Користувацький вхід

Методична розробка уроку на тему: «Швейні нитки»

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Хід уроку
Організаційна частина
Мета діяльності: привітання, перевірка наявності учнів на занятті, готовність їх до уроку, зосередження уваги учнів на сприйнятті нового навчального матеріалу.
Форма організації: фронтальна.
Методи навчання: за джерелом передачі і характером сприйняття інформації – словесні (бесіда).
Тип уроку: комбінований урок
Структура уроку
І. Організаційний момент...................................................................................... 2хв.
II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів....................................................... 3 хв.
III. Мотивація навчання...........................................................................................3 хв.
IV. Пояснення нового матеріалу…………………………………………………20 хв.
1.Асортимент і властивості швейних ниток.
1.1.Використання швейних ниток.
1.2.Склад швейних ниток.
1.3.Вимоги до швейних ниток.
2.Бавовняні нитки.
3.Шовкові нитки.
4.Лляні нитки
5.Синтетичні нитки.
6.Вишивальні нитки.
V. Практична робота. (Розпізнавання вовняних, шовкових, лляних, бавовняних,синтетичних швейних ниток. Робота з картками завдань). ...... 10 хв.
VI. Закріплення нових знань і вмінь учнів........................................................... 3 хв.
VII. Підсумки уроку................................................................................................ 2 хв.
VIII.Домашнє завдання........................................................................................... 2 хв.

Анотація

“Задача викладача — не просто любити дітей,
а допомагати їм зрозуміти свою сутність,
знайти призначення, відкрити світло у собі .”
Шалва Амонашвілі

Процес навчання — це сукупність послідовних і взаємопов'язаних дій учителя і учнів, спрямованих на забезпечення свідомого і міцного засвоєння системи наукових знань, умінь і навичок, формування вміння використовувати їх у житті, на розвиток самостійності мислення, спостережливості та інших пізнавальних здібностей учнів, оволодіння елементами культури розумової праці і формування основ світогляду.
Ринкова економіка ставить перед підприємствами легкої промисловості України завдання щодо випуску конкурентоспроможної продукції за рахунок впровадження новітніх технологій та сучасного обладнання.
Найважливішим напрямком підвищення ефективності роботи підприємств є активізація інноваційної діяльності, головне завдання якої полягає у використанні результатів наукових досягнень та розробок на підприємствах галузі.
Легка промисловість поєднує велику кількість галузей, які містять підприємства, що випускають різноманітні види продукції широкого вжитку. До найбільш вагомих галузей, що впливають на забезпечення високоякісного випуску продукції відносяться текстильні, трикотажні та швейні виробництва.
Сучасне високотехнологічне виробництво характеризується різ¬номанітністю обладнання та технологій, які дозволяють забезпечити гарантоване отримання необхідного продукту праці відповідно до заданих цілей діяльності.

Характер технічної оснащеності виробництва і існуючих технологій у їх сукупності відображають рівень інтелектуального потенціалу суспільства, можливості самореалізації кожної людини.
Підростаючому поколінню потрібно оволодіти знаннями про сутність технологічних процесів, які характерні для підприємств легкої промисловості. У кожного учня повинні бути сформовані чіткі уявлення про основні етапи виробництва продукції підприємств текстильної, трикотажної та швейної галузей. Необхідною умовою усвідомлення проблем і процесів сучасного виробництва слід вважати наявність знань і вмінь давати характеристику технологічних етапів та обґрунтувати необхідність їх виконання.

Автор: 

Гнатюк Олена Василівна, ДНЗ «Хмельницький центр ПТО сфери послуг»

Джерело: 

Лазур К. Р. Матеріалознавство.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі