміжними ланками освіти
в) шляхів забезпечення цілісного розвитку особистості на різних рівнях освіти

2. Серед ключових компонентів формули Нової української школи:
а) умови, засоби і технології навчання учнів, освітян і батьків
б) новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, потрібних для успішної самореалізації дитини в суспільстві
в) компетентності, потрібні для успішної самореалізації дитини дошкільного віку в суспільстві

3. Що спільного у тенденціях розвитку дошкільної та початкової освіти в умовах реформування на засадах Концепції Нової української школи?
а) методи, форми організації роботи
б) сучасне освітнє середовище
в) визнання самоцінності кожного вікового періоду та орієнтація на вікові особливості

4. У Базовому компоненті дошкільної освіти та Державному стандарті початкової освіти визначено:
а) фізичний, комунікативний, соціально-моральний, художньо-естетичний, креативний розвиток дитини
б) гуманізм як норма поваги до особистості, доброзичливе, бережне ставлення до дитини без спонукання та насилля
в) пріоритетність особистісно-орієнтованого, компетентнісного, діяльнісного, середовищного підходів

5. Які ключові компетентності окреслені Державним стандартом початкової освіти?
а) вільне володіння державною мовою, здатність спілку ватися рідною та іноземними мовами, інноваційність, підприємливість та фінансова грамотність, навчання впродовж життя
б) активність у соціумі, конструктивні мотиви поведінки
в) самосвідомість, самоповага та шанобливе ставлення до інших

6. Що є основою для формування ключових компетентностей, які зазначені у Державному стандарті початкової освіти?
а) творча самореалізація
б) провідні види діяльності
в) компетентності, що закладені у дошкільному віці

7. Згідно із Базовим компонентом дошкільної освіти у дошкільному віці закладають:
а) пасивний та активний словниковий запас
б) життєво необхідні знання, уміння та навички
в) здоров'язбережувальну, комунікативну, предметно-практичну, ігрову, сенсорно-пізнавальну, природничо-екологічну, художньо-продуктивну, мовленнєву, соціальну, особистісно-оцінну компетентності

8. Реалізація принципів наступності і перспективності у закладах дошкільної освіти і початковій школі полягає у:
а) забезпеченні гармонійного розвитку самодостатньої, ініціативної, компетентної особистості
б) забезпеченні єдності взаємозв'язку та наскрізної узгодженості мети, змісту, методів, форм організації освітнього процесу
в) формуванні ціннісного ставлення до держави, рідного краю, української культури

9. Цілісність процесу особистісного й інтелектуального розвитку дитини можливе за умови:
а) створення нового розвивального середовища
б) забезпечення внутрішнього зв'язку в змісті освітньої роботи, методах педагогічного керівництва, формах організації діяльності у закладі дошкільної освіти та початкових класах
в) формування нових знань, умінь та навичок

10. Аби забезпечити наступність змісту та уникнути його дублювання рекомендують:
а) надати пріоритет соціалізації, моральному вихованню, формуванню мотивів пізнавальної діяльності
б) прискорювати інтелектуальний розвиток старших дошкільників
в) штучно уповільнювати індивідуальний темп розвитку дитини

11. Зміст освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку реалізують за:
а) схваленими для використання у ЗДО методичними посібниками, робочими зошитами
б) освітніми програмами та підручниками
в) чинними комплексними програмами розвитку, навчання, вихованя, що рекомендовані Міністерством освіти і науки України

12. Один з дієвих засобів забезпечити наступність і перспективність дошкільної і початкової освіти:
а) класичне розташування учнів у класі
б) реалізація діяльнісного підходу через введення в освітній процес різних видів дитячої діяльності творчого характеру
в) спілкування дорослого з дітьми у формі діалогу під час фронтальних занять

Автор: 

Олена

Джерело: 

журнал вихователь-методист дошкільного закладу №9, 2018 рік

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?
Методичні рекомендації
5%
Розробки уроків
21%
Контрольні роботи
24%
Олімпіадні завдання
8%
Тести ЗНО
7%
Розробки позакласних заходів
5%
Календарне планування
23%
Інші матеріали
6%
Загальна кількість голосів: 19977

Останні коментарі