Користувацький вхід

Останні публікації

Не і ні з прислівниками

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Навчальний предмет. Українська мова. 7 клас
Розділ. Морфологія
Тема. Не і ні з прислівниками
Тип уроку: урок засвоєння нового навчального матеріалу з елементами гри
Автор: Товмач Лідія Іванівна вчитель української мови і літератури
Виповзького НВО «ЗОШ І – ІІІ ступенів – ДНЗ»
Переяслав-Хмельницької районної ради
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова 5-12 класи / Автори: Г.Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А.М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. За редакцією Л.В. Скуратівського. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 176 с.
Мета: ознайомити учнів з написанням не і ні з при¬слівниками; формувати вміння знаходити вивчену орфограму та вміти обґрунтовувати вибір написання за допомогою вивчених правил; розвивати спосте¬режливість, уміння аналізувати, зіставляти; виховувати в учнів культуру мовлення, працелюбність.
Обладнання: дошка, підручник, картки для тре¬нінгу, комп’ютер, узагальнююча таблиця «не і ні з прислівниками».
Методи та прийоми: досліджен¬ня, тренінг пам'яті, спостереження над мовним матеріалом, гра «Хто перший», «Ерудит».
Інтерактивні методи: робота в парах, індивідуальна та групова робота, метод «мікрофон».
Хід уроку
(Слайд 2)
І. Організаційний етап.
І. Емоційне налаштування на урок.
Учитель. Доброго дня, діти! А з яким настроєм ви прийшли сьогодні на урок?
Сьогодні разом ми зібрались
У школі, класі, отже, тут.
І ненароком всі дізнались:
як радісно успішним буть!
Так, ненавмисне ми почали
Тему нову вчить.
Бо кожному із нас казали:
„Без знань не можна похвалить”.
Покажіть, будь ласка, ваш настрій смайликами (учні показують відповідні смайлики). А тепер скажіть про ваш настрій прислівниками (учні називають прислівники: мені радісно, весело, добре, спокійно...)
ІІ. Перевірка домашнього завдання.
1. Оглядово перевірити наявність виконаного письмового домашнього завдання.
— У кого виникли труднощі під час виконання домашнього завдання?
2.Учитель. Пригадаймо, що ми вже вивчили про прислівники.
Бліц-опитування (Метод «Незакінчені речення»)
— Прислівник означає…
— Прислівники відповідають на питання…
— За значенням прислівники поділяються на…
— Означальні прислівники поділяються на…
— Обставинні прислівники – це прислівники…
— Ступені порівняння мають лише…
— Прислівники утворюються від…
— Прислівники утворюються за допомогою…
— Способи творення прислівників…
— У прислівниках пишеться стільки н, скільки їх було в…
(Слайд 3)
Вчитель нагадує учням правила взаємодії учнів на уроці.
• Умій говорити та слухати.
• Поважай усі висловлені думки.
• Будь ввічливим: не ображай та не ображайся.
• Будь активним.
• Пиши та говори правильно.
ІІ. Мотиваційний етап.
III. Актуалізація опорних знань учнів
1. Аутотренінг

Я
Учень
особистість
думаю,
замислююся

2. Тренінг пам'яті
Учні запам'ятовують слова, які учитель пока¬зує на картках.
Необхідно, небайдуже, незабаром, недаремно, неспо¬дівано, не важко, а легко, невтомно, неохоче, невигідно, не широко, а вузько, нерадісно, недбало.
3. Спостереження над мовним матеріалом
Синтаксична роль прислівників.
Тимко встав нерано. Коли Тимко встав, було вже не рано.
4.Вибіркове письмо
• Виписати прислівники з ні, пояснити написан¬ня, розставити наголоси в словах.
То снідаю, то обідаю, а погуляти ніколи. Хто нічого не робить, той немає часу. Ні взад, ні вперед — лиша¬ється посеред. Дайте води, бо так їсти хочеться, що переночувати ніде. Ні сюди, ні туди, ні саньми, ні коле¬сами.
Пояснити зміст другого прислів'я.
(Слайд 4)
5. Гра «Хто перший?»
Дібрати до поданих слів прислівники-синоніми з не, наприклад: дешево — недорого.
Мало — небагато
безугавно — невгамовно
безрадісно — невесело
погано — недобре
спішно — невідкладно
помилково — невірно
(Слайд 5)
6. Гра «Ерудит»
Записати речення, замінюючи прислівники синонімами з не
• Завдання слід виконати терміново. (Негайно)
• Малюнок виконано добре. (Непогано)
• До лісу було близько. (Недалеко)
Любі діти! Сподіваюся, що сьогодні ви дізнаєтеся більше нового та цікавого про прислівник.
(Слайд 6)
IV. Повідомлення теми і мети уроку. Запис теми у зошит.
ІV. Сприйняття та засвоєння нових знань
( Слайд 6)
Вчитель. Для подальшої роботи нам потрібно об’єднатись у грипи за кольором фігури.
(Слайд 7)
1.Робота в групах
(Слайд 8)
І група – дослідники Запишіть прислівники з не — разом і окремо.
Не/дбалий, не/уважний, не/дорогий, а дешевий, не/ довірливість, не/вірність, не/дощ, а злива, не/розлуч¬ний, не/правильний, а помилковий, не/показний (скром¬ний, непримітний).
(Слайд 9)
ІІ група — теоретики
Робота з теоретичним матеріалом
(Слайд 10)
Робота з теоретичним матеріалом
Пам’ятка. Пояснення учнів з допомогою вчителя про написання не з прислівниками з використан¬ням таблиці підручника.
Не пишеться разом, коли
1. Не частина кореня (прислівник без не не вживається)
2. Не – префікс:
• якщо додаванням не утворюється слово з протилежним значенням, яке можна замінити синонімом без не.
Наприклад: невесело - сумно, погано — непогано (добре).
• Якщо прислівник утворений від прикметника дієприкметникового походження, що мають наголошені суфікси –анн, - янн, - енн: несказанно, незрівнянно.
• У складі префікса недо – у прислівниках, що означають вияв неповної якості: недоцільно, недостатньо
(Слайд 11)
Не пишеться окремо
• якщо до слова є протиставлення:
не глибоко, а мілко.
• Перед словами, що пишуться через дефіс:
не по-нашому, не сьогодні-завтра.
(Слайд 12)
Порівняй!
(Слайд 13)
Ні в прислівниках є префіксом, а тому завжди пишеться з ними разом: ніхто, ніколи,ніде,нізащо,ніяково.
Ні пишеться окремо:
У фразеологізмах: ні туди ні сюди, ні так ні сяк
У повтореннях: Ні холодно ні жарко, ні високо ні низько
(Слайд 14)
Запам’ятай!
(Слайд 15)
1. Самостійна робота.
Замінити наведені прислівники з префіксом не синонімами. Утворити з ними словосполучення за поданим зразком.
Незабаром — скоро настане.
Небагато, невгамовно, невесело, невиразно, невідкладно, невірно, недоро-го, недобре, нелегко.
Слова для довідок: скоро, мало, трохи, безугавно, сумно, безрадісно, розпливчасто, спішно, помилково, дешево, погано, важко.
Фізкультхвилинка
Учитель. Встаньте, діти, усміхніться і до сонця потягніться! Заплющте очі, уявіть, що сонячне проміння торкається ваших долонь. Вам тепло, приємно. Упіймайте сонячного зайчика. Прислухайтесь, що він вам розповідає. Випустіть ці теплі і ввічливі слова, щоб їх почули всі.
V. Операційно – пізнавальний етап. Виконання системи вправ на осмислення матеріалу, формування практичних умінь і навичок.
1. Доберіть до поданих прислівників синоніми з префіксом не-
Рідко, дивно, терміново, витривало , високо, слабко, стійко, голосно
(у 5 клітинці по-вертикалі прочитаєте ключове слово – синоніми)
(Слайд 16)
2. Заповніть таблицю ні разом або окремо зі словами.
Ні разом Ні окремо

Ні трохи; ні коли; ні кого; ні від кого; ні де; ні защо; ні чим; ні сном, ні духом; ні куди; ні скільки; ні стільки, ні скільки; ні звідки; ні вперед, ні назад; ні звідкіль; ні на що; ні туди, ні сюди; ні там, ні сям.
(Слайд 17)
3. Творча лабораторія. Ігрове завдання . Запишіть прислівники з не у дві колонки: разом,окремо.
Не прямо, ненароком, не так, недобре, не запанібрата, не інакше, неприпусти¬мо, не щодавно, не вмить, не всмак, не досить, не дорого, не цілком, не забутньо, не абияк, не достатньо, не раз, не весело, не тричі, не тихше, не послабно, не ранком, не минуче, не знизу, не подалік, не взимку, не всередині, не пояснимо.
Підкресліть у словах третю з кінця букву і прочитаєте продовження вислову англій¬ського письменника Вальтера Скотта: "Кришталь і серце втратили б свою ціну,..."
Прочитайте: (якби вони не були такими крихкими)
Разом Окремо
Непрямо не так
ненароком не запанібрата
недобре не інакше
неприпусти¬мо не вмить
нещодавно не всмак
недорого не досить
незабутньо не цілком
неабияк не раз
недостатньо не тричі
невесело не тихше
непослабно не ранком
неминуче не знизу
неподалік не взимку
непояснимо не всередині

(Слайд 18)
4. З'єднайте, де потрібно, не зі словами.
Не ополудні, не перекидьки, не смачно, не визнаючи, подвір'я не метене, не навидячи, не дружно, не зсередини, не куплена річ; не високо, а низько; не ясно, давно не читана книга, не з'ясоване питання, не зчувшись, не чутно, ще не дописаний лист, не врахований факт, не нависно, будинок не збудований, не зйомна деталь.
Підкресліть у словах, які пишуться разом з не, четверту від початку букву і прочитаєте назву відомого роману Ліни Костенко(Маруся Чурай)
VІ. Підсумки уроку.
Закінчіть думку:
Якщо у реченні є протиставлення, виражене сполучником а, то не з прислівником пишеться…
Якщо прислівник з не щось стверджує, то не треба писати…, а коли заперечує, — писати …
(Слайд 19)
Рефлексія. «Мікрофон»
1.Що на уроці сподобалося найбільше?
2.Чи досягли ми мети уроку?
3. В чому виникали труднощі?
4. Як їх подолати?
VІІ. Оцінювання роботи учнів на уроці.
(Слайд 20)
VІІІ. Домашнє завдання.
Список використаних джерел:
1. Глазова О., Кузнецов Ю. Рідна мова. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ: “Зодіак-ЕКО”, 2007.
2. Морозова Л.Г. Українська мова: Плани-конспекти уроків 7 клас
— Харків.: Ранок, 2000. С. 84-87
3. Омельчук С.А.Усі уроки української мови в 7 класі. — Харків.: Основа, 2007. С.226-231
4. Ткачук Т.П. Рідна мова. Робочий зошит 7 клас. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2008. С.91-93
5. http://www.teacherjournal.com.ua/shkola/ukrainska-mova-ta-literatura/459....
6. http://uchitelska.at.ua/publ/serednja_shkola/ukrajinska_mova_7_klas/urok_ 59_tema_ne_ni_z_prislivnikami/6-1-0-1622

Додаткові завдання

1. Доберіть до поданих прислівників синоніми з префіксом не-.
Близько —
вороже —
жорстоко —
стисло —
хмуро —
мілко —
нудно —
сумно —
брудно —
дешево —
легко —
часто —
мало —
низько —
раптом —
удавано —
тривожно —
помилково —

2. Виписати з поданого тексту прислівники, вказати їх розряд, пояснити спосіб творення та написання.
З давніх-давен через село Медвин пролягає лебединий шлях. Коли запахне відталою землею і березовим соком, птиці, розколихуючи м'яку сонячну основу, приносять на святкових крилах вологе, іще з волохатим туман¬цем, тепло. Іноді лебеді падали недалеко від села на прибутну воду, близько підпускали до себе дітвору і дорослих. Потім птиця, струшуючи живі крап¬лини, розгонисто підіймалася вгору, а людина, роняючи піт, хилилася в ро¬боті до землі. Проте і їй ще довго-довго ввижались оті сонцем перемиті віщуни тепла, що на крилах приносять весну і з нею відгомін неясних надій.
У таку пору дівчата-підлітки виводили веснянки. А в небі тягнулись на північ журавлі і лебеді, зрідка гублячи на землю своє притерте в дорозі пір'я.
(За М. Стельмахом)
3. Заповнити таблицю «Не з іменниками, прикметниками і прислівни¬ками» поданими нижче словами.
Не пишеться разом Не пишеться окремо
(виступає в ролі префікса) (виступає в ролі частки)
(Не) дружелюбно, а вороже; (не) легкий; (не) ввічливість; (не) дорогий, а дешевий; (не) довірливість; (не) зворотно; (не) розлучний; (не) ясно, а смутно; (не) показний; (не) вірність; (не) боязливий, а сміливий; (не) смачно; (не) поспішливо, а повільно; (не) добрий, а злий; (не) праце-здатність; (не) правильно, а помилково.
4.Записати речення, розкриваючи дужки, пояснити написання прислівників.
Відразу ж за гаєм, (не) подалік від лісового озера, рясніли садки.
На море (не) помітно впали сутінки. (Ю. Збанацький)
А (не) далеко край дороги отару гнали чабани. (Т. Шевченко)
Пасажири (не) задоволено загомоніли.
(Не) забаром має світати.
В білім цвіту (не) порушно стоять дерева. (М. Трублаїні)
Сонце доходило вже до полудня і пекло (не) милосердно. (І. Франко)
Скоро казку повідати, та (не) скоро путь верстати. (Н. Забіла)
Дівчина стояла (не) рухомо, мов тополя, похилена вітром. (О. Гончар)
Вода (не) стримно наступала на береги. (М. Бажан)
5.Записати речення, добираючи за наведеним зразком до кожного при-слівника синонім з префіксом не-.
Завдання слід виконати терміново.
Ми часто відвідуємо краєзнавчий музей.
Малюнок виконано добре.
До лісу було близько.
Зненацька з-за рогу виїхала машина.
Тривожно гудуть сирени в порту.
Річка тихо несе свої води.
6. Вставте на місці пропусків прислівники з не.
1. Кайся _____________ (не/рано) вставати, а кайся допізна спати.
2. Сиди, Тетяно, бо ще ______________ (не/пізно), а рано.
3. За праве діло стій ________________ (не/боязко), а сміло.
4. Щастя ____________ (не/довго) триває, а біда (не/швидко) минає.
5. Хитрощами ______________ (не/довго) проживеш.
6. Сій ___________________ (не/рідко) — зіжнеш густо (Нар. тв.).

Автор: 

Товмач Лідія Іванівна
вчитель української мови та літератури
Виповзького НВО "ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ"
Переяслав-Хмельницького району
Київської області

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі