Користувацький вхід

Останні публікації

2018-05-22 04:23

Урок-мандрівка «У цирку» (гра в процесі навчання)

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Гра в процесі навчання

Ми будуємо незалежну суверенну державу - Україну, а вона буде мати майбутнє, якщо на належному місці розвиватимуться наука, освіта, культура.
Сучасна національна школа України повинна формувати людину, яка б втілювала у собі високі громадянські почуття, норми загальнолюдської моралі, розвинене почуття національної самосві-домості. Тому в ній утверджуються культурологічний принцип, особистісно зорієнтоване навчання і вихо¬вання. Важливою ланкою у такому вихованні є початкова школа. Тому вже у молодших школярів потрібно розвивати творчі здібності, нахили, інтереси. Бо якщо дитина ще в школі не навчиться щось са¬мостійно творити, то такою ж безініціативною, пасивною вона буде в житті.
Розвивати творчість — означає виховувати у дітей інтерес до знань, самостійність у навчанні. Маленький учень добре вчиться лише тоді, коли він переживає успіх, хоча б невеликий. Тому слід з перших днів зустрічі з дітьми виявити їхні можливості на будь-якому уроці.
Хочеться, щоб кожна дитина розвивалася всебічно, і якщо в ній "дрімає" якийсь талант, то треба, щоб він розкривався на користь їй та іншим. Адже видатний педагог В.Сухомлинський мудро підкреслив, що, ви¬ряджаючи дитину до школи, кожна мати вірить у те, що справжній учитель побачить у її дитині щось таке, чого не бачить вона, і буде розвивати помічені здібності.
Дитина ,збираючись до школи, чекає на щось нове, радісне , цікаве, сподівається на успіх , схвалення вчителя. І ці сподівання повинні виправдатися . З перших часів перебування в школі більшість дітей не сприймає навчальну діяльність як навчальну ,зі всіма особливостями, правилами й вимогами . Для виконання навчальної діяльності у них нема ще необхідних вмінь та навичок ,не розвинення уваги , усидливість ,працездатність . Навчання вони сприймають як новий , більш серйозний вид гри , з новими правилами й результатами . Але в шести річок є величезне бажання вчитися . Все це забов`язує будувати навчальну діяльність дітей по-новому. В ній повинні бути найтіснішим чином зв’язані поняття «урок» та «гра». Не можна уявити урок у дітей – шести річок без гри, бо гра залишається для них пріоритетною діяльністю.
З давніх – давен будь – які зібрання дітей супроводжувалися ігровою діяльністю. Через гру дитині надавалася змога заявити оточенню про свій позитивний потенціал. Саме у грі моделі сюжетної вправи активізували рухливість,розвивали процеси мислення, викликали в неї позитивні емоції. З переходом із умов гри до умов навчальної діяльності настає в житті дитини переломний момент. Нове становище дитини в суспільстві визначається тим, що вона не просто йде з дитячого садка до школи, а тим, що навчання для неї стане віднині обов'язковим. За результат свого навчання ди¬тина нестиме відповідальність перед вчителем, школою і своєю сім'єю. Тепер дитина мусить дотри¬муватися однакових для всіх школярів правил. І тут на допомогу учням і вчителям знову приходить гра. У сучасних умовах — це не спонтанні сюжетні ігри, не стихійно засвоєні від старших поколінь розваги за правилами. Сьогодні гра контролюється системою суспільного виховання.
Слова Ш.А Амонашвілі : «…без педагогической игры на уроке не возможно увлечь учеников в мир знаний и нравственных переживаний, сделать их активними участниками творцами урока» -повинні стати правилом в роботі».
Необхідно створювати на кожному уроці таку навчальну ситуацію ,котра дозволила б кожній дитині проявити себе . Таку ситуацію допомагає створити гра , яка сприяє й розвитку пізнавальної діяльності ,й вихованню доброчинності. У дитини шести років фантазія розвинута настільки, що дозволяє їй опинитися там , куди запрошує гра, вона приймає ті умови , які ставить перед ним учитель, організуючі гру. На кожному уроці математики можна проводити ігри , ігрові вправи, вивчати лічилки , розгадувати загадки , ребуси . Девіз уроку – навчати, граючи. І це не заважає навчанню дітей , а навпаки , допомагає дітям знайомитись з новим для них навчальним матеріалом ,закріплювати вивчене.
О.А.Сухомлинський писав : «…Гра – це величезне світле вікно , через яке в духовний світ дитини вливається живлючий потік уявлень понять. Гра - це іскра . що запалює вогник допитливості й зацікавлення. Створення ігрової атмосфери на уроці розвиває пізнавальний інтерес і активність учнів, знімає втому , дозволяє утримувати увагу.»
Одним із шляхів активізації творчих здібностей та пізнавальної діяльності школярів є використання елементів гри у процесі навчання.
У грі при цьому існує суб'єктивна свобода для дитини. Тут діти мають змогу самостійно (без до-помоги дорослих) розподіляти ролі, контролювати один одного, стежити за точністю виконання то¬го чи іншого завдання. Тут дитина виконує роль, яку взяла на себе, враховуючи свій досвід. Гра стає сьогодні школою соціальних відносин для кожної дитини.
Під час гри дитина ознайомлюється з вели¬ким діапазоном людських почуттів і взаємостосунків, вчиться розрізняти добро і зло. Завдяки грі у дитини формується здатність виявляти свої особливості, визначати, як вони сприймаються іншими, і з'являється потреба будувати свою поведінку з урахуванням можливої реакції інших.
Однією з найкращих форм уроків, на мій погляд, що проводяться на всіх етапах вивчення матеріалу, є уроки мандрівки. Особливість цих нестандартних уроків полягає у тому , що педагогічний процес реалізується як в умовах класного приміщення, так і поза ним. Зрозуміло, що в умовах класного приміщення проводяться заочні уроки-мандрівки. Їх різновидами можуть бути уроки-екскурсії та уроки-подорожі.
Складовими компонентами уроку-мандрівки є :
Підготовка вчителя та учнів до уроку.
Проведення заняття.
Підбиття підсумків уроку.
Ефективність такого типу уроку залежить насамперед від підготовки до нього вчителя та учнів. Вчитель визначає тему, мету, вид уроку-мандрівки та встановлює його логічну послідовність: вивчає програму з предмета, матеріал підручника з теми уроку, ознайомлюється з методичною, науковою та додатковою літературою.
Уроки – мандрівки, що проводяться в умовах класної кімнати, передбачають виготовлення карти чи плану , за якими буде здійснена подорож (Математичним океаном, до країни Музики, до замку Граматики, у космос тощо) та влучний добір музичного матеріалу. Ця карта, а також усе необхідне для виконання завдання (подолання перешкод), обладнання, наочність прикріплюються на дошку.
Уроки – екскурси базуються на вміннях учнів уявляти, фантазувати, мандрувати “у часі ”.

Уроки – екскурсії та уроки – подорожі вимагають такої підготовки дітей до заняття:
ознайомлення з організаційними питаннями проведення нестандартного уроку;
вивчення пісень та читання художніх творів за темою заняття;
виготовлення наочності, роздаткового матеріалу;
підготовка класної кімнати до уроку (розміщення парт, обладнання виставки книжок, малюнків, прикрашення приміщення тощо)
Педагогічний досвід свідчить про наявність таких етапів у структурі уроку-мандрівки:
організаційний момент. Привітання та побажання гарного настрою;
ознайомлення з темою і правилами проведення уроку –мандрівки;
визначення мети і завдань уроку;
систематизація, узагальнення засвоєних знань, умінь та навичок(власне мандрівка за пунктами карти);
фронтальне опитування(або бесіда за темою уроку);
відповідь на проблемне запитання;
фізкульт-хвилинка;
індивідуальна робота учнів;
поділ класу на групи;
виконання завдань творчого або дослідницького характеру .
Під час роботи дітей у групах особливу увагу слід приділити розміщенню меблів у кабінеті. Кожна окрема група сидить за зсунутими партами, спілкується відповідно до завдання, має свій порядковий номер, намальований на об’ємному сигнальному трикутнику.
У процесі виконання самостійної роботи у малюків можуть виникати якісь труднощі, потреба в додаткових поясненнях. У такому випадку діти сигналізують червоним кружечком, а вчитель , помітивши критичні моменти в роботі школярів, допомагає їм. Якщо ж завдання й група готова відповідати, учні показують ту сторону трикутника, де зображено зелений кружечок.
Дидактична гра з елементами змагання.
Підсумок уроку.
Підсумкова бесіда.
Оцінювання роботи учнів на уроці.
Для об’єктивності оцінок, виставлених класоводом, школярам пропонується оцінити роботу один одного, обговоривши це в групі.
Загальна оцінка діяльності класу.
Домашнє завдання практичного спрямування.

Наведу приклади деяких уроків мандрівок , ігор , ігрових моментів ,котрі я найчастіше
застосовую ,навчаючи дітей.

Автор: 

Дралевська Людмила Борисівна, вчитель початкових класів Одеської загальноосвітньої школи №106 І – ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі