Користувацький вхід

Програма навчально-тематичних екскурсій рідним краєм

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.


0

Е

кскурсії відіграють важливу функціональну роль у задоволенні рекреаційних потреб кожної дитини: духовних, естетичних, інформаційних. Вони дозволяють моделювати рекреаційну діяльність людини, пов'язану з пізнанням навколишнього світу: особливостей природи, сучасних та історичних подій, елементів побуту, традицій, вірувань, творчих здобутків людства.
Як вид діяльності, екскурсія, поєднує взаємопов'язані та взаємообумовлені дії. Вони можуть бути різноманітними - рух групи за маршрутом, рух відносно об'єктів, перегляд пам'яток.
Діяльність учнів на екскурсіях виявляється в таких активних формах, як спостереження, вивчення, дослідження об'єктів.
Діяльність вчителя складається з ряду дій, головними з яких є підготовка і проведення навчально-тематичної екскурсії.
Як форма спілкування, екскурсія передбачає взаємозв'язок і взаємодію вчителя і дітей на основі їх спільної діяльності. Екскурсії допомагають конкретизувати раніше набуті знання і дати нові, розвивають вміння розуміти природні та суспільні явища і процеси, посилюють інтерес до того, що вивчається і викликають певні чуттєві враження.
Мета моєї програми полягає в тому, щоб ознайомити учнів з історичним минулим і сьогоденням нашої країни, досягненням національної культури, природою, традиціями та звичаями свого народу засобами екскурсій на місцевому матеріалі.
Завдання програми навчально-тематичних екскурсій полягає в тому, щоб допомогти педагогічним працівникам у надані учням додаткових знань про рідний край; забезпечити освітнє, пізнавальне та виховне значення екскурсій.
Адже екскурсія це складна форма навчально-виховної роботи. Під час екскурсії діти не тільки засвоюють нові знання, а й поглиблюють, розширюють наявні; здобувають уміння і навички їх застосування. Екскурсії дають можливість для комплексного використання методів навчання; збагачують знання і самого вчителя; допомагають виявити практичну значимість знань, сприяють ознайомленню учнів з досягненнями науки; допомагають залучити учнів до простих досліджень; вони є ефективним засобом виховання учнів, зокрема їх емоційної сфери.
Значення екскурсій заключається в тому, що:
- знання здобуваються в природних умовах;
- багатство ілюстрованого матеріалу для спостереження;
- явища сприймаються в цілісності;
- збирається багатий матеріал для подальшої роботи;
- позитивно впливає на емоційну сферу учнів.
Екскурсії діляться по типам:
- за відношенням до навчальної програми: програмні і позапрограмні;
- за змістом: тематичні і комбіновані;
- за часом проведення відносного матеріалу, який вивчається: вступні, поточні, заключні;
- за відношенням до навчального предмету: ботанічні, зоологічні, хімічні, фізичні і т.п.
До організації і проведення екскурсій ставляться вимоги:
- наявність у школі системи екскурсійної роботи і підготовка вчителя до екскурсійної роботи;
- чітке визначення освітньої і виховної мети екскурсії;
- вибір оптимального змісту екскурсії з урахованням рівня підготовки учнів;
- правильний вибір екскурсійних об'єктів;
- дотримання логіки пізнавального процесу;
- оптимальний вибір методів і принципів навчання;
- раціональне поєднання слова і наочності;
- мотивація пізнавальної діяльності учнів;
- формування в учнів наукового світогляду, моральних та інших якостей;
- формування в учнів загальноосвітніх і спеціальних вмінь і навичок у процесі застосування знань на практиці;
- організаційна чіткість проведення екскурсії;
- дотримання правил техніки безпеки і правил поведінки під час екскурсії.
Навчальні екскурсії мають визначену мету поглиблення та конкретизації знань і вмінь з різних предметів. Об'єктами навчальних екскурсій є промислові підприємства, наукові лабораторії, вищі навчальні заклади, установи культури і мистецтва (музеї, виставки), храми, історичні місця і пам'ятники тощо. Екскурсії плануються заздалегідь у межах урочного часу (екскурсії з виховною метою належать до позакласних заходів і проводяться в позаурочний час), їх проведення є визначеним у навчальній програмі. Учитель здійснює ретельну підготовку проведення навчальної екскурсії. Він заздалегідь ознайомлюється з об'єктом, домовляється з екскурсоводом про дидактичний зміст екскурсії. У класі ж він проводить таку підготовку:
- пояснює учням мету і зміст екскурсії, дає характеристику об'єкта, зацікавлює ним;
- подає план екскурсії (необхідно занотувати основні елементи екскурсії);
- за потреби - накреслюється маршрут-схема (коли необхідно, щоб учні рухалися по складному плану, скажімо в лісі).
У класі, на уроці, після екскурсії обов'язковим є аналіз підсумків навчальної екскурсії - усне опитування, використання даних у ході наступних уроків. У міру потреби наслідки екскурсії, коли її сфотографовано, з використанням виробничої або іншої інформації, оформлюються у вигляді стенда, плаката чи альбому.

Автор: 

Юношева Ілона Вікторівна, заступник директора ЦТКЕУМ

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі