Користувацький вхід

Поради вчителям та батькам для роботи з обдарованими дітьми

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

За свою багаторічню працю я завжди цикавилася цією темою та робила різні експерименти,тому можу зробити висновки, що обдарованість у дітей у різному віці не є однаковою, а має свої особливості. Саме тому виявлення обдарованих дітей повинно починатися вже в початковій школі на основі спостереження за поведінкою, діяльністю, вивчення психологічних особливостей, мовлення, пам’яті та логічного мислення. В 5-6-х класах важливо виявити та дослідити психологічний стан учнів та їхніх інтересів шляхом власної оцінки та суб’єктивної оцінки дорослих. В 7-9-х класах треба поглиблено продіагностувати інтелектуально-когнітивні та мотиваціно-особистісні компоненти особистості. Це вже потрібна бути співпраця з вчителями середньої та старшої школи.
Робота з обдарованими дітьми вимагає належної змі¬стової наповненості занять, зорієнтованості на новизну інформації та різноманітні види пошукової аполітич¬ної, розвиваючої, творчої діяльності.
Серед методів навчання обдарованих учнів мають превалювати самостійна робота, пошуковий і дослідниць¬кий підходи до засвоєних знань, умінь і навичок; виконання учнем позанавчальних завдань; заняття у наукових товариствах; відвідуван¬ня гуртка або участь у тематичних масових заходах; огляди-конкурси художньої, технічної та інших видів творчості, зустрічі з ученими тощо.
Вчителі повинні послідовно стежити за розвитком інтересів і нахилів учнів, допомагати їм в обранні профі¬лю позашкільних занять. Робота з обдарованими дітьми потребує творчого вчителя з високою психологічною і педагогічною кваліфікацією. Такий педагог повинен мати певний обсяг знань про природу дитячої обдарованості, вміти організовувати навчально-пізнавальну діяльність з урахуванням рівнів і сфер вияву обдарованості кожного учня, запроваджувати в своїй професійній діяльності елементи нових технологій тощо.
Батькам дуже важливо підтримати дитину, показати, що її особливість- це нормально, що вона має на це право і, звичайно, що поза залежністю від того, чи буде вона виявляти свої таланти надалі чи ні, усе одно її люблять. Батьківське відкриття обдарованості власної дитини повинно народжувати радісне очікування й готовність вирішувати пов'язані з цим проблеми. Треба лише вчасно знайти вірний момент, правильні слова та приклади для дитини, щоб вона мала здорове самосприйняття, тому що уявлення про саму себе - це багато в чому кристалізація того, як на нас реагують інші люди.
Робота з обдарованими дітьми вимагає належної змі¬стової наповненості занять, зорієнтованості на новизну інформації та різноманітні види пошукової аполітич¬ної, розвиваючої, творчої діяльності. Вона під силу ви¬сококваліфікованим, небайдужим до свого предмета вчи¬телям.
Серед методів навчання обдарованих учнів мають превалювати самостійна робота, пошуковий і дослідниць¬кий підходи до засвоєних знань, умінь і навичок. Формами роботи можуть бути групові та індивідуаль¬ні заняття на уроках і в позаурочний час, факультативи, заняття у наукових товариствах; відвідуван¬ня гуртка або участь у тематичних масових заходах (вечо¬рах любителів літератури, історії, фізики, хімії та ін.); огляди-конкурси художньої, технічної та інших видів творчості, зустрічі з ученими тощо.
Індивідуальні форми позакласної роботи передбачають виконання різноманітних завдань, участь в очних і заоч¬них олімпіадах, конкурсах на кращу науково-дослідну роботу. Вчителі повинні послідовно стежити за розвитком інтересів і нахилів учнів, допомагати їм в обранні профі¬лю позашкільних занять.
Ефективність надання системи додаткових освітніх послуг обдарованим учням, побудованій на засадах прискорено-збагаченої стратегії навчання, залежить від чотирьох основних факторів: позитивної мотивації навчання учнів; сформованості у них навичок самостійної роботи; наявності висококваліфікованих вчителів з досвідом навчання обдарованих учнів.
З огляду на психологічні, фізіологічні, дидактичні та інші особливості навчання й розвитку обдарованих дітей, основною вимогою до підготовки педагогів для роботи з ними є зміна педагогічної свідомості. А саме, зміна сформованих раніше в даного педагога стереотипів сприйняття учня, навчального процесу і самого себе, спілкування і поводження, методів навчання й виховання, постійне самовдосконалення своєї особистості.
Першовідкривачами обдарованості дітей є батьки. Вони виконують найголовнішу роль у становленні й розвитку не тільки обдарованості дитини, а і її особистості. Тому дуже важливо, щоб батьки пам’ятакли найголовніше – це атмосфера пізнавальних інтересів самих батьків (самі читать, ходять на виставки, не нав’язуючи свій інтерес дитині) та наявність підтримки дитини у всіх її починаннях.


Пам'ятка для батьків

1. Щодня глибше пізнавайте свою дитину. З'ясуйте її сильні й слабкі
сторони. Спираючись на те, що дитина вміє робити добре - підтримайте її у
вдосконаленні інших вмінь і навиків.
2. Забезпечте дитині максимальну самостійність у вирішенні завдань. Недавайте прямих вказівок щодо виконання. Хваліть за незалежність, творчість і доведення справи до кінця.
3. Не критикуйте за помилки, що трапляються в процесі навчання.
Допоможіть зрозуміти причину і похваліть за активність.
4. Не стримуйте ініціативу дитини.
5. Всіляко стимулюйте творчість, пошук різних варіантів вирішення питань.

Автор: 

Єрмуракі Лариса Миколаївна, вчитель початкових класів, ЗОШ №38.

Джерело: 

1. Барко В. І., Тютюнников А. М. Як визначити творчі здібності дитини? - К., 1991.
2. Гончаренко С.У. Технологія навчання // Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997 – С.331.
3. Концепція обдарованості // Обдарована дитина. – 2000. – №1 – С.5-9
4. Зазимко О. В. Основні теоретичні підходи до визначення обдарованості. - Обдарована дитина. – 1998. – № 8. – С.5-12.
5. Костюк Г. С. Здібності та їх розвиток у дітей. – К., 1963. – 123 с.
6. Красноголов В. О. Визначення поняття “обдарованість” у зарубіжній психолого-педагогічній літературі.// Обдарована дитина. – 1998. – № 5 - 6, С.13.
7. Лейтес Н. С. Ранние проявления одаренности //Вопросы психологии. — 1988 — № 4 — С. 99.
8. Липова Л., Морозова Л., Луценко Л. Специфіка навчання обдарованих дітей// Рідна школа.-2003.-№7. С.8-11.
9. Лоткова І.В. Плекаймо обдарованість / І.В.Лоткова // Завучу. Усе для роботи. – 2009. – №11-12.
10. Моляко В. О. Актуальні соціально-психологічні аспекти проблеми обдарованості.// Обдарована дитина. – 1998, № 1, с.3 - 5; № 2, с.2 - 6; № 3, с.2 - 5.
11. Остапчук В. Обдаровані діти. Які вони? / В.Остапчук // Шкільний світ. – 2009. – №19. – С.9-10.
12. Робота з обдарованими дітьми. - /М.О. Володарська, А.І. Настенко.ю О.М. Півлаєва, С.М. Полугіна, В.М. Сисоєва. -Х.:Видавнича група «Основа», 2010.-190с.
13. Степенко Г. В., Бургін М. С. Обдаровані діти: навчання і розвиток. // Обдарована дитина. – 1998. – № 3. – С.6 - 9.
14. Сущенко Т.І. Характерні особливості обдарованих дітей // Початкова школа. – 1994. – №2. – С. 10-11.
15. Воронова Е. Обдарованість: діагностика та система роботи зі здібними дітьми. // Психолог. – 2006. - №25-28.-С. 5-25.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі