Користувацький вхід

Останні публікації

Авторська програма курсу за вибором Основи критичного мислення (для учнів 3-8 класів)

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.


0

Надзвичайно важливим є створення в школі середовища, що виховує сильну особистість, лідера з необхідними у XXI столітті навичками. Адже самі лише знання вже давно не є конкурентною перевагою та гарантом успіху. А вміння вчасно отримувати інформацію, обробити її, проаналізувати та прийняти рішення – стане ключем до кар’єрного росту та життєвих успіхів людини.
Якщо ми поглянемо на найповніший на сьогодні рейтинг систем середньої освіти, то Україна посідає лише 38 позицію з-поміж 76 країн світу. Це дослідження проводила Організація економічної співпраці і розвитку, і в його результаті було визнано прямий зв’язок між освітою та економічним зростанням країн.
Школа – одна з найменш реформованих сфер в Україні. Вона, як і 70 років тому, досі орієнтована на накопичення знань – hard skills. У той час, як у сучасному світі дедалі більше необхідними стають «м’які» навички – soft skills.
Дослідження фахівців Світового банку «Навички для сучасної України» (листопад 2015) свідчить, що українські роботодавці мають потребу в додаткових когнітивних та соціально-емоційних навичках своїх працівників.
За даними досліджень, проведених у Гарвардському та Стенфордському університетах, тільки 15% кар’єрного успіху забезпечує рівень професійних навичок, натомість як інші 85% - це «м’які» навички.
Новий зміст освіти, заснований на формуванні необхідних для самореалізації в суспільстві компетентностей, включає 11 ключових компетентностей для Нової української школи. Спільними для них є такі вміння:
-уміння читати і розуміти прочитане;
-уміння висловлювати думку усно і письмово;
-критичне і системне мислення;
-здатність логічно обгрунтовувати позицію;
-творчість;
-уміння вирішувати проблеми;
-оцінювати ризики;
-уміння конструктивно керувати емоціями;
-застосовувати емоційний інтелект;
-здатність до співпраці в команді.
Тому основою методу пропонованого предмету є створення умов для розвитку в учнів життєвих компетентностей.
Об’єкт дослідження
Застосування технологій і методів розвитку критичного мислення, як переходу від навчання, орієнтованого переважно на запам’ятовування, до активного навчання, спрямованого на розвиток самостійного свідомого мислення учнів, на вироблення і розвиток умінь діяти, застосовувати досвід у проблемних умовах (розвиток життєвих компетентностей).
Мета дослідження
- Розвивати в учнів чітке розуміння мети, що вони ставлять перед собою.
- Розвивати уміння формулювати і висловлювати думку самостійно, незалежно від думок інших.
- Розвивати уміння використовувати переконливу аргументацію, засновану на достовірній інформації, на фактах.
- Стимулювати учнів застосовувати уміння критичного мислення і під час читання і письма, і під час говоріння й слухання на уроках з різних предметів, і на позакласних заняттях, і в повсякденному житті.

Автор: 

Шкарупіло Олена Володимирівна, вчитель початкових класів Гімназії 257 "Синьоозерна"

Джерело: 

1. Аллен Д., Вільямс М., Воллес М. Getting Things Done, або Як навчитися контролювати власне життя у мінливому світі. Поради для підлітків / Девід Ален, Майк Вільямс, Марк Воллес ; Пер. з англ. М. Восковнюк.-К.: Видавнича група КМ-БУКС, 2020. – 288с. : іл.

2. Гарт Сура. Клас без провини: інструменти для розв’язування конфліктів і сприяння розвитку міжособистісного інтелекту / С. Гарт, В.К.Годсон;пер. З англ. О.І.Олійник.-Харків : Вид-во «Ранок», 2020. – 256с.

3. Основи критичного мислення: навчальний посібник для учнів 10 (11) класів загальноосвіт. Навч. Закл. / О.І. Пометун, Л.М. Пилипчатіна, І.М.Сущенко, І.О.Баранова. – К.:Видавничий дім «Освіта», 2016. – 192с.

4. Путівник з розвитку критичного мислення в учнів початкової школи: методичний посібник для вчителів / автори-укладачі: О.І. Пометун, І.М.Сущенко. – Київ, 2018. – 96с.

5. Розенберг Маршалл, Ненасильственное общение: Язык жизни / Перев. С англ. – К.: ООО Издательство «София», 2019. – 288 с.

6. Терно С.О. Методика розвитку критичного мислення школярів у процесі навчання історії / С.О. Терно: посібник для вчителя. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012.

7. Технології розвитку критичного мислення учнів / Кроуфорд А., Саул В., Метьюз С., Макінстер Д. / Наук. ред. передм. О.І. Пометун. – К. Плеяда, 2006

8. Фідкевич О.Л. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: теорія і практика формувального оцінювання у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти» / Олена Фідкевич, Наталія Бакуліна. – Київ: Генеза, 2019. – 64с.

9. Ювал Ной Харрарі. 21 урок для 21 століття / Пер. з англ. О. Дем’янчука. – Київ: Book Chef, 2018, 416с.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі