Користувацький вхід

Розвиток критичного мислення за допомогою інформаційних технологій

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

1

Розвиток критичного мислення за допомогою інформаційних технологій

На початку ХХI століття людство увійшло в нову стадію свого розвитку: вчені і політики, підприємці і педагоги все частіше говорять про настання Інформаційної ери. Уже зараз в готовому продукті понад 80% витрат обумовлено новими ідеями і технологіями. Праця стає більш ємнимою інтелектуально.

Навчальний заклад як установа, покликане задовольняти соціальні запити держави, повинна відповідати сучасним вимогам. Принципово важливим стає не тільки конкретний результат у вигляді обсягу отриманих знань, а, перш за все сам процес, свідомий вибір діяльності, реальне використання, розвиток і збагачення власного досвіду.
Тобто навчальний заклад повиннен сприяти не тільки накопиченню кількісних знань, а й самостійно, критично оцінити їх. Йдеться про розвиток у учнів критичного мислення за допомогою інформаційних технологій.
Що таке критичне мислення? Це використання когнітивних технік або стратегій, які збільшують ймовірність отримання бажаного кінцевого результату. Це визначення характеризує мислення як щось відмінне контрольованістю, обґрунтованістю і цілеспрямованістю, - такий тип мислення, до якого вдаються при вирішенні завдань, формулюванні висновків, імовірнісної оцінки та прийняття рішень. При цьому використовуються навички, які обґрунтовані і ефективні для конкретної ситуації і типу розв'язуваної задачі. Інші визначення додатково вказують, що для критичного мислення характерно побудова логічних виводів, створення узгоджених між собою логічних моделей і прийняття обґрунтованих рішень, відхилити будь-яке судження, погодитися з ним або тимчасово відкласти його розгляд. Всі ці визначення мають на увазі психічну активність, яка повинна бути спрямована на вирішення конкретної когнітивної задачі.
Люди, які мислять критично, повинні краще справлятися з вирішення проблем реального життя. Ці навички повинні володіти довготривалим процесом і бути корисними протягом десятиліть критичного мислення, які попереду у більшості з нас.
Застосування на заняттях технології критичного мислення в синтезі з комп'ютерними технологіями відкриває нові можливості у вирішенні поставленого завдання.
Аналіз сучасного освітнього процесу дозволяє зробити висновки, що в освітній галузі склався авторитарний, освітянський метод навчання. В його основі - накопичення кількісних знань. Навчання - це не тільки накопичення знань, а й самостійна, критична, оціночна діяльність учнів.
Критичне мислення - це не негативність суджень або критика, а розумне розгляд різноманітності підходів з тим, щоб сформувати свою думку, судження, оцінку. На уроках з застосуванням технології розвитку критичного мислення запам'ятовування інформації не є кінцевим результатом. Кількісні знання служать основою для аналізу, синтезу, оцінки та рефлексії. Це дозволяє учням самостійно орієнтуватися в стрімко зростаючому потоці інформації. Принципи, що лежать в основі технології розвитку критичного мислення, дозволяють педагогу вирішити ряд завдань по розвитку професійних компетенцій.
Це перш за все:
• заохочення плюралізму думок, суджень, оцінок;
• розвиток комунікативної культури;
• відмова від шаблонних відповідей;
• організація самостійної творчої діяльності учнів.
Результат - розширення кругозору учнів, набуття навичок самостійної оцінки.

Переваги використання комп'ютерної підтримки:
• презентація готується з використанням максимальної кількості ілюстрацій, розширює межі пошуку потрібного матеріалу;
• дизайн презентації залежить від теми уроку.
Робота над презентацією включає кілька цілей:
• залучення учнів до самостійної роботи;
• створення умови для творчості.
Організація уроків із застосуванням технологій критичного мислення в синтезі з інформаційними технологіями сприяє формуванню навичок самостійного, незалежного світогляду.
Розглянемо використання комп'ютера на всіх етапах уроку - при поясненні нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі.

1. Пояснення нового матеріалу.
При вивченні нової теми проводиться урок-лекція із застосуванням комп'ютерних презентацій, що дозволяють акцентувати увагу учнів на значущих моментах викладення інформації.
Оголошення теми уроку супроводжую демонстрацією слайдів, на якому дана тема уроку і план вивчення теми. Потім йде пояснення теми за планом, учні роблять необхідні записи.
Після пояснення теми учні вирішують усні вправи, потім вирішують в зошитах завдання більш складні. Всі запропоновані завдання також представлені на слайдах.
Поєднання усного лекційного матеріалу з демонстрацією слайд-фільму дозволяє концентрувати візуальне увагу учнів на особливо значимих моментах навчального матеріалу.

2.Вирішення текстових завдань.
На даному етапі уроку відпрацьовуються різні програми, метою яких є навчання учнів вирішенню завдань, тому що завдання є невід'ємною частиною вивчення будь-якої дисципліни.
Програми можуть містити завдання різного рівня складності, а також підказки, алгоритми і довідкові матеріали. відповіді до завдань можуть вводитися як в числовому, так і в загальному видах.

3. Контроль знань.
При контролі використовуються тести. Можливі дві форми організації тестів, які умовно можна назвати «Вибери відповідь із запропонованих варіантів» і «Напиши правильно відповідь».

4. Творчі завдання.
На занятті, яке триває 2 уроки, учні розбиті на малі групи, по 3-4 чоловіки, готують презентації на запропоновані теми. Потім групи захищають створені проекти, обгрунтовуючи при цьому вибір тих чи інших комп'ютерних програм.
Під час захисту кожен учень активно бере участь в оцінюванні результатів роботи, виставляючи від 0 до 5 балів за наступними пунктами:
• зміст теоретичного матеріалу;
• наявність додаткового матеріалу, поглиблення за обраним питання;
• наявність історичного матеріалу;
• кількість і рівень представлених завдань;
• естетичність оформлення;
• проведення захисту.
Результати заносять в свої таблиці, підраховують підсумковий бал і під час обговорення дають поради і рекомендації одногрупникам.
Невеликий досвід роботи показує, що використання комп'ютерних технологій у навчанні дозволяє диференціювати навчальну діяльність на уроках, активізує пізнавальний інтерес учнів, розвиває їх творчі здібності, стимулює розумову діяльність, спонукає до дослідницької діяльності, розвиває критичне мислення.

Екран комп'ютера дозволяє працювати над завданням одночасно кільком учням.
Комп'ютери розвивають творчість. Звук, картинки, анімація, відео та текст можуть з'єднуватися різними способами, щоб зробити історії більш переконливими, а пояснення більш зрозумілими.
Учні повинні чітко усвідомлювати, що робота на комп'ютері має певну структуру і підпорядкована певної мети. Учнів потрібно заохочувати в тому, що вони робили різного роду записи в конспектах при роботі з різними програмами.
Хочемо ми цього чи ні, комп'ютери повинні зайняти своє місце в навчанні. І педагоги відповідальні перед своїми учнями за те, щоб показати їм можливості, які несе в собі використання високих технологій в процесі навчання. І з цієї точки зору комп'ютери можуть допомогти педагогам в саморозвитку і самоосвіті.

Автор: 

Закусило Олексій Дмитрович, викладач, ДНЗ "МПЛ"

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі