Користувацький вхід

РОЗВИТОК ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ.

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

РОЗВИТОК ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ.

„Треба так перебудувати
навчально-виховний процес,
щоб учні не були пасивними об’єктами його;
щоб вони брали активну участь в ньому
під керівництвом педагога”.
Г. Ващенко

Сучасний світ пред’являє високі вимоги до діяльності людини, конкурентноспроможною може бути лише по-справжньому компетентна особистість. У нових умовах розвитку інформаційного суспільства виникає необхідність розроблення єдиної загальнодержавної стратегії у галузі освіти, орієнтованої на формування і розвиток у молоді навиків життя у соціумі.
Метою особистісно-орієнтованої моделі освіти є підготовка розвиненої, виховної особистості, з максимально можливою індивідуалізацією; створення найліпших умов для її саморозвитку, життєтворчості.
Цілі: викликати інтерес до вивчення іноземної мови шляхом впровадження особистісно-орієнтованих технологій; використовувати особистісно-орієнтовані технології як засіб інтенсифікації навчальної діяльності учнів; підвищувати професійну компетентність.
Компетентності, яких потребує життя:
1) соціальні (навички роботи в групі);
2) інформаційні (уміння самостійно здобувати інформацію);
3) полікультурні;
4) комунікативні (вдосконалення спілкування в групі);
5) компетентності саморозвитку та самоосвіти;
6) здоров’язбережувальні (уміння дотримуватися принципів здорового способу життя).
Якщо систематично використовувати на уроках особистісно-орієнтовані методи навчання, то можна очікувати якісного формування ключових компетентностей в учнів, що в свою чергу сприятиме:
1) продуктивному засвоєнню навчального матеріалу та розвитку навичок його практичного використання;
2) збагаченню соціального та комунікативного досвіду школярів;
3) підвищенню пізнавальної активності та мотивації навчання в учнів.
Для формування ключових компетентностей учнів вчителі керуються основними засадами розвивального (автори – Д. Ельконін, В. Давидов, О. Дусавицький, В. Паламарчук), особистісно-орієнтованого (автори – О. Савченко, С. Подмазін), колективного (автори –Л. Качина, Н. Бібік), інтерактивного (автор О. Пометун) та життєвотворчого навчання (автор І. Єрмаков).
Щоб активізувати комунікативну діяльність учнів на уроках іноземної мови, активно впроваджуються:
- Особистісно-орієнтоване спілкування (особистий контакт з учнем, повага до особистості учня, створення відчуття душевного комфорту, заміна «залізної» дисципліни діловою співпрацею);
- Збагачення змісту навчання емоційним, особистісно-значущим матеріалом; педагогічна підтримка, оцінювання;
- Діалог між учнями, учнями і вчителем як домінуюча форма навчального спілкування;
- Ситуації вільного вибору учнями навчальних завдань у класі та вдома;
- Залучення учнів до стимулювання самооцінки, самопізнання й самовдосконалення в різних видах діяльності;
- Багатоваріантність, гнучкість форм організації різних видів діяльності: індивідуальна, парна, групова, колективна;
- Створення позитивної емоційної атмосфери і духовного взаємозбагачення; надання можливості кожній дитині випробувати себе в різних видах творчості.
Якщо раніше робилася ставка на здобуття знань, то нині – на вміння оперувати здобутими знаннями, використовувати їх на різних рівнях власного життя.
Застосовання проектної методики створює позитивну емоційну атмосферу, даючи можливість кожній дитині випробувати себе в різних видах діяльності, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність, вчиться бути демократичним, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити.
Найкращих результатів досягають так звані нестандартні уроки після кожної теми: урок-диспут, дискусія, урок-подорож, КВК, вікторина та інші.
На своїх уроках вчителі використовують навчальний матеріал різного змісту, надають учням свободу вибору засобів виконання навчального завдання, створюють умови для творчості в самостійній та колективній діяльності, постійно аналізують індивідуальні форми роботи, що надає учню можливість розповісти, як він організував свою роботу, яким методом користувався, що йому вдалося, що сподобалось; організовують діяльність у малих групах на основі діалогу, імітаційно-рольових ігор, тренінгів, навчального спілкування, мозкового штурму, інсценування драматичних уривків, дискусій.
У початкових класах діти не сприймають довгих пояснень, тому Задоріна О.Г. намагається будь-яке пояснення проводити у формі бесіди та діалогу. Увагу маленьких школярів вона намагається привернути яскравими іграшками, картинками, наочними предметами, розучуванням пісень за допомогою міміки, гри та жестів і все це розвиває уявну та асоціативну пам'ять дітей.
На початковому етапі навчання особливої уваги заслуговують ігри на просте сприйняття і відтворення матеріалу, а на наступному – на розвиток в учнів умінь виявляти, зіставляти і порівнювати явища та факти; аналізувати і узагальнювати їх; робити правильні висновки тощо.
Ретельно продумана і добре проведена гра полегшує вивчення і закріплення мовного матеріалу (фонетики, лексики, граматики) та сприяє формуванню відповідних умінь і навичок. Гра є ефективним засобом навчання, що охоплює різні види мовленнєвої діяльності (слухання, говоріння, читання, письмо), вона допомагає в оволодінні іноземною мовою, а крім того, учні відчувають емоційне задоволення як у процесі гри, так і при досягненні результатів.
Як відомо, проведення гри розвивається здоров’я зберігаюча компетентність. Надання дітям можливості багато рухатись не тільки співпадає з потребою віку, але й суттєво прискорює процес засвоєння іноземної мови. Адже фізична активність, за дослідженнями закордонних фізіологів, тісно пов’язана з мовленнєвою. Водночас вона дозволяє дітям «скинути» зайву енергію. Під час проведення фізкультхвилинок з римівками, я досягаю подвійної мети: невеликий перепочинок та запам’ятовування нових слів, що сприяє розвитку лексичної компетентності.
На своїх уроках вчителі намагаються створити атмосферу взаємної довіри. В невимушеній атмосфері учень відчуває себе вільним і рівноправним партнером, учні не повинні відчувати страх за неправильність сказаного. Урахування вікових особливостей різних категорій учнів сприяє успішному навчанню іноземних мов, розв’язанню інших навчально-виховних завдань школи. Адже різноманітне сполучення усіх форм роботи: індивідуальної, самостійної, парної, групової являє собою важливий засіб підвищення якості навчання і виховання школярів, дозволяє краще враховувати їхні індивідуальні відмінності, сферу інтересів. Необхідно враховувати індивідуальні особливості учнів і забезпечити учню можливість досягти планований результат. Навчання робить вкрай активним більш широке впровадження елементів самонавчання і взаємонавчання.
Саме таке навчання, з використанням технологій особистісно-орієнтованого навчання, сприяє формуванню ключових компетентностей учнів, підвищує інтелект дитини, зміцнює її віру у власні здібності, стимулює активність і творчість.
В. О. Сухомлинський неодноразово висловлював думку про те, що кожна дитина по-своєму талановита. Тільки вона цього не знає, і не кожний учитель це знає. Тому в дитині потрібно розкрити «родзинку». Необхідно знайти вид роботи, в якому вона була б корифеєм, створювати навколо неї певне середовище і, спираючись на позитивне, розвивати особистість дитини.
Таким чином, головною ідеєю сучасної освіти є навчання протягом усього життя. Не лише нашого учня, а й вчителя. Тому і в наш час актуальною є теза Я. А. Коменського: «Школу можна вдосконалювати, тільки вдосконалюючи кваліфікацію вчителя».

Автор: 

Жильцова Алла Іванівна

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі