Користувацький вхід

Формування здорового способу життя у школі (стаття)

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

1

В.О. Сухомлинський, надаючи великого значення духовному здоров’ю особистості у книзі “Як виховати справжню людину”, вважав, що “духовне багатство людини – один з найважливіших показників її всебічного розвитку”.Здорове молоде покоління – це запорука стабільного розвитку держави, один із чинників її позитивного міжнародного іміджу. . Формування у підростаючого покоління мотивації до здорового способу життя потребує системної комплексної роботи, яка спрямована на діагностику, корекцію функціонального, психофізіологічного та духовно-морального стану людини. Сформовані знання, вміння й навички забезпечують необхідний рівень працездатності, моралі та духовності кожного, й в першу чергу – дитини.

Автор: 

Жижко Марина Олексіївна
вчитель початкових класів
Малокопанівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів

Джерело: 

Література:
1. Безруких М.М. Здоровьесберегающая школа. / М.М. Безруких. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2004. – С. 83. 2. Бобрицька В.І. Здоров’язберігальні технології в системі вищої педагогічної освіти / В.І. Бобрицька // Основи здоров’я та фізична культура. – № 9. – 2007. – С. 18 – 21. 3. Бондаренко І.Й. Збереження здоров’я учнів у процесі фізичного виховання / І.Й. Бондаренко // Здоров’я через освіту. Матеріали міжгалузевої регіональної науково-практичної конференції, 22 квітня 2009 року. – Т. 1. – С. 287 – 292. 4. Изаак С.И. Управление физкультурно-оздоровительной работой. Учебно-методическое пособие, под общ. ред. С.И. Иззак. / Изаак С.И., Индреев М.Х., Пуховская М.Н. – Москва: Изд-во «Олимпия Пресс», 2005 – С.25. 5. Мартін Вієр, Валентина Оржеховська. Школа – територія здоров’я: Навчально-методичний посібник. – К.: Optima, 2006. – 173 с. 6. Оржеховська В.М., Пилипенко О.І. Превентивна педагогіка: Науково-методичний посібник / АПНУ. Інститут проблем виховання. – Ізмаїл: СМИЛ, 2006. – 283 с. 7. Ващенко Л.С., Бойченко Т.Є. Основи здоров’я: Книга для вчителя. – К.: Генеза, 2005. – 240 с. 8. Стратегія формування здорового способу життя / Матеріали конференції. – К.: Мінський центр здоров’я, 2000. – 240 с. 9. Соціально-просвітницькі тренінги з формування мотивації до здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу / С.В. Страшко, Л.А. Животовська, О.Д. Гречишкіна та ін. / За ред. С.В. Страшка. – К.: Освіта України, 2006. – 260 с. 10. Концепція загальнодержавної цільової соціальної програми «Здорова нація» на 2009 – 2013 роки. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 травня 2008 р. № 731-р. 6. Про підсумки розвитку загальної середньої та дошкільної освіти у 2006-2007 н.р. та завдання на 2007-2008 н.р./ Основи здоров’я та фізична культура. – 2007.- № 9. – С.4-5. 11. Свириденко Світлана. Навчаємо бути здоровими: позакласна робота: 5-9 кл. / Світлана Свириденко. – К.: Шк. Світ, 2007. – С. 107 -111. 12. Советова Е.В. Оздоровительные технологии в школе / Е.В.Советова – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – С.5, 26. 13. Челах Г.Є. Організація здоров’язберігаючого освітнього простору / Г.Є. Челах //Здоров’я через освіту. Матеріали міжгалузевої регіональної науково-практичної конференції, 22 квітня 2009 року. – Т. 1. – С. 41-43. 14. Чернишов О.І. Стратегічні напрямки здоров’язбереження в освіті / О.І. Чернишов // Здоров’я через освіту. Матеріали міжгалузевої регіональної науково-практичної конференції, 22 квітня 2009 року. – Т. 1. – С. 13.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі