Користувацький вхід

Останні публікації

Контрольна робота з української літератури 10 клас "Література 70-90-х років ХІХ ст. Творчість І.Нечуя-Левицького та Панаса Мирного". Тестові завдання. 1, 2 варіанти

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.


11

Українська література. 10 клас
Тематична контрольна робота №1
Література 70-90-х років ХІХ ст
Творчість І.Нечуя-Левицького та Панаса Мирного

Варіант 1

1. Товариство «Просвіта» як центр наукової й культурно-освітньої роботи починає діяти з 1868 р. у:
а) Львові;
б) Києві;
в) Харкові;
г) Чернівцях.

2. До яких позасюжетних елементів найчастіше вдається автор «Кайдашевої сім’ї»:
а) описи;
б) роздуми;
в) ліричні відступи;
г) публіцистичні відступи.

3. «Польова царівна» - так назвав Панас Мирний одну з героїнь роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Це:
а) Мотря;
б) Галя;
в) Христя;
г) баба Оришка.

4. Що є предметом зображення в повісті І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»:
а) трагічні події українського села, пов’язані з підготовкою до реформи 1861р.;
б) традиційний патріархальний устрій українського села;
в) сім’я як середовище безперервних конфліктів, зумовлених надто великою кількістю людей;
г) розшарування селянства, розпад патріархальних норм родинного життя під тиском пореформених обставин, темрява і неуцтво, індивідуалізм.

5. Які події у сюжеті повісті «Кайдашева сім’я» є головним композиційним елементом:
а) три найбільші сварки-бійки, кожна з яких має свою зав’язку і розв’язку;
б) одруження Карпа та прихід до Кайдашевої хати Мотрі;
в) кульмінаційна сварка через грушу на городі як розв’язка твору;
г) зображення Марусі Кайдашихи.

6. Укажіть, які образи створює у своїх творах І.Нечуй-Левицький:
а) типові;
б) трагічні;
в) героїчні;
г) ідеальні.

7. Визначте специфічність гумору в повісті «Кайдашева сім’я»:
а) гумор з елементами іронії, наближеної до сатири;
б) сміх крізь сльози співчуття;
в) викривальний сміх;
г) гумор заради розваги.

8. Вкажіть, який жанр української прози започаткував І.Нечуй-Левицький:
а) соціально-побутову повість;
б) ліро-епічний роман;
в) соціально-психологічний роман;
г) психологічну новелу.

9. Визначте головну проблему роману-епопеї «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»:
а) неможливість реалізації творчих задумів героя за умов кріпацтва;
б) конфлікт між багатими і бідними як головний конфлікт ХІХ ст.;
в) конфлікт «пропащої сили» з патріархальним середовищем пореформеного села;
г) конфлікт батьків і дітей.

10. Словами: « Сам – предводитель; родичі – урядники; справник, суддя, підсудки – все то зяті, родичі зятів, племінники,,, Як квочка курчат збирає під крила, так … придбав до своїх лап цілий повіт...», – автори роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» характеризують:
а) Максима Ґудзя;
б) Чіпку Варениченка;
в) Василя Польського;
г) сотниченка Саєнка.

11. З’ясуйте, у чому виявилось новаторство роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»:
а) у створенні першого зразка соціально-психологічного роману, в якому розкрито соціальну дійсність в усіх її суперечностях та впливовості на формування характеру особистості;
б) у створенні багатогранного, динамічного образу селянина-борця, формування якого спричинене розоренням селянства;
в) у всебічному показі життя українського пореформеного села;
г) у показі причин розшарування селянства, розпаду патріархальних норм родинного життя під тиском пореформених обставин.

12. Яким правилом керувався в житті «чесний труженик» Грицько Чупруненко:
а) «Коли б можна, – увесь би цей світ виполонив, а виростив новий… Тоді б може й правда настала!..»;
б) «Береженого й Бог береже»;
в) «Своя сорочка ближче до тіла»;
г) «А що люди про мене скажуть?».

13. Встановити відповідність між назвами літературних напрямів та їх визначальними рисами. (1 б)

 А. Романтизм
Б. Класицизм
В. Реалізм
Г. Сентименталізм творів.
 1. Підвищена емоційність зображення подій та характерів.
2. Культ почуттів.
3. Обов'язкове дотримання канонічних правил написання
4. Принцип точної відповідності реальній дійсності.
5. Зображення не самого предмета, а враження від нього.

14. Встановіть відповідність між терміном та його визначенням.(1 б)

 А гумор
Б сатира
В троп
Г іронія
 1. Слово чи вислів, ужитий у переносному, образному значенні.
2. Художні твори різних жанрів, у яких смішне в житті людей
3. глузливо-критичне ставлення митця до предмета зображення;
4. зіставлення протилежних явищ, понять, характерів для посилення враження
5. твори викривального характеру, у яких гостро висміюються негативні суспільні явища
Дайте розгорнуту відповідь на одне із запитань (4 б.)

15.1. До якого жанру належить твір Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я»? Відповідь аргументуйте.

15.2. Доведіть або спростуйте тезу: «Злочин завжди перекреслює найблагородніші поривання».

Українська література. 10 клас
Тематична контрольна робота №1
«Література 70-90-х років ХІХ ст.
Творчість І.Нечуя-Левицького та Панаса Мирного»

Варіант 2

1. Укажіть стиль, характерний для творів І.Нечуя-Левицького:
а) класицизм;
б) романтизм;
в) реалізм;
г) сентименталізм.

2. Вкажіть, хто з відомих українських письменників назвав І.Нечуя-Левицького «всеобіймаючим оком України», «артистом зору»:
а) Т.Шевченко;
б) І.Франко;
в) Леся Українка;
г) О.Маковей.

3. Укажіть героя твору «Кайдашева сім'я», про якого сказано: «Широке лице було сухорляве й бліде, наче в ченця. На сухому високому лобі набігали густі дрібні зморшки»:
а) Лаврін;
б) Карпо;
в) Омелько;
г) Кайдашиха.

4. Що заперечує автор у повісті «Кайдашева сім’я», створюючи комічні ситуації і сцени:
а) необхідність відокремлення господарства старшого брата Карпа від молодшого Лавріна зі своїм господарством;
б) крутий характер Марусі Кайдашихи;
в) постійне вживання спиртного старим Кайдашем;
г) безглузде марнування життя і здоров’я на суперечки, які порушують цілісність і міцність родини.

5. Укажіть епізод, який є зав’язкою твору «Кайдашева сім'я»:
а) Мелашка тікає з дому;
б) брати розмовляють про дівчат;
в) Карпо сватається до Мотрі;
г) до сім’ї Кайдашів входить Мотря.

6. Укажіть хибне твердження:
а) «Кайдашева сім'я» - реалістична повість;
б) «Кайдашева сім'я» - соціально-побутова повість;
в) «Кайдашева сім'я» - енциклопедія народознавства;
г) «Кайдашева сім'я» - соціально-психологічна повість.

7. Укажіть термін, який випадає з логічного ряду:
а) зав’язка;
б) метафора;
в) експозиція;
г) кульмінація.

8. Де вперше окремою книжкою видруковано роман Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»?
а) у Женеві;
б) у Відні;
в) у Санкт-Петербурзі;
г) у Варшаві.

9. «Моя хата скраю» - життєвий принцип, який сповідує герой твору Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»:
а) Чіпка;
б) Грицько;
в) Максим;
г) Порох.

10. Вкажіть причини часових зміщень, поєднання теперішнього і минулого в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»:
а) авторський задум , спрямований на композиційне урізноманітнення твору;
б) намагання автора надати своєму твору справді епічного звучання;
в) прагнення автора відтворити цілісну картину буття через закономірний зв’язок явищ і подій;
г) уможливлення розкриття авторського стилю і творчої манери.

11. За жанром твір Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» -
а) історичний роман;
б) соціально-побутовий роман;
в) етнографічна повість;
г) соціально-психологічний роман.

12. Назвіть співавтора роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»:
а) І.Франко;
б) І.Білик;
в) І.Нечуй-Левицький;
г) П.Рудченко.

Завдання на встановлення відповідностей.(по 1 б)

13. Встановити відповідність між літературними напрямами та їх представниками .

 А. Романтизм
Б. Класицизм
В. Реалізм
Г. Сентименталізм
 1. І. Котляревський.
2. І. Нечуй-Левицький.
3. Г. Квітка-Основ’яненко.
4. Ранній Шевченко.
5. Г. Сковорода

14. Термін - Визначення

 1. історичний факт
2. художній вимисел
3. сюжет художнього твору
4. композиція художнього твору
 А народжена творчою уявою письменника, художньо видозмінена дійсність
Б будова художнього твору
В описи в художньому творі
Г справжня подія, що відбулася в конкретний час і документально зафіксована
Д послідовний виклад подій у художньому творі
Дайте розгорнуту відповідь на одне із запитань.(4б)

15.1. Доведіть, що твір Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» є реалістичним. Відповідь аргументуйте.

15.2. Доведіть або спростуйте тезу: «Не можна бути щасливим, якщо достаток і багатство створені за рахунок нещастя інших».

Підготувала
Тетяна Анатоліївна Чкан
учитель української мови
Запорізька область
м. Бердянськ

Автор: 

Чкан Тетяна Анатоліївна, учитель української мови та літератури ЗОШ № 11 м. Бердянська Запорізької області

Прохання автору матеріалу виправити помилку - завантажити файл з уроком або надіслати адміністратору для публікації.

надіслала поштою адміністратору

Опубліковано.
ps. Помилка може бути пов’язана з тим, що при додаванні матеріалу, ви вибрали файл для завантаження, але не нажали кнопку "Приєднати".

Автор,де можна знайти відповіді на ваші запитання?

Якщо Ви викладаєте в 10-х класах, то проблем не має бути: підручник Семенюка Г.2010р. (рівень стандарту та академічний) і тексти художніх творів, а також елементарні знання з теорії літератури за 5-9 класи. Якщо для Вас це неможливо, то можу додатково набрати ключ з відповідями.

Автор, будьте ласкаві, надішліть мені відповіді до тестів цієї роботи.
Буду дуже вдячна

Мабуть, доведеться заборонити залишати коментарі незареєстрованим користувачам, щоб не з’являлися подібні повідомлення без підпису і будь-яких координат.

Таке враження, що наш гість - учень, що не хоче сам опрацювати матеріал і знайти правильні відповіді :-)

Дякую за коментар адміністратоту. Була така думка про гостя, але не хотіла псувати загальний настрій сайту: тут користувачі викладають цінний матеріал, безкоштовно й доступно, автори сайту уважно слідкують за матеріалами. Тож, якщо адміністратор наполягатиме, викласти ключ до тестів можу (згодом).

Величезне спасибі за роботу, яка стала мені у пригоді. Щасти ВАм!!

Автор, скиньте будь ласка відповіді.
Дуже потрібні!у зв*язку із хворобою, не вивчив матеріал.Буду вдячний.

Велике спасибі автору за цей матеріал. Дуже економить час, якого, як завжди, бракує.

відішліть будьласка відповіді

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі