Користувацький вхід

Впровадження в навчальний процес інноваційних технологій через використання програми «Intel. Навчання для майбутнього» для розвитку творчої особистості в сучасних умовах

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Провідна ідея досвіду: використання інформаційно-комп’ютерних технологій на уроках профтехциклу для вивчення нової сільськогосподарської техніки та передових агротехнологій, формування компетентного сучасного кваліфікованого робітника з креативним мисленням.
З впровадженням нових інформаційних технологій, комп’ютеризації та технічним переоснащенням виробництва змінилися вимоги до сучасного робітника. Отже, потрібні нові підходи до організації навчання, застосування сучасних і ефективних освітніх технологій. Адже, завдання нас, педагогів, навчити дітей не лише бачити, але й розуміти, не лише розуміти, а й відчувати світ, пробудити творчі можливості учнів.
Щоб викликати інтерес до предмета, а потім його постійно підтримувати, розвивати і поглиблювати, я впроваджую в навчальний процес вивчення нових технологій сільськогосподарського виробництва, ознайомлюю з новою с/г технікою вітчизняного та зарубіжного виробництва (для цього використовую зібрану мною електронну картотеку відеофільмів по будові, експлуатації нових с/г машин та комбайнів відомих фірм світу). На уроках теоретичного навчання використовую інтерактивні технології, практикую нетрадиційні форми проведення уроків, зокрема моделюю ділові ігри для відтворення практичних ситуацій. І тут не обійтись без комп’ютерних технологій.
Комп’ютерні технології демократизують сам процес навчання, роблять процес творчим, стимулюють заняття самоосвітою. Особливо цікавим є поєднання комп’ютерних технологій і ділової гри. Специфікою інтерактивних уроків із застосуванням ділової гри є обов’язкова попередня домашня робота учнів, звичайно, за раніше оголошеною вчителем проблемною темою. Тому і проходять ці уроки особливо цікаво, бо цьому передує серйозна і копітка попередня робота з різноманітним матеріалом і багатьма джерелами.
Вагомим етапом у формуванні креативної особистості є програма «Intel®. Навчання для майбутнього». Програма навчає не тільки користуватися комп’ютером, а й ефективно використовувати його потенціал у навчальному процесі.
За допомогою програми «Intel®. Навчання для майбутнього» можна розширити можливості навчального процесу, використовуючи комп’ютер для спілкування, проведення досліджень, створення публікацій, презентацій та веб-сайтів, пошуку додаткової інформації тощо.
Досвід роботи з програмою «Intel®. Навчання для майбутнього» показав, що вчитель має бути справді добре підготовленим для впровадження комп’ютерних технологій у процес навчання своєму предмету. Обов’язковою умовою є також наявність в учнів навичок користувача ПК, уміння працювати з програмами Microsoft office World, Microsoft office Excel, Microsoft office PowerPoint, Paint, Microsoft office Publisher і, звичайно, якісне апаратне забезпечення.
Не новина, що наші учні значно швидше за нас опановують роботу на комп’ютері, з легкістю працюють за ним, головне зуміти залучити їх до творчої роботи, спрямувати їх в потрібному напрямку.
Важливим і цікавим розділом програми є створення мултьтимедійних Презентацій. Для створення презентації використовується програма Microsoft* PowerPoint. Створюючи презентацію, головне – розробити сценарій та планування змісту і компонування презентацій, продумати її структуру. Додаткові елементи (зображення, звук, діаграми), ефекти анімації збагачують зміст презентації, проте потрібно враховувати, щоб наявність великої кількості оздоблювальних елементів не відволікала увагу від основної мети презентації (оформлення залежить від призначення, виду, мети презентації).
Як приклад практичного застосування програми «Intel®. Навчання для майбутнього» при вивченні предмета «Сільськогосподарські машини» я разом з учнями розробила ряд презентацій: «Плуги», «Комбіновані агрегати», «Посівні машини», «Машини для хімічного захисту рослин», презентація «Каталог комбайнів» (розділ «Зернозбиральні комбайни»).
В презентаціях сільськогосподарських машин представлені машини різноманітних марок та виробників, описані технічні характеристики машин їх переваги та діапазон застосування. Презентація «Каталог комбайнів» - результат роботи творчої групи учнів та викладача. Каталог створений для ознайомлення з новою зернозбиральною технікою як вітчизняного так і зарубіжного виробництва. Демонструються рисунки та технічні характеристики комбайнів, використані ефекти анімації для підвищення ефективності сприйняття та запам’ятовування матеріалу. В каталозі представлена частина матеріалу по зернозбиральних комбайнах найбільш відомих виробників зернозбиральної техніки. Тут представлені більше 30 комбайнів, каталог постійно доповнюється. Будь-який слайд можна роздрукувати і використовувати на уроці друкований каталог.
Я розробила «Електронний словник-посібник з предмета «Сільськогосподарські машини». Презентація «Словник» створена для користування при вивченні будови, роботи та технологічних регулювань зернозбирального комбайна КЗС-9-1 «Славутич». При створенні презентації застосовані гіперпосилання на текстові файли з інформацією по будові та експлуатації комбайна «Славутич». Дана інформація в друкованому варіанті використовується на уроці, коли нема технічної можливості працювати в комп’ютерному класі.
Для демонстрації змісту навчання з предмета «Сільськогосподарські машини» я розробила і при підготовці до уроку або безпосередньо на уроці використовую презентацію «Планування». В презентації представлений тематичний та поурочно-тематичний план з предмета, на окремі уроки створені гіперпосилання (для правильної роботи гіперпосилання на файли необхідно, щоб місце їх збереження відносно файла презентації не змінювалось).
При демонстрації презентації викладач може відкривати гіперпосилання на вибраний урок і використовувати план уроку, методичну розробку, роздатковий, графічний чи інший матеріал, що міститься в даному файлі. При створенні презентації «Планування» свідомо не використовувалися ефекти анімації та звукові ефекти, щоб не відволікати увагу та не перевантажувати об’єм інформації.
Ефективним є застосування презентації для захисту дипломних проектів. Використовуючи презентацію, учень демонструє основні ключові рішення проекту, наводить результати досліджень, представляє техніку, її технічні характеристики та ефективність застосування. При створенні презентації учні можуть записати до обраних слайдів або до всієї презентації звуковий коментар чи супровід. Якщо учень особисто представляє презентацію, він коментує її сам, розвиваючи таким чином навички усних виступів перед аудиторією. Застосування учнівської презентації «Дипломна робота» стало традицією при захисті дипломних робіт випускниками по пофесії «Тракторист-машиніст с/г виробництва»
Учнівські мультимедійні презентації цікаві для використання у виховній роботі. На задану тему учні можуть створювати як індивідуальні так і групові проекти. Якщо презентацію планується демонструвати автономно (на конференціях за відсутності людини, яка її представляє), можна задати автоматичний початок показу презентації та використовувати звуковий супровід або коментар.
Учні групи №4 започаткували творчий проект «Моя мала батьківщина», в якому представляли матеріали про своє село, місто, родину. Фотоматеріали, друкований матеріал, презентації «Моя мала батьківщина», відеофільм «Моє рідне село», зібрані учнями, систематизовані мною і подавалися на конкурс «Класний керівник-2009». Для розвитку творчих здібностей учнів, формування цінностей свідомого громадянина нашої держави у виховній роботі з учнями групи №1 широко практикую використання як відеофільмів так і презентацій на різноманітні теми, до створення яких залучаються самі учні.
Для здійснення контролю навчальних досягнень учнів особливо важливі оперативність, конкретність та цілеспрямованість. Учням дуже імпонують самостійні роботи у вигляді тестів. В комп’ютерному класі можна проводити тестування рівня навчальних досягнень учнів з різних тем, зокрема використовуючи програмний продукт «Test-2002».
Для проведення швидких опитувань, тестів, контрольних опитувань, а також для створення засобів самооцінювання і анкет зручні тести у Формах. Для використання ˝форми˝ її потрібно відкрити у програмі Microsoft office World і ввести інформацію. У формі можна створити текстові поля для заповнювання, прапорці, які можна встановлювати, а також переліки, призначені для вибору елементів. За допомогою ˝форм˝ можна розробляти різноманітні диференційовані, різнорівневі тестові завдання. Якщо заповнювати ˝форму˝ на комп’ютері неефективно чи недоцільно з огляду на затрачуваний час, можна просто створити документ Microsoft World, роздрукувати його і роздати його учням для заповнення вручну.
При складанні тестів з різних тем використовую введення «текстового поля» (для написання та обґрунтування відповіді), вставляння «прапорців» для відмічання однієї або кількох правильних відповідей із представлених. В багатьох тестах практикую введення «поля зі списком», що розкривається. За допомогою такого списку можна обмежити вибір користувача лише потрібними варіантами. Учень відмічає вірну відповідь у списку. Наприклад, в тесті «Гідравлічна система» введені різнорівневі запитання, вставлені рисунки, використовується і «текстове поле», і «прапорці».
Для автоматизації процесу контролю знань учнів розробляю тести в електронних таблицях. Тест створюється в програмі Microsoft Excel. Тестові завдання повинні стимулювати активність учнів, спонукати їх думати. Цей вид контролю знань забезпечує повне та ефективне опитування учнів усього класу.
Опанування програмою «Intel®. Навчання для майбутнього» розширило можливість інтеграції традиційних та нестандартних методів навчання. Методика ділової гри максимально наближає до реального життя і підготовляє майбутніх спеціалістів до роботи в реальних умовах. При підготовці до такого уроку проглядається дослідницький метод як спосіб організації пошукової творчої діяльності учнів щодо розв’язання нових для них проблем. Наприклад, щоб вибрати ефективну , окупну , якісну сільськогосподарську техніку, учні повинні були ознайомитись з великою кількістю запропонованих с/г машин, розглянути їх технічні характеристики, будову, провести порівняльну характеристику по продуктивності , простоті в експлуатації, комфортності, ціні ; дослідити їх застосування на практиці і вибрати оптимальний варіант для конкретного господарства.
На уроках з предмета «Сільськогосподарські машини і комбайни» нові технології навчання спрямовані на розвиток в учнів здатності бачити проблеми, виявляти суперечності, висувати гіпотези, оригінальні ідеї, аналізувати, інтегрувати, трансформувати та синтезувати інформацію, вміння здійснювати пошук, дослідницьку діяльність.
В практиці впровадження комп’ютерних технологій, зокрема програми «Intel®. Навчання для майбутнього» на уроках спецпредметів я намагаюся відслідковувати новинки програмного та апаратного забезпечення, постійно знаходжуся в пошуку нового, сучасного. Заохочую учнів до використання інформаційних технологій у підготовці домашніх завдань ( підготовка рефератів, розробка тестових завдань по темах). Використовую програми, що містять відеофрагменти, малюнки, схеми, таблиці та інші графічні матеріали, програми для самоперевірки знань учня. Особливо ефективним є демонстрація фільмів, відеороликів з новою сільськогосподарською технікою, що дає можливість розширити діапазон знань про сучасну техніку, наочно побачити її в роботі, переконатися в перевагах новітніх агро технологій. Для систематизації відеоматеріалів створено каталог «Навчальні фільми».
На уроці комп’ютер застосовую як інструмент дослідження, джерело додаткової інформації, спосіб саморозвитку й самоорганізації праці , розширення зони індивідуальної активності учня. Інтерактивна діяльність на занятті передбачає організацію та розвиток діалогового спілкування. Це сприяє взаєморозумінню, взаємодії, спільному розв’язанню загальних і водночас важливих для кожного учасника завдань. Особливо важливою є аргументація . Адже головну роль відіграє міркування. Треба володіти і індуктивним методом ( знаючи будову робочих органів машин, учень порівнює ефективність роботи різних марок), і дедуктивним методом( провівши оцінку ефективності роботи с/г машини за різними параметрами, вибирає конкретний варіант). При аргументації використовуються посилання на думки наукових спеціалістів, на інтерв’ю з досвіду роботи з господарниками, з практики виконання робіт в полі. Розвиваючи власну думку, учень звертається до ілюстрації прикладами. Для цього використовуються графічні і текстові файли відсканованої інформації із зображенням сільськогосподарських машин, їх робочих органів.
Спільна діяльність учнів у процесі пізнання й опанування навчальним матеріалом означає , що кожний робить індивідуальний внесок у навчальний процес, відбувається обмін знаннями, ідеями, способами діяльності. Це відбувається в атмосфері доброзичливості та взаємної підтримки, що дає змогу не тільки оволодівати знаннями, а й розвивати пізнавальну діяльність, креативне мислення, виходити на вищі форми кооперації та співробітництва.
Звичайно, найефективніший вплив на людину здійснює та інформація , яка впливає на кілька органів чуття, і запам’ятовується вона тим краще і міцніше, чим більше каналів сприймання було активовано. Звідси й та роль , яку відіграє застосування комп’ютерних технологій та програми «Intel®. Навчання для майбутнього» в навчальному процесі. Досвід використання в навчальному процесі таких інноваційних технологій свідчить про те , що успішне розв’язання завдань підвищення ефективності навчання полягає не стільки в розширенні технічних можливостей сучасних інформаційних технологій, скільки в розробці дидактичних і методичних принципів його застосування. Інформаційні технології навчання можуть бути ефективними і не шкодити здоров’ю учнів, коли вони органічно вписуватимуться у традиційну систему навчання.
Приклади застосування презентацій, електронних тестів відображають зв’язок між використанням інноваційних, комп’ютерних технологій та традиційним навчанням учнів. Все це вимагає міцних знань з предмета, комп’ютера, творчого підходу і натхнення.
Остаточне рішення, як саме подавати навчальний матеріал, які засоби навчання використовувати, яка комп’ютерна підтримка навчально - пізнавальної діяльності учнів найбільш доцільна і педагогічно виправдана для повного розкриття їхнього творчого потенціалу, задоволення їхніх запитів і нахилів, надання навчальній діяльності дослідницького, творчого характеру – залишається за вчителем.
Від творчого потенціалу вчителя, його поінформованості, інтелекту, уміння донести знання до серця кожного учня, залежить якість підготовки майбутніх спеціалістів.

Автор: 

Валентина Михайлівна Твердохліб, старший викладач технічних сільськогосподарських дисциплін ПТУ №27 м. Берестечко

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі