Користувацький вхід

Останні публікації

Озера і лимани; їх типи; особливості гідрологічного режиму. Водосховища. Практична робота № 4 (продовження). Позначення на контурній карті озер, водосховищ, каналів, боліт.

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Мета:

Освітня:сформувати в учнів уявлення про основні озера, лимани, водосховища України; загальні риси гідрологічного режиму та робо­ти озер, лиманів, водосховищ України; познайомити з ресурсами та екологічними проблемами озер, лиманів, водосховищ; пояснити вза­ємозв’язки між гідрологічним режимом озер та кліматичними умо­вами, підземними водами;

Розвиваюча: продовжити формувати вміння працювати з картографічними джерелами інформації, сприяти розширенню знань географічної номенклатури;

Виховна: сприяти формуванню екологічної культури особистості.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: фізична карта України, карта поверхневих вод України, кліматична карта, атлас, підручник.

Опорні та базові поняття: Озеро заплавне, дельтове, залишкове, карстове, льодовикове, вулканічне, загатне, озерна улоговина, лиман закритий, відкритий, водосховище, ставок.

Географічна номенклатура: озера: Шацькі озера, Світязь, Пулемець­ке, Луки, Ялпуг, Курулгуй, Кагул, Бребенескул, Несамовите, Марічей­ка, Ріпне, Сліпе, Синевір, Шибене, Липовецьке, Синє, перекопські озера, Сиваш, Донузлав, Сасик, Сакське, лимани: Дністровський, Куяльницький, Хаджибейський; водосховища: Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Дніпровське, Каховське, Дні­стровське, Качинське, Альминське, Салгирське.

Структура уроку:

Організаційний момент………………………………………………….2хв
Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів…………………7хв
Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів……………2хв
Вивчення нового матеріалу …………………………………………..20хв
Закріплення,систематизація та узагальнення знань……….………...7хв
Підсумок уроку. Оцінювання знань………………………………….5хв
Інструктаж щодо виконання домашнього завдання…………………2хв

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Прийом «Інтелектуальна розминка»

- Пригадайте, що називається озером? лиманом? водосховищем?

- Пригадайте, як утворюються озера?

- Скласти гроно «річка»

- Доберіть ознаки та порівняйте річки, що беруть початок в Карпатах та Кримських горах.

- Визначте похил річки Південний Буг.

IIІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Неповторної краси надають Україні озера. Всі вони такі різні. Користь від них не тільки як від джерел води, хімічних сполук, лікувальних грязей, риби, а й насамперед як зон рекреації.

IV. Вивчення нового матеріалу

В Україні налічують близько 20 тис озер, серед яких з площею понад 10 км2. Озера розміщені по території нерівномірно. Озерними районами вважають — Полісся, заплави Дніпра, Дунаю та Сіверського Дінця, Поділля, Причорномор’я, гори Криму та Карпати. Найбільше прісноводне озеро України — Ялпуг. Найбільшою групою озер є Шаць­кі озера на Поліссі. Найбільший лиман — Дністровський.

Всі озера поділяються за характером водообміну, походженням озерних улоговин, солоністю вод тощо.

За характером водообміну: стічні, безстічні (презентація)

За походженням озерних улоговин:

ü тектонічні (практично немає);

ü річкові (стариці, дельтові, заплавні),( поширені );

ü морські ( Причорномор’я та При­азов’я);

ü льодовикові (Кар­пати);

ü карстові (Полісся, в Кримських горах);

ü вул­канічні (Закарпаття);

ü завальні (Карпати);

2. Прийом «Географічна лабораторія»

Завдання. За різними джерелами географічної інформації від­шукати приклади різних за поширенням озер України та заповнити таблицю:

Походження озерної улоговини
Назва озера
Географічне розміщення
річкові (стариці, дельтові, заплавні)
морські
карстові
льодовикові
вулканічні
завальні
3. Прийом «Мандрівка»

Учні, працюючи з фізичною картою України, «подорожують» ве­ликими річками, знаходячи найкрупніші водосховища.

4. Прийом «Проблемне питання»

Поясність, як створення водосховищ вплинуло на гідрологічний режим річок. Сформулюйте позитивні та негативні наслідки створення водосховищ. Запропонуйте шляхи вирішення проблем, пов’язаних із функціонуванням водосховищ.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Прийом «Географічний практикум»

Учні по черзі показують на настінній фізичній карті України най­більші озера, водосховища, які називає вчитель, заздалегідь підготовлені картки з назвами озер, водосховищ, які учні дістають з кон­верта тощо. Одночасно ці об’єкти наносяться на контурну карту.

VI. Підсумки уроку

Прийом «Роблю висновок»

Учні роблять висновок про вивчене на уроці.

VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріал підручників: §

2. Нанести на контурну карту найбільші озера та водосховища

Автор: 

Красуля Валентина Миколаївна

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі