Користувацький вхід

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Актуальність теми. Відповідно до положень, проголошених у нормативно-правових документах у сфері освіти: Законі України «Про освіту» [2], Законі України «Про загальну середню освіту» [1], Указі Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» [4], Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти на період до 2029 року «Нова українська школа» [5],метою освіти є формування покоління, яке прагне до набуття знань, здатненавчатися протягом життя, опановувати й збагачувати суспільні цінності. Спонукальною силою, яка спрямовує особистість наактивну навчальну діяльність, перетворюючи її на захоплюючий і сповненийемоцій процес відкриття навколишнього світу, виступає пізнавальний інтерес.Пізнавальний інтерес підвищує інтенсивність розумової роботи, мобілізує увагу,допомагає уникнути втоми, є ефективним джерелом самостійного здобуття знань, що в цілому призводить до підвищення якості засвоюваних учнями знань, до їх систематизації, розширення та поглиблення.
Розбудова та модернізація системи освіти України на засадах демократизації, гуманізації, педагогіки партнерства, цінності особистісного розвитку випускникаактуалізують проблему удосконалення методики формування пізнавальних інтересів учнів старшої школи.Випускникам необхіднозабезпечити умови для свідомого вибору майбутньої професії, що зумовило запровадження профільного навчання. Першочерговими завданнями сучасної математичної освіти у старшійшколі, відповідно до Державногостандартубазової і повної загальної середньої освіти[5], є оволодіння старшокласникамиконкретними знаннями та уміннями з математики, формування стійкогоінтересу учнів до математики, підготовка до подальшого навчання протягомжиття та до майбутньої професійної діяльності.
Розвиток пізнавального інтересу у процесі навчання математики став предметом дослідженьбагатьох вчених. У них розглядалися різні джерела активізації та засоби формування пізнавального інтересу учнів закладів освіти: система диференційованих домашніх завдань (А. Акрамова);імітаційні дидактичні ігри (Т. Блінова); нестандартні завдання (З. Друзь); комп’ютерні технології (Н. Житєньова); також проблемність у навчанні (П. Коркіна) та ін. Окремі питання розвитку пізнавального інтересу учнів до вивчення математики досліджували провідні методисти Г. Бевз, В. Бевз, М. Бурда, Ю. Горошко, М. Жалдак, М. Ігнатенко, Н. Морзе, З. Слєпкань, Н. Тарасенковата ін.
Математична наука відіграє особливу роль у життісуспільства, оскільки визначаєпрогресивний розвиток інноваційнихтехнологій. Математична грамотність є однією з ключових компетентностей особистості відповідно до концепції «Нова українська школа». Разом із тим, науковці наголошують на тому, що в останні роки спостерігається стійкатенденція зниження якісного рівня шкільної підготовки з предметів природничо-математичного циклу, низький відсоток випускників вступають на математичні спеціальності до закладів вищої освіти. Це свідчить про непродуктивність мотиваційних механізмів, які використовують учителі у процесі навчання, недосконалість методики формування пізнавальних інтересів учнів у процесі навчання математики. Існують суперечності між актуальною потребою закладів освіти у вчителях, які володіють методикою та технологіями розвитку пізнавальних інтересів учнів і недостатнім рівнем фахової майстерності вчителів математики; між потенційними можливостями математичної освіти для розвитку пізнавальних інтересів учнів та недостатньою реалізацією цих можливостей у реальному процесі навчання математики.
Окреслене і зумовило вибір нами теми роботи: «Методика формування пізнавальних інтересів учнів у процесі навчання математики».
Мета роботи – встановити психолого-педагогічні передумови та методику формування пізнавальних інтересів учнів у процесі навчання математики.
Відповідно до мети дослідження, нами було поставлено такі завдання:
1) проаналізувати стан розробки проблеми формування пізнавального інтересу у науковій літературі та практиці навчання математиці учнів старшої школи;
2) встановити джерела та методичні особливості формування пізнавального інтересу учнів 10–11 класів у процесі навчання математики;
3) дослідити методику формування пізнавальних інтересів учнів старшої школи у процесі навчання математики;
4) розробити методичні рекомендації з формування пізнавальних інтересів учнів 10–11 класів у процесі навчання математики.
Об’єктдослідження – процес навчання математики у закладах середньої освіти.
Предметдослідження – пізнавальні інтереси та методика їх формування в учнів 10–11 класів засобами математики.

Автор: 

Парфенюк Тамара Ананіївна, викладач математики Баранівського професійного ліцею

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі