Користувацький вхід

Останні публікації

Новітні технології в діяльності сучасного закладу дошкільної освіти

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.


0

Розвиток країни та нації залежить від формування інтелектуального підростаючого покоління, виховання творчих, діяльних інтелектуалів із високими естетичними, культурними та духовно-моральними якостями.
Формування творчої особистості реалізується через застосування в освітньому процесі закладів дошкільної освіти новітніх технологій, що сприяють підвищенню рівня інтелектуального та фізичного розвитку, здатності до комунікабельності та спілкування, умінні узагальнювати та робити висновки, швидко адаптуватися в навколишньому середовищі.
Інноваційна діяльність в закладах дошкільної освіти здійснюється відповідно до наказу Міністерства науки і освіти України від 07.11.2000 року № 522 «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності», оновленого Базового компоненту дошкільної освіти, чинних освітніх та парціальних програм.
Впродовж 2020-2021 навчального року освітня робота закладів дошкільної освіти була зосереджена над вирішенням завдань І етапу програми обласного науково – методичного проекту «Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі Нової української школи», із залученням широкого кола педагогічних працівників до впровадження ідей проєкту та накопичення досвіду використання сучасних форм і методів організації освітнього процесу в умовах нових освітніх реалій.
На сьогодні важливою особливістю організації освітнього процесу для виховання сучасного дошкільника є впровадження новітніх педагогічних технологій, а саме: інтегрованих, інтерактивних, проектних, ігрових та ін..
Однією із найефективніших форм організації освітньої діяльності являється використання інтегрованого навчання. Суть такого навчання полягає в тому, що така побудова навчання поєднує розділи та їх виконання максимально. Інтеграція пожвавлює навчальний процес, економить навчальний час, позбавляє від перевтоми.
Однією із найефективніших форм організації навчальної діяльності є інтегровані заняття. Такі заняття – це новий рівень синтезу знань дітей, які об’єднуються навколо певної теми різнорідні знання. Синтез цих знань дозволяє досягти різнобічного розгляду об’єкта, показати взаємозв’язок явищ, інтенсивно формувати у дитини розумові операції аналізу, порівняння, узагальнення тощо.
Інтерактивні технології – це навчання взаєморозуміння, взаємодії, вирішення завдань, за яких учасник відчуває успішність.
Вихователі дошкільних навчальних закладів в інноваційній діяльності впроваджують такі інтерактивні технології:
- групове навчання, що включає "роботу в парах, трійках", "роботу дітей за інтересами (нахилами)", "роботу в малих групах", колаж, рекламу;
- колективно-групове навчання – "мікрофон", "мозковий штурм", "обговорення проблеми в загальному колі", "незакінчені речення", "навчаючись – вчуся", "дерево рішень", «передбачення», «криголам», «асоціативний кущ»;
- ситуативне моделювання, рольові, інсценізаційні та імітаційні ігри;
- дискусійні методи, метод «Прес», «Так чи ні»;
- інформаційні, комп’ютерні технології
Поділитись досвідом роботи щодо інноваційних підходів для гармонійного розвитку особистості дитини в період дошкільного дитинства та старту Нової української школи, вивчення змісту та структури нових Державних стандартів дошкільної та початкової освіти педагоги мали змогу на семінарі – практикумі на тему: «Роль школи та ЗДО у процесі соціальної адаптації та вихованні моральних цінностей майбутніх першокласників”.
Протягом семінару вивчалися питання забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти в умовах Нової української школи, організації життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку у просторі ЗДО, застосування методика “Ляльки як персони”, як педагогічного підходу для соціального та психологічного розвитку дитини дошкільного віку.
Педагогічна технологія «Лялька як персона» є однією із технологій розвитку емоційного інтелекту. Ця технологія дозволяє дітям краще усвідомити власну індивідуальність; навчитися позитивно сприймати себе, свою культуру, соціальне походження, сімейні обставини; сприяє вихованню поважного ставлення до різних способів життя, культур, мов і здібностей.
Запропонована методика відповідає вимогам Базового компоненту дошкільної освіти та сприяє його реалізації за освітніми лініями «Особистість дитини» підрозділу «Самоставлення» та «Дитина в соціумі» підрозділу «Люди».
В Україні наразі відбувається реалізація цієї технології в рамках проекту «Створення інклюзивного безпечного середовища в навчальних закладах і громадах», що впроваджується Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» всеукраїнською благодійною організацією, заснованою Міжнародним фондом “Відродження” (м. Київ, Україна) та Міжнародним центром розвитку дитини (м. Вашингтон, США) 15 червня 1999 р.
З 1999 року Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» є національним членом Міжнародної асоціації «Крок за кроком».
Місія Всеукраїнського фонду “Крок за кроком”:
– сприяти втіленню освітніх реформ із реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням учасників освітнього процесу;
- забезпечення рівного доступу до якісної освіти для всіх дітей, включаючи дітей з особливими потребами.
Методика використання ляльок-персон набула значного поширення у педагогічній практиці багатьох країн, зокрема Великій Британії, Австралії, Сполучених Штатах Америки, Нідерландах, Ісландії та Німеччині, а також у Південній Африці. Ця методика наразі успішно поширюється в освітніх закладах України (м. Київ, Дніпро, Кривий Ріг).
Заняття з Ляльками-персонами підвищують рівень участі дітей; розвивають навички активного слухання; спонукають приймати відповіді кожного і надавати позитивний зворотній зв'язок; завдяки лялькам вихователю стає легше зацікавлювати дітей власними ідеями; вихователь може відреагувати на проблемні питання (або запити батьків).
Ці улюблені ляльки малюків стали незамінними помічниками вихователів у розвитку психосоціальних навичок дошкільників. Познайомте дітей з «Лялькою – персоною» – і вона допоможе сформувати дошкільну зрілість у дітей.
Реалізація екологічного виховання дошкільників можлива за допомогою впровадження новітніх технологій освітньої роботи з дітьми. Правильне ставлення дошкільника до природи відбувається у результаті використання практичних методів, а саме ігор: ігрових навчальних ситуацій з iграшками – аналогами; використанням ляльок, що зображують персонажів; ігри – подорожі; використання словесних, логічних завдань; сенсорних коробок; дослідів. Так, як гра – є провідним видом діяльності дітей дошкільного віку.
В 2020 році педагогічний колектив ЗДО (ясла-садок) «Малятко» приймав участь у проведенні фестивалю педагогічних інновацій освітян Дніпропетровщини «EDU_FEST» в номінації «Реалізація наскрізної змістової лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» як засіб інтеграції ключових і загально предметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів».
Педагогічний досвід на тему: «Ігри та ігрові навчальні ситуації для екологічного виховання дошкільнят» зайняв ІІ місце. Метою якого було: формування елементів екологічного світорозуміння, екологічної вихованості, розвиток у дитини позитивного емоційно- ціннісного ставлення до природного довкілля, формування реалістичних уявлень про явища природи, практичних умінь, дбайливого ставлення до її компонентів за допомогою ігор та ігрових ситуацій.
Педагогічні працівники ЗДО (ясла-садок) «Малятко» удосконалювали роботу з дошкільниками шляхом впровадження в освітню діяльність елементів STREAM-освіти, з метою навчити дітей осягнути закономірності та взаємозв’язки довкілля; сформувати цілісний світогляд, який допоможе дитині не тільки використовувати знання та задоволення власних потреб, а й свідомо берегти природу; діяти безпечно для себе та інших.
Впроваджували елементи STREAM - освіти, під час проведення: інтегрованого заняття для дітей молодшого дошкільного віку на тему: «Досліджуємо камінці» (вихователь групи «Колосок» Велика Л.В.) та пізнавального заняття для дітей старшого дошкільного віку на тему: «Про що мовчать дзеркала» (вихователь групи «Сонечко» Лагода Н.А.).
Навчання дітей здійснювали через інтегрований підхід, доцільно об’єднавши всі елементи в одне ціле.
Формували пізнавальну активність дошкільнят застосовуючи у своїй роботі інноваційні технології:
- інтеграцію освітньої діяльності, формуючи вміння дітей характеризувати предмети, явища з різних боків; вміння дітей розуміти, аналізувати, ставити перед собою мету;
- пошуково – дослідницька діяльність, розвиваючи допитливість, ініціативність, самостійність, вміння робити висновки; здійснюючи інтелектуальний розвиток дітей та формування основ цілісного світогляду.
Заняття проведели відповідно до програма «Впевнений старт» та альтернативної програми формування культури інженерного мислення в дошкільників «STREAM – освіта, або Стежинки у Всесвіт», затвердженою листом Інституту модернізації змісту освіти від 14.07.2020 року.
Будуючи заняття на іграх та дослідженнях, ми допомагаємо дитині осягнути закономірності та взаємозв’язки довкілля; сформувати цілісний світогляд, який допоможе дитині не тільки використовувати знання та задоволення власних потреб, а й свідомо берегти природу; діяти безпечно для себе та інших. Саме головне, що такі заняття цікаві дитині, вони приносять позитивні емоції.
Одним із пріоритетних напрямків в роботі педагогів ЗДО (ясла-садок) «Малятко» зі старшими дошкільниками був формування життєвої компетентності дошкільника, здійснення підготовки дітей до школи, соціалізація дитячої особистості, надання кваліфікованої допомоги дитині у формуванні елементарних навичок навчальної діяльності та адаптації до нових соціальних умов.
В освітній роботі з дітьми врахували завдання обласного науково – методичного проекту: «Модель «4К» у розвитку soft skills навичок як основа формування самоефективності особистості дошкільників – майбутніх першокласників в освітньому просторі Нової української школи».
Soft skills-універсальні якості, які допомагають взаємодіяти між собою в команді, незалежно від сфери діяльності.
Також важливою особливістю організації освітнього процесу у 2020-2021 н.р. було: використання ігрових та проблемно – навчальних ситуацій, інформаційно- комунікаційних та комунікативних технологій; партнерська взаємодія дорослого з дітьми.
Задіяли дітей у таких видах діяльності: спілкуванні, грі, руховій, пізнавальній. Це дозволило здійснити поступовий перехід до навчання як нового провідного виду діяльності у перший (адаптаційно - ігровий) період початкової освіти.
Реалізовували вимоги освітніх програм через діяльнісний підхід, враховуючи такі види дитячої діяльності (ігрову, комунікативну).
Належне місце в підготовці дітей до школи займали фронтальні, інтегровані, комплексні, тематичні та індивідуальні заняття.
Заняття підготували та провели відповідно до освітньої програми розвитку для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».
Так, у період з 09.04.2021 року по 29.04.2021 року, в закладі було проведено ряд відкритих підсумкових інтегрованих занять для дітей старшого дошкільного віку на такі теми: «Математичні таємниці Космосу» (Ляховенко Г.О.), «У гості до лісових звірят» (Стопчак Н.П.), «Казкова крамничка» (Макарова А.С.), «Подорож до країни Математики» (Панченко А.В.), «Подорож до країни Грамоти» (Лагода Н.А.) ті інші з метою визначення рівня сформованості компетеннтостей у дітей старшого дошкільного віку.
Під час перегляду виявлено, що у дітей наявні необхідні показники щодо чинних програм.
Протягом 2020-2021 н. р. ЗДО (ясла-садок) «Малятко» відвідували 93 дитина 6-ти річного віку. З 1 вересня 2021 року розпочнуть навчання в школі 86 дітей.
Педагогічні працівники закладів дошкільної освіти змінили монологічну, спрямовуючу власну діяльність на особистісно-орієнтовану діалогічну партнерську взаємодію між педагогами та дітьми дошкільного віку, організовуючи діалогічну взаємодію між самими вихованцями.
Педагоги ЗДО (ясла-садок) «Барвінок» використовують та чергують в освітньому процесі поряд з традиційними інноваційні технології. Вихователі закладу впроваджують в роботу технологію «Вчіться фантазувати», з метою розвитку сприйняття органів чуття, формування у дітей уявлень про власні сенсорні можливості і про те, як здійснюється сенсорна орієнтація з використанням різноманітних аналізаторів. Розвивають візуальні, слухові та дотикові здібності. Вміння подолати важкі ситуації.
Вихователі, які працюють з дітьми старшого дошкільного впроваджують в роботу технологію “Художнє слово і дитяче
мовлення”. Спонукають дітей самостійно складати невеличкі твори, викликаючи в уяві чудові образи, пробуджуючи бажання розповідати. Завдяки цій технології мовлення дошкільнят стає образним, щирим та живим, у них виховується інтерес до мовного багатства.
Це дало змогу підвищити зацікавлення вихованців взаємною діяльністю як з однолітками, так і з педагогами, а й допомогти дошкільникам бути сконцентрованим та уважним протягом всієї ігрової та освітньої діяльності, сприяли удосконаленню пошуково-дослідницької, інтелектуальної активності дошкільників.
Педагоги ЗДО (ясла-садок) «Струмочок» чітко усвідомлюють, що на сучасному етапі розвитку суспільства ефективне вирішення пріоритетних завдань розвитку, навчання та виховання дітей неможливе без пошуку оптимальних форм організації освітнього процесу, використання перспективного передового досвіду, а також здійснення інноваційної діяльності.
Тому вони в постійному пошуку оригінальних, нестандартних рішень різноманітних проблем прямими продуктами яких можуть бути нові навчальні технології, оригінальні ідеї, форми та методи виховання, нестандартні підходи в освітньому процесі.
Для творчого всебічного розвитку дітей дошкільного віку, формування інтелектуального та пізнавального інтересу дошкільників вихователі ЗДО (ясла-садок) «Струмочок» впроваджують такі інноваційні технології:
- педагогіку М. Монтессорі (“Будинок вільної дитини”). Працюють над створенням предметно-просторового середовища, у якому дитина зможе найповніше реалізувати свої природні здібності та задатки.
Діяльність дитини повинна бути вільною та самостійною. Педагоги використовують у роботі самонавчальні засоби – матеріали, з якими вихованець працює, наслідуючи педагога, діючи за зразком, а потім самостійно приступає до їхнього виконання.
Технологію розвитку творчої особистості Г.Альтшуллера. Теорія розв’язання винахідницьких завдань.
Основне завдання – навчати дитину розв'язувати проблеми різного рівня складності з використанням винахідницьких завдань. Основна ідея технології полягає у тому, щоб переводити завдання з нижчого рівня складності на вищий.
Для її успішної реалізації навчали дітей виявляти проблеми, з’ясовувати, чому легкі завдання розв'язуються просто, а важкі – складно. У роботі з дітьми дошкільного віку використовують: колективні ігри, ігри-заняття, під час яких діти вчаться спостерігати навколишню дійсність, виявляти суперечливі властивості предметів, явищ, шукати відповіді на поставлені питання. Педагоги орієнтується на вільний та самостійний вибір дитини – предмета, матеріалу, виду діяльності.
Працюють над впровадженням спадщини В. Сухомлинського. Педагогіка серця, дитиноцентризму й толерантності, яка базується на ідеї наближення освітнього процесу до природи конкретної дитини.
Педагоги створили таку психолого-педагогічну систему, в якій усе зосереджено навколо дитини-людини, це педагогіка, побудована на утвердженні тієї філософської істини, що освіта, виховання й розвиток людини мають передбачати, передусім, утвердження гармонії розуму й серця.
Уроки мислення сприяють розумовому, мовленнєвому, духовному розвитку дошкільнят і вихованню в них ціннісного ставлення до природи. Діти вчаться розуміти й любити її, починають дивитися на неї іншими очима, стають активними її захисниками.
Розроблені педагогом основні норми моральної вихованості для дітей ґрунтуються на творчому використанні багатого потенціалу загальнолюдських моральних цінностей і є складовою частиною його цілісної педагогічної системи.
Залучають дітей до творчого пошуку, розвивають її здібності, творчий потенціал. Впроваджують технологію - особистісний розвиток дитини засобами взаємодії різних видів мистецтв та поліхудожній розвиток дітей дошкільного віку в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу. Відбувається самоствердження дитини в найбільш значущій для неї сфері поліхудожньої діяльності (музичної, хореографічної, театралізованої, образотворчої).
Практика роботи педагогічного колективу ЗДО (ясла-садок) «Струмочок» показала, що впровадження в роботу з дітьми новітніх технологій сприло формуванню мислення і виховання творчої особливості, готової до розв'язання складних проблем у різних сферах діяльності.
Вихователі ЗДО (дитячий садок) “Капітошка” спрямовують свої дії на формування у дітей значущої мотивації до пізнання, що скеровує їхню пізнавальну активність, стимулює розвиток власних почуттів та інтересів. Чим цікавіша така діяльність, тим емоційніший її вплив і тим більший ефект вона дає.
Для реалізації окреслених завдань педагоги ЗДО широко використовують інноваційні технології, цікаві нетрадиційні методики. Тому важливою ланкою роботи методичного кабінету є впровадження в освітній процес інноваційних технологій. Створена покрокова модель освоєння та впровадження новітніх педагогічних методик.
Педагоги ЗДО «Капітошка» у своїй роботі широко застосовують методику Х. Кьюізенера (палички), як засіб пізнання логіки і математики в дошкільному віці.
Основні властивості цього дидактичного матеріалу – абстрактність, універсальність, висока ефективність. Палички служать одночасно знаряддям професіоналізму педагога та інструментом пізнавальної діяльності дошкільника. За допомогою кольорових паличок вихователі підводять дітей до розуміння співвідношення «більше-менше», навчають ділити на частини і вимірювати об єм, тощо.
Колір і величина, створюючи число, підводять дітей до розуміння різних понять, які утворюються в мисленні дитини як результат його самостійних практичних дій. Діти працюють з паличками під час виконання різноманітних вправ в ігровій формі (приклади палички одна до одної, склади доріжку з білої, голубої та червоної палички), та з використанням мотивації «Побудуємо драбинку для півника», «Поремонтуємо паркан для зайчика» тощо.
На думку вихователів, робота з паличками допомагає перевести практичні, зовнішні дії дітей у внутрішній план, створити повне і достатньо узагальнене уявлення про математичні поняття.
На думку педагогічного колективу ЗДО «Капітошка», метою спеціальних економічних програм є формування з дитячих років економічного мислення, повагу людей, які вміють працювати в бізнесі, орієнтуються в рекламі, правильно, ощадливо, за призначенням витрачають кишенькові гроші.
За даними психологів, на кордоні дошкільного та шкільного віку відбувається як би змикання зв’язків між двома найважливішими сферами життя — світом людських відносин і предметним оточенням. Один світ опосередковується іншим.
Старші дошкільники починають виділяти себе в системі взаємин через предметно - операційну діяльність зокрема трудову, яка згодом починає визначати особистісну природу в системі відносин.
Саме в цей період відбувається стрибок у становленні особистості, її базових психічних підстав. І, природно, випустити з уваги цей період дорослим ніяк не можна.
Мета економічного виховання — розкрити дитині навколишній предметний світ як духовних і матеріальних цінностей, як частину загальнолюдської культури і в процесі пізнання навчити відповідним формам поведінк
Якість гри дітей багато в чому визначається їх поінформованістю про сферу життя, що відображається в грі. У зв'язку з цим велику увагу приділяють засобам збагачення сюжету при розробці ігрових технологій.
Практика роботи педагогів ЗДО «Капітошка» показує, що найбільш доцільною є наступна структура технологічної карти сюжетно - дидактичної гри
1. Тема, завдання гри
2.Ролі, зміст сюжету
3.Засоби збагнення сюжету.
3.1.Заняття, дидактичної гри.
3.2. Література, бесіди.
3.3. Спостереження, демонстрація.
3.4. Предметно-ігрове середовище.
Так сюжетно-дидактична гра допомагає зробити економіку зрозумілою через моделювання реальних миттєвих ситуацій: купівля - продаж, виробництво і збут продукції та ін.
Відповідно, дану методичну систему можна впроваджувати в будь - яких дошкільних установах загальноосвітнього типу і використовувати в сім’ї.
Педагогічні працівники ДНЗ «Калинка» працюють над формуванням пізнавальної активності дошкільнят впроваджуючи у свою освітню роботу інноваційні технології: ейдетику; лего – технології; розвивальні ігри «Казкові лабіринти гри» В. Воскобовича, складання інтелектуальних карток.
Під час освітньої діяльності стимулюють пізнавальний інтерес у дошкільнят, а саме:
- формують уявлення дітей про об’єкти живої неживої природи, їх властивості та ознаки;
- навчають порівнювати об’єктами; розвивають вміння експериментальним шляхом виявлення властивостей предметів;
- слухати і розуміти мовлення вихователя, робити висновки та узагальнення;
- розвивають мислення під час розгляду ілюстрацій та під час досліджень;
- збагачують словник дітей іменниками, прикметниками, дієсловами.
Діяльність дошкільного навчального закладу спрямована на вирішення пріоритетних завдань розвитку навчання та виховання дітей, пошук оптимальних форм організації освітнього процесу, використання перспективного досвіду, а також здійснення інноваційної діяльності.
Педагоги ДНЗ (дитячий садок) «Веселка» протягом навчального року організували діяльність, яка ставила дитину перед необхідністю спрямувати свої розумові зусилля на пошук і вибіркове використання наявних у неї знань і вмінь для розв’язання нового конкретного завдання. Вихователі спрямовували свої дії на формування у дітей значущої мотивації до пізнання, що і скеровує їхню пізнавальну активність, стимулює розвиток власних почуттів та інтересів. Чим цікавіша така діяльність, тим емоційніший її вплив і тим більший ефект вона дає.
В дошкільному закладі вихователі активно впроваджували освітні інноваційні технології спрямовані на особистісно-орієнтовану освіту дошкільників, що забезпечують розвиток і саморозвиток особистості дитини, як суб’єкта пізнавальної та предметної діяльності, спираючись на її здібності, нахили, інтереси, а саме:
LEGO- конструювання
Інноваційна технологія LEGO – конструювання дає можливості викликати у дітей бажання самостійно мислити, формувати нестандартне, інженерне мислення, виховати інтерес до точних наук, розвивати винахідницькі здібності, зацікавити малят математикою, викликати бажання пізнавати світ та робити відкриття.
Лего - констурювання сприяє розвитку у дітей групи не тільки дрібної моторики, а й розвитку мовної активності. Працюючи з конструктором, діти уявляли себе інженерами, механіками, будівельниками або великими конструкторами. І це здорово! Це дало їм повну свободу дій. ЛЕГО допомогло дітям втілювати в життя свої задуми, будувати і фантазувати. Це гра і розвиток.
Мнемотехніку: технологію ефективного засвоєння інформації, яка забезпечує ефективне засвоєння дитиною інформації про навколишній світ, успішне запам’ятовування структури оповідання, відтворення отриманих знань, а також розвиток зв’язного мовлення.
Робота з мнемо таблицями допомогла дітям зробити процес запам’ятовування більш простим, цікавим, творчим:
- у дітей збільшилося коло знань про навколишній світ;
- з’явилося бажання переказувати тексти, придумувати цікаві історії;
- з’явився інтерес до заучування віршів;
- збільшився словниковий запас;
- діти долають боязкість, сором’язливість, вчаться вільно триматися перед аудиторією.
Палички Кюізенера для розвитку у дітей математичних здібностей. Палички Кюїзенера прості та зрозумілі дітям: вони легко звикають до них ще в зовсім ранньому віці і вже сприймають у якості ігрового матеріалу, а не бачать у них нудне заучування чисел та математичних понять. Окрім математичних навичок при застосуванні методики Кюїзенера можна складати сюжетні малюнки, вчити чи повторювати кольори, використовувати їх для орієнтування у просторі.
За допомогою кольорових паличок діти легко засвоюють кількісну і порядкову лічбу, усвідомлюють співвідношення, вчаться ділити ціле на частини і вимірювати об'єкти, легко запам’ятовують склад числа з одиниць і двох менших чисел), опановують арифметичні дії додавання, віднімання.
Застосовуючи в роботі з дітьми паличкові набори Кюїзенера, граючись навчають дітей.
Зображувальна діяльність має надзвичайно важливе значення для всебічного розвитку особистості. Завдання педагогів ЗДО «Веселка» – мотивувати дошкільників до створення прекрасного своїми руками. В цьому їм допомагає нестандартний підхід у методиці навчання навичкам та прийомам малювання, ліплення аплікації, зокрема, нетрадиційними техніками. Нетрадиційні техніки малювання і художня творчість допомагають дітям розкрити свою особистість, індивідуальність та неповторність.
На заняттях діти освоюють нові техніки, нові образотворчі матеріали, нові технічні можливості цих матеріалів. У дітей покращилися показники до теми і змісту занять, захопленості процесом роботи, оригінальності задуму, прояву творчості і уяви.
Вихователі застосовують різний цікавий матеріал, діти з цікавістю займаються, домагаючись при цьому якісного кінцевого результату.
Заняття фітодизайном пов’язане з роботою з природним матеріалом: допомагає знімати тривогу, нервове напруження, втому; сприяє розвитку творчих можливостей, зосередженості, моториці рухів та естетичних смаків; навчає виражати внутрішні емоції, працювати в команді та набувати ази професій дизайнера та стиліста.
Ігри з піском є ефективним засобом всебічного розвитку дітей у цілому і творчих здібностей зокрема. Ігри з піском позитивно впливають на емоційне благополуччя дітей. Вихователі, використовують їх з розвивальною, навчальною та корекційною метою. У змісті організації роботи з піском, лежить активна дослідницька, творча діяльність дитини.
Мета пісочної терапії – дати дитині можливість бути такою, якою вона є.
Діти повніше й безпосередніше виражають себе в спонтанній, ініційованій ними самими грі, ніж у словах, оскільки в грі вони почуваються природніше. Гра в піску допомагає розв’язувати конфлікти й передавати почуття.
Малювання піском цікаве і дуже живе заняття для дітей, навчає основам читання, письма та малювання. Розвиває пізнавальні процеси; розширює кругозір;розвиває дрібну моторику і координацію рухів, уяву і творчі здібності; формує навички конструктивного спілкування.
Залучення до світу фізичної культури здорового способу життя починається зі створення умов для досягнення оптимального рівня рухової активності дітей. Ефективність реалізації завдань і змісту фізичного виховання багато в чому залежить від наявності раціонального предметно – ігрового середовища: різні тренажери, нестандартне обладнання.
Степ - аеробіка є новим напрямком у здоров'язберігаючих технологіях. В її основі лежать рухові дії, що підтримують на певному рівні роботу серцевосудинної, дихальної та м'язової системи. Область застосування степ-аеробіки досить широка: це індивідуальна робота, ранкова гімнастика, заняття з фізичної культури.
Степ - аеробіка допомагає дітям налаштовувати свій організм на робочий лад ;активізувати діяльність всіх важливих систем організму; сприяє загартуванню, формуванню правильної постави; розвиває організованість, дисциплінованість, самостійність.
Підвищити рухову активність дітей протягом дня, збагатити їхній руховий досвід дає змогу «доріжка здоров’я». На доріжках здоров’я проводяться фізкультурні заняття, ранкова гімнастика, вони є зоною для самостійної рухової діяльності дітей. Ходьба босоніж важлива зміцнююча і оздоровлююча процедура – це перш за все створення бадьорого, радісного настрою дитини, позитивного, емоціонального стану.
Однією з нетрадиційних форм оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку є самомасаж.
Самомасаж впливає на нервову систему малюка, допомагає дитині зняти загальну втому, зміцнює імунітет та дає змогу знизити рівень захворюваності дітей, допомагає всім органам і системам працювати безперебійно і ефективно.
Ранкова зустріч спрямована на покращення настрою дітей, розвиток бажання працювати та пізнавати нове. Ця методика поєднує в собі дидактичні та психологічні вправи. Завдяки цьому діти вчаться ефективно спілкуватися, слухати та чути один одного, ставити запитання та відповідати на них, дружити, поважати думку іншого, бути толерантним, радіти за друзів.
Такі заняття дали змогу опанувати різноманітні, соціальні та навчальні навички, допомогли об’єднати дитячий колектив.
Метод «Ляльки – персони» - це інноваційний педагогічний підхід, спрямований на формування соціальної компетентності, розвиток емпатії, виховання толерантного ставлення до дітей – інвалідів та дітей з особливими потребами. Використання його методу дає можливість самостійно знаходити вихід з кризових ситуацій і отримувати шляхи вирішення дитячих проблем формує критичність і самостійність мислення.
Однією з корисних і потрібних характеристик розвитку дитини є пам’ять. Заучування віршів, скоромовок, прислів’їв спрямовані на поліпшення здібностей запам’ятовування і розвиток мовлення, але ніяк не впливають на зорову пам’ять. На думку вчених, саме вона допомагає дитині швидше і ефективніше освоїти письмо і читання, адже має спрямовану дію саме на запам’ятовування знаків.
Педагогічні працівники ДНЗ (ясла-садок) «Кульбабка» використовують в роботі з дітьми таблиці Шульте, з метою розвитку зорової пам’яті дошкільнят. Діти знаходять всі цифри по зростанню протягом 15 секунд. Вихованцям подобається працювати з таблицями Шульте.
Серед різноманітних інноваційних підходів із навчання дітей читання вирізняється авторська методика Людмили Шелестової, мета якої не в набутті високої техніки цього виду діяльності, а в позитивній мотивації дітей, отриманні задоволення від процесу діяльності, прищепленні любові до читання.
Методика базується на ознайомленні зі складом, відшукуванні певних складів серед інших, виділенні певних складів серед інших у словах в різних позиціях, складанні слів з уже відомих складів.
Використовуючи методику Сесіль Лупан, діти «співають» букви на мотиви дитячих пісеньок. А ще картки зі словами, які позначають предмети, розміщують там, де їм належить бути за логікою речей (спосіб глобального читання).
Дошкільнята залюбки знаходять картки зі своїми іменами. Так діти розуміють, що будь-яке слово має графічне відображення.
Читання повинно викликати емоційний відгук у дитини. І тут стають в нагоді саморобні книжки з фотографіями дітей та їх іграшок. Спочатку це прості підписи під відповідними фотографіями: «Віка – космічний прибулець», «Костя – чарівник». Ну який малюк відмовиться прочитати таку дивну книгу про себе? Потім виготовляють книгу про похід в парк або святкування Дня народження.
Ще педагоги ЗДО використовують записки-сюрпризи, ігри в слова.
У дитячому закладі «Кульбабка» функціонує лише одна різновікова група. За методикою Монтессорі діти в такому колективі допомагають молодшим і опікають їх, а малюки в свою чергу отримують можливість навчатися у старших. Звичайно, кімнати не поділені на 5 умовних зон ( практичне життя, математика, розвиток мовлення, космічне виховання, сенсорика), але відкрито Клуб Чомучок, вже проведено два засідання (досліджували властивості води та кухонної солі).
Планують експерименти зі звуком, сонячним світлом( кольоровий спектр, веселка, сонячний зайчик).
Таким чином педагоги ЗДО «Кульбабка» забезпечують розвиток і систематизацію почуттів (зору, слуху, смаку, нюху і тактильних відчуттів) дітей внаслідок чіткого наукового підходу, як і вчить Монтессорі-методика.
Використовують сенсорні мішечки і тактильні картки.
Педагогічний колектив підтримує ідею Космічного виховання за системою Монтессорі.
Ігри Монтессорі дуже подобаються дітям, бо вони чудові!
Застосовують в роботі нетрадиційні техніки малювання. Це:
-малювання на манці:
-малювання з використанням свічки:
-кляксографія;
-малювання розчином солі:
Практикують також сенсорну гру «Малюємо на спині». Малюють пальцем, паличкою різні фігури( цифри) на спині( руці, нозі) дитини, а вона відгадує. З часом ускладнюється завдання, «малюючи» цілі слова чи малюнки.
Що таке нейрогімнастика ? Це комплекс тілесно-орієнтованих вправ, що дозволяють через тіло м’яко впливати на мозкові структури.
Нерухома дитина не навчається. Будь-яка нова інформація повинна закріплюватися рухом.
За допомогою спеціально підібраних вправ організм координує роботу правої і лівої півкулі і розвиває взаємодію тіла та інтелекту. Наприклад, потрібно назвати не фігуру (букву, цифру), а її колір. А потім повторити вправу у зворотньому напрямку.
Якщо оволодіти цією технікою, то можна значно розвинути свої конгітивні процеси. Наприклад, Леонардо да Вінчи, Нікола Тесла, Пол Маккартні, Бенджамін Франклін однаково володіли двома руками одночасно.
В ЗДО «Кульбабка» практикують нейрогімнастику .
Подобається вихованцям закладу нейройога. Незвичайне, а головне – цікаве заняття!
Вихователі ЗДО «Кульбабка» мають і власні інноваційні ідеї:
Тематичні Дні народження.
Кожен малюк чекає особистого свята з особливим нетерпінням, сподівається на чудо, адже це буває раз на рік. У цей день в садочку іменинник – герой дня, він - в центрі уваги, йому все дозволяється, найкращі ролі – для нього. Фотосесія та салют – обов’язкові!
Діти знають, в яку пору року вони народилися(мотивація), декламують вірш про «свій» місяць та орієнтуються в значенні імен.
День народження в «Кульбабці» - не просто музика, привітання, подарунки, сюрпризи і пригощання. Це – ціла історія, яка не повторюється: «День Смайлика», «Гарбузова родина», «Кафе «Маринка», «Евеліна – чарівниця кухні», «Мрія фокусника Кості», «Слідами лісових звірів», «Мандруємо порами року», «Кольорове День народження», «Принцеса маленької країни», « Умілі руки Іллі», «Діана в країні метеликів», «Подіум для модниці», «Сердечко, сповнене любові», «Шоу мильних бульбашок» та ін.
Конкурс зачісок та стрижок.
Цієї весни в ЗДО розпочався фотоконкурс святкових зачісок для дівчаток та стильних стрижок для хлопчиків з метою залучення батьків до співпраці, розвитку естетичного виховання; навчатися правилам фотосесії, викликати позитивні емоції.
Кошик знань.
Цю інновацію впроваджуємо для закріплення знань, отриманих протягом заняття або ж протягом дня в садочку. В кошик «складаємо» вивчені слова, загадки; малюнки, схеми, фігури; поробки, знахідки; казкових героїв – все, що сьогодні вивчали, з ким зустрічалися(Білочка чи Лисичка), що майстрували( літачок чи грибочок). Ввечері вміст кошика розглядають батьки, а діти розповідають про день в садочку
Буква-лялька та Стіна Слів.
Вже не перший рік дошкільнята ЗДО «Кульбабка» вивчають букви з допомогою підказок. Виокремлюючи першу літеру слова, вивчаємо її графічне зображення і закріплюємо знання візуальним досвідом.
За цією схемою використовують граматичний прийом «Це моя буква», коли дитина асоціює своє ім’я з його початковою літерою (Аріна – «А»).
Фотостудія «Кульбабка» навчає дітей основам фотомистецтва, правильному позуванню; вихователь-фотограф під час зйомки веде з дитиною діалог, розігрує ігрову ситуацію, адже емоції дитини завжди щирі.
Переглянути відеозвіти освітньої роботи з використанням інноваційних методик ЗДО «Кульбабка» можна у Фейсбук на сторінках: Войтович Галини та Нестерак Любові).
Педагоги ЗДО (ясла-садок) «Ромашка» упроваджують педагогічні інновації з соціально – морального розвитку дошкільників. Працюють над: формуванням духовної культури дошкільників у контексті відродження національної культури; розвитком соціальних емоцій, взаємин дітей дошкільного віку; соціалізацією дошкільників, формування їхньої життєвої компетентності.
Впроваджують парціальну програму з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі» Л. Лохвицької, яка упорядкована відповідно до вимог БКДО і поглиблено висвітлює змістові компоненти, що розкривають питання морального виховання дітей молодшого, середнього та старшого дошкільного віку.
Практика показує, що на оволодіння дитиною моральними нормами і правилами поведінки впливає соціальне оточення дитини: батьки, вихователі, однолітки, інші дорослі. Однак, вже сьогодні педагогічні працівники закладу «Ромашка» переосмислили сучасну систему соціально-морального виховання та розвитку дошкільників: не лише ознайомлюють дітей з моральними нормами та правилами поведінки, а й формують у них потреби бути моральними людьми, тобто закріплюють навички моральності у практичному житті дитини і бажання щоденно без примусу демонструвати їх.
Не відокремлюють цей освітній напрям роботи від інших, а розв'язують завдання соціально-морального розвитку дошкільників інтегровано (тобто у взаємозв'язку з усіма освітніми лініями БКДО), систематично (тому що епізодична робота не дасть бажаних результатів), у тісній співпраці всіх дорослих і дітей (бо ніколи один вихователь не зможе вирішити поставлені завдання).
Освітня робота планується та організовується таким чином, що моральне виховання домінує, ненав'язливо, без зайвого «моралізування», дохідливо і переконливо, з дотриманням міри і пронизує всі моменти дитячого життя, оскільки тільки так можна сформувати справді моральну особистість.
З метою активного вирішення завдань соціально-морального розвитку дошкільників організовують навчально – пізнавальну діяльність в ЗДО, застосовуючи інтерактивні форми роботи з дошкільниками. Це:
заняття соціально-морального спрямування (заняття-подорож, заняття-зустріч, заняття-спогад, тематичні заняття)
організовані спостереження за навколишньою дійсністю;
розбір моральних ситуацій;
систематичні екскурсії п у природу;
бесіди у дружнім колі в поєднанні з переглядом презентації, розглядом сюжетних картин та ілюстрацій, читанням художніх творів, слуханням музики;
трудова діяльність дітей - участь у благоустрої довкілля та охороні природи Відзначення державних та народних свят, пам'ятних дат (24 серпня - День незалежності України; 14 жовтня - День захисника України; 21 листопада - День Гідності та Свободи; 22 січня - День Соборності; 20 лютого - День героїв Небесної Сотні; 8 травня - День пам'яті та примирення; 9 травня - День Перемоги над нацизмом; 28 червня - День Конституції України тощо)
образотворча діяльність - ознайомлення дітей з народним декоративно-вжитковим мистецтвом, побутом, одягом, професіями дорослих;
участь у волонтерських проектах, благодійні акції («Допоможи ветерану», «Допоможи захиснику України», «Милосердя» та ін.);
виготовлення листівок, сувенірів, подарунків до свят для бійців АТО;
тематичні свята і розваги, вікторини, конкурси Фестивалі народної творчості, ярмарки Вечори пам'яті Дні дружби (кожен день присвячується культурі певної нації, її мови, історії, побуту);
майстер-класи від членів родин, ігри-драматизації, сюжетно-рольові ігри, ігри-інсценівки.
ЗДО «Ромашка» став для дошкільнят «інститутом соціалізації», призначення якого – забезпечення фізичної, психологічної і соціальної компетентні дітей від народження до шести-семи років, можливість адаптації до унормованого існування серед людей, формування ціннісного ставлення до світу, озброєння елементарною наукою і мистецтвом життя.
Основним критерій у роботі з дітьми педагогічних працівників ЗДО (дитячий садок) «Казка» є дохідливість і простота подачі матеріалу.
Навчальний процес, як і вся їхня діяльність - це щоденна творчість та знаходження нових методів впливу на дитину. Творчо налаштовані педагоги знайшли шляхи підвищення ефективності своєї роботи завдяки використанню новітніх технологій, дослідів та методів в роботі.
Впроваджують технологію розвитку творчої особистості Г. Альтшуллера з метою допомагти дітям навчитись розмірковувати, шукати, самостійно розв'язувати проблеми. У дитини зникає острах діяти з будь-яким предметом, з’являється уявлення про те, як використовувати його не тільки за прямим призначенням. Предмет і навіть явище усвідомлюється дитиною багатофункціональними, таким, що знімає масу проблем у грі, побуті, спілкуванні.
У роботі з дітьми дошкільного віку використовують колективні ігри, ігри-заняття, під час яких діти вчаться спостерігати навколишню дійсність, виявляти суперечливі властивості предметів, явищ, шукати відповіді на поставлені питання. Педагоги орієнтується на вільний та самостійний вибір дитини – предмета, матеріалу, виду діяльності.
Теорія розвязання винахідницьких завдань забезпечує розв'язання завдань на основі логічних операцій, алгоритмів, сприяє забезпеченню інтелектуального потенціалу особистості.
Ось чому педагоги ЗДО «Казка» систематично використовувують в навчанні дошкільників ТРВЗ- як засіб розвитку нестандартного мислення.
Ця технологія адаптована до дошкільного віку і дозволяє виховувати і навчати дитину під девізом «Творчість в усьому!».

Аналізуючи інноваційну діяльність вихователів закладів дошкільної освіти можна стверджувати, що їхня освітня діяльність базується на впровадженні в освітній процес нових ідей, підходів, напрямів, моделей, інноваційних технологій, врахуванні вікових психологічних особливостей дітей дошкільного віку, плануванні освітнього процесу, постійному аналізуванні освітніх проблем та внесенні коректив у педагогічний процес, досягненні оптимальних запланованих результатів, прагненні до самоосвіти, саморозвитку, адекватному усвідомленні власних професійних можливостей, професійних цінностей та самоефективності особистості педагога.
У 2021-2022 навчальному освітня робота педагогів повинна бути спрямована на вирішення ІІ етапу – практичного (системного) науково – методичного проекту «Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі Нової української школи».
Наявність високої самоефективності педагога, впевненість у своїй спроможності, очікування успіху приводить до того, що така людина докладає більше зусиль для виконання справ.
Дошкільний вік є періодом, де закладаються лише перші паростки навчальної самоефективності особистості. При цьому особливого значення набувають: відносини у родині, сімейне виховання, наслідування, співробітництво, спілкування з дорослими і однолітками, безпосередня організація ігрової і навчальної діяльності.

Автор: 

Рудик Тетяна Миколаївна, директор
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Малятко" Апостолівської міської ради Дніпропетровської області

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі