Користувацький вхід

Прийоми і методи роботи по формуванню інформаційної культури учнів

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Будь-яка діяльність людини має цілком визначену мету. Основна мета викладача - всебічний розвиток навчальної діяльності учнів. Досягнення цієї мети дозволяє розв'язати багато освітніх завдань: забезпечення міцних знань, підготовка учнів до активної участі у житті колективу групи, вміння самостійно здобувати знання, приймати нестандартні рішення в критичних ситуаціях, бути гідним громадянином України. Найбільш ефективно ці завдання вирішуються через оптимізацію навчально-виробничого процесу, який базується на використанні різноманітних форм, методів і прийомів навчання.
Організація особливого інформаційного середовища на уроках теоретичного навчання дозволяє учням стати інформаційно культурними (компетентними) і в майбутньому включитися в процес активного формування та широкомасштабного використання інформаційних ресурсів, необхідних в будь-якій області їх діяльності.
Щоб забезпечити всебічний розвиток учнів, формувати і розвивати у учнів інформаційну культуру необхідно організувати їх участь у різноманітних видах діяльності і поступово розширюються відносин - від відносин в групі і до включення у суспільне життя. В роботі представлені організаційні заходи та приведено типовий план-сценарій уроку, приведені розробки опорних конспектів та завдань для реалізації
Формування елементів інформаційної культури на кожному етапі здійснюється через використання відповідних прийомів і методів навчання та самостійної роботи учнів:
1. Метод проектів.
2. Медіаосвіта.
3. Створення альтернативних ситуацій.
4. Робота з текстом.
5. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій та інш.
Оволодіння інформаційною культурою - це шлях універсалізації якостей людини, який сприяє реальному розумінню людиною самої себе, свого місця і своєї ролі. Велику роль у формуванні інформаційної культури грає освіта, яка має формувати нового фахівця інформаційного співтовариства.
Практичне застосування: Актуальність проблеми по формуванню інформаційної культури учнів ПТНЗ визначається підвищенням функціонального значення інформації та інформаційної культури в житті людини в сучасному інформаційному суспільстві; зростанням обсягів інформації і зростанням інтенсивності інформаційних комунікацій, що надають людині великі можливості для творчого розвитку. Методична розробка має практичне застосування у педагогічній діяльності викладача.
Запропоновані форми і методи роботи за професійно-теоретичним напрямком підготовки допомагають сформувати активну осмислену позицію до самоосвіти і самореалізації себе як громадянина і фахівця.
Результативність:
1. Проаналізовано психолого-педагогічну, соціологічну та науково-методичну літературу.
2. Розглянути сутність, зміст і структуру інформаційної культури учнів у навчальному процесі.
3. Виділені педагогічні засоби, спрямовані на формування інформаційної культури учнів у процесі навчання.
4. Описати прийоми і методи свого досвіду роботи з формування інформаційної культури учнів ПТНЗ.
5. Розглянуто можливості використання різноманітних ресурсів по підготовці кваліфікованого фахівця.
6. Розроблено та проведено цикл позакласних заходів з предметів професійно-теоретичного напрямку підготовки із залученням членів учнівського самоврядування
7. Впроваджено в практику роботи викладача-предметника прийоми, форми і методи роботи по формуванню інформаційної культури.
8. Підготовлено методичні рекомендації щодо впровадження різноманітних форм і методів роботи по формуванню інформаційної культури серед учнів ПТНЗ.

Автор: 

Гарбуз Ольга Володимирівна, викладач професійно-теоретичного напрямку підготовки Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти

Джерело: 

1. Гетманская А. А. Формирование ключевых компетенций у учащихся / Анастасия Александровна Гетманская. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/213541/. — Заголовок с экрана.
2. Формування інформаційної культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів: Наук.-метод. рек. / АПН України. ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського; Упоряд. А.І. Рубан; Наук. консультант Я.О. Чепуренко; Наук. ред.: П.І. Рогова, В.І. Лутовинова; Рецензент Є.А. Медведєва; Літ. ред. Л.І. Стельмах; Відп. за вип. І.І. Хемчян.– К., 2005. – 117 с.
3. Каракозов С.Д. Информационная культура в контексте общей теории культуры личности // Педагогическая информатика. -2010. -№ 2.
4. Морзе Н.В. Інформаційна культура та її складові // Українська педагогіка (освітній портал), (04.03.2009).
5. Когарян А. Б., Гущина Н.І. Виховання культури користувача Інтернету. Безпека у всесвітній мережі. — Київ, 2011. — 100 с..

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі