Користувацький вхід

Формування громадянської компетентності учнівської молоді в умовах прийняття Концепції національно-патріотичного виховання засобами позакласної діяльності

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Даний посібник ставить за мету обґрунтування теоретичних й практичних напрацювань щодо організації національно-патріотичного виховання в школі. Збірник містить науково-методичний інструментарій для педагогів у конструюванні технології формування громадянина України.
Подано розробки позакласних заходів громадянського спрямування

Автор: 

Блудова Ірина Василівна, педагог-організатор Васищевської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Харківської районної ради Харківської області

Джерело: 

1. Концепція національно-патріотичного виховання молоді [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/other/5397//
2. Виховуємо громадянина України/ Кацинська Л.Л./ Рівне/ 1998 р.
3. Я – майбутній захисник України/ О.І. Пожиленко, В.К. Борщов, Г.С. Вербельчук. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2015 – 48с.
4. «Ми щит і меч твій, Україно» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.schoollife.org.ua/download/scenarii/dayukrman/
5. День захисника України «За честь. За славу. За народ!» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.schoollife.org.ua/download/scenarii/
6. Вугрич В. П. До питання про природу і сутність патріотизму //Виховання патріотизму у дітей та молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали звітної науково-практичної конференції – К., 1999. – С. 8– 12.
7. Ігнатенко П. Р., Поплужний В. Л., Косарєва Н. І., Крицька Л. В. Виховання громадянина: Психолого-педагогічний і народознавчий аспекти: Навчально-методичний посібник. – К.: Інститут змісту і методів навчання, 1997. – 252 с.
8. Мала енциклопедія державознавства /НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К.: Довіра: Генеза, 1996.– 942 с.
9. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. Навчальний посібник. 2-е вид. – К.: Грамна, 1999. – 350 с.
10. Петронговський Р. Р. Формування патріотизму старшокласників у позанавчальній виховній діяльності: Дис... канд. пед. наук: 13.00.01 – Житомир, 2002. – 180 с.
11. Сухомлинський В.О. Як виховати справжню людину – К.: Радянська школа, 1982.
12. Теоретичні основи педагогіки: Курс лекцій. Підручник для студентів /Під ред. Вишневського О. – Дрогобич: Відродження, 2001. – 268 с. Теорія та методика управління освітою, №10, 2013
13. Ушинський К.Д. Про народність у громадському вихованні// Вибрані
педагогічні твори у 4-х томах- К.:Радянська школа,1983. – Т.1.
14. Ушинський К.Д. Теоретичні проблеми виховання// Вибрані педагогічні твори у 4-х томах- К.:Радянська школа,1995. – Т.4.
15. Хорламова О. Л., Кравченко Т. В. Виховання у дітей в сім’ї патріотизму як життєвої цінності //Виховання патріотизму у дітей та молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матер. Звітної наук.-практич. конф. – К., 1999. – С. 34–37.
16. Чорна К. І. Патріотизм – духовна цінність молодих громадян України //Цінності освіти і виховання. Науково-методичний збірник /За заг. ред. О. В. Сухомлинської. – К., 1997. – С. 209–212.
17. Чорна К. І. Зміст патріотичного виховання школярів в умовах державотворчого процесу в Україні //Виховання патріотизму у дітей та молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матер. звітної науково- практичної конференції. – К., 1999. – С. 12–14

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі