Користувацький вхід

Організаційна культура закладу освіти

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.


0

Особливості побудови організаційної культури закладу освіти, сфокусованої на розвиток кожного учня

Різник Людмила Леонідівна,
директор Коврайського НВК
імені Г.С. Сковороди
Гельмязівської сільської ради
Золотоніського району
Черкаської області

Організаційна культура школи визначається її місією і концепцією розвитку, відображає звичаї, що переважають в організації. Вона регулює діяльність педагогічного колективу в різних умовах та обставинах, відносини, цінності, правила та норми, ментальне поводження в даній школі. Організаційна культура є важливим інструментом управління, об’єднує зусилля педагогічного колективу з метою досягнення загальношкільних цілей.
Певна культура існує в будь-якому закладі освіти, це перш за все загальна психологічна атмосфера, яка створюється в школі і в кожному класі. Рівень організаційної культури Коврайського НВК імені Г.С. Сковороди та його вплив на членів шкільного співтовариства розкривається в таких позиціях:
Суспільна місія, яку виконує Коврайський НВК імені Г.С. Сковороди полягає у вихованні та розвитку фізично здорового, духовно багатого, морально стійкого покоління, яке здатне обирати власну життєву траєкторію на основі особистих уявлень про добро, любов та щастя. Саме тут, у школі, де незримо присутній великий педагог Г.С. Сковорода, впроваджуються його педагогічні ідеї. Збереження пам’яті про великого філософа, педагога, пропагування його творчої спадщини, виховання стійкого інтересу до його постаті – почесна місія школи і музею.
Смисл і логіка діяльності Коврайського НВК імені Г.С. Сковороди полягає в осягненні одного із найважливіших і найскладніших із всіх мистецтв – мистецтва жити, сповідувати справжні людські цінності і чесноти, визначати своє життєве кредо і свій стиль.
Серед інших закладів освіти відрізняється рівнем виховання духовності та культури. Школа – інноваційний дослідно-експериментальний заклад з проблеми: “Втілення філософсько-педагогічних ідей Г.С. Сковороди в навчально-виховний процес засобами педагогіки практичної дії”.
Провідна ідея дослідно-експериментальної роботи розглядає створення нової моделі ЗЗСО, становлення і розвиток освітнього закладу як школи цінностей, філософського сприйняття світу за умов тісного взаємозв’язку світоглядних ідей Г. Сковороди та інноваційних освітніх технологій. Школа є базовим закладом щодо впровадження краєзнавства, громадянської освіти, музейної педагогіки. Створена виховна система “Пізнай себе, свій край, свій народ”. Результатом роботи над експериментом стала постійно зростаюча професійна творча активність педагогів школи та учнів, ефективність навчально-виховного процесу. Експериментальна діяльність сприяє позитивному іміджу закладу. Створено Центр педагогіки практичної дії.
У своїй діяльності заклад спирається на загальнолюдські цінності – високу мораль, справедливість, чесність, демократію, які закріплюються в спілкуванні між адміністрацією і вчителями, вчителями і учнями, педагогами і батьками. Створення системи цінностей змушує колектив школи переосмислити свою концепцію людини, учня, позицію педагога в навчальному процесі. Для закладу характерним є зростаюче розуміння необхідності зміщення акцентів із формування особистості на акценти її вільного розвитку, створення комфортної, особистісно-зорієнтованої системи виховання.
Школа багата на традиції. Відбувається традиційне вшанування вчителів-пенсіонерів, відзначення Сковородинських днів, літературні посиденьки, влаштування родинних заходів. Склалася традиція вшановувати школу та її кращих випускників, варити кашу в День Знань, коли однокласники стають однокашниками. Традиційним став конкурс на отримання відзнаки “Учень року”. Учні школи у окремих класах на вітання вчителя “Доброго дня” відповідають: “Здоров’я зичимо, пані вчителько”.
Триває постійна робота над формуванням правильної літературної української мови. Дотримуємось правила “Вживати ввічливі слова”, Правила спілкування між учнями, Правила спілкування з дорослими, вимагається не вживати слів, які забруднюють мову і не мають жодного значення.
Порядок прийняття рішень – важливий елемент, який визначає організаційну культуру школи. Керівник повинен усвідомлювати мету розвитку закладу освіти та способи її досягнення, має вміти приймати відповідні рішення, організовувати діяльність для їх здійснення, опановувати технології і методи професійного адміністрування. Адже від самого директора мало що залежить, якщо він не зможе запустити самоорганізацію шкільного дитячо-дорослого співтовариства як домінантний елемент перетворень. Тому як директор навчаюсь володіти методами вирощування самоорганізації, адже вирішальною умовою для її активного існування є курс на децентралізацію управління. Саме децентралізація дає можливість запустити привідні механізми громадсько-педагогічних об’єднань самих учителів, асоціації батьків, самоорганізацію в школі.У прийнятті рішень спираюся на професійний інтерес учителів, їх самостійність, самовизначення і саморозвиток. Ініціюють зміни не тільки директор чи вчителі, а і батьки та самі учні,яких також необхідно зробити активною силою освітнього процесу (надавати права стосовно вибору навчальних дисциплін, тем для вивчення). Більшість рішень директора приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Я, як директор школи, у роботі з працівниками намагаюсь дотримуватися партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Узгодженість дій адміністрації та вчителів спрямовані на створення творчого психологічно спрямованого мікроклімату в колективі, впровадженню інноваційних форм роботи.
Інтер’єр шкільного приміщення Коврайського НВК імені Г.С. Сковороди є досить привабливим. Здійснено капітальний ремонт всіх приміщень школи та музеїв. Замінено шкільні меблі, зі смаком пофарбовано стіни класів та коридорів, пастельні тони забезпечують комфорт і затишок. В школі завжди чисто, створено безпечні умови праці вчителів та навчання учнів.
Харчування учнів і вчителів відбувається в шкільній їдальні. Гарячим харчуванням охоплені всі учні школи. Культура харчування на належному рівні. Дотримуються санітарні норми, створено затишок в їдальні, приємне ставлення персоналу до учнів і вчителів.
Стосунки між вчителями і учнями будуються на засадах партнерства, демократії, взаємоповаги. Учням прививаються естетичні смаки шляхом залучення їх до участі в розробці проектів щодо оптимізації зелених насаджень на території школи, до проекту “Шкільний дендрарій”, до створення музейних експозицій і колекцій, залучення до участі у фестивалях та конкурсах.
Досягнення у навчанні і позакласній роботі оцінюються відповідно проекту “Учень року”. Відмінники навчання отримують медалі “Гордість школи”, переможці класних конкурсів відзнаку “Учень року”, переможець шкільного конкурсу – вимпел “Учень року Коврайського НВК імені Г.С. Сковороди”. Кожен учень отримує сертифікати учасників конкурсів різного спрямування. На підставі результатів анкет вважаємо, що діти задоволені своїм перебуванням у школі.
Для самореалізації особистості першочергову роль мають стимулювання та заохочення. В школі реалізуються проекти “Успішний вчитель – успішний учень”, “Творчий учитель – успішний учень”. Вчасне й адекватне заохочення активізує особистість, зміцнює її віру у власні сили, дає їй нові імпульси для діяльності. Ситуація успіху може стати каталізатором подальшого розвитку особистості учня і професійному творчому зростанню вчителя. Ми намагаємося не пропустити щонайменші успіхи учнів та їх наставників у різних видах діяльності. Такий особистісно орієнтований підхід базується на основних принципах Педагогіки Успіху.
При оцінці педагогічної діяльності головним вважаємо, що педагог повинен бути особистістю, котра вміє стимулювати і створювати стійкий мотив і бажання вчитися. Здійснюється професійне стимулювання праці вчителя: направлення на проблемні конференції, семінари, надається допомога у видання методичних посібників на конкурси педагогічної майстерності, представлення на участь у конкурсі „Вчитель року”, надається дозвіл на розробку авторських програм, організовується вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду вчителя.
Досягнення вчителів відзначаються грамотами, подяками, імена вчителів заносяться до шкільної Книги пошани, успіхи відзначаються на засіданнях педрад, батьківських зборів,направляються подання на нагородження та встановлення звань. За результатами олімпіад, конкурсів, відкритих уроків, за високі досягнення в організації навчально-виховного процесу, творчий пошук, вагомий внесок у створенні іміджу школи, за перемогу в конкурсі „Вчитель року”, “Інноваційний пошук освітян Черкащини” здійснюється преміювання педпрацівників, надаються оздоровчі путівки, додаткові дні відпочинку в канікулярний період, здійснюється щорічне одноразове преміювання до Дня вчителя. Застосовуються і посадові стимули: делегування повноважень, залучення до розробки найбільш важливих проблем, включення до складу атестаційної комісії, призначення в резерв адміністрації на керівні посади, призначення на посаду керівника методичного об’єднання, надання переваг при розподілі педагогічного навантаження.
Таким чином, організаційну культуру школи треба розглядати як систему колективних цінностей, норм і традицій укладу спільної життєдіяльності дітей і дорослих та головний фактор соціалізації учнів. Це вказує на необхідність роботи, спрямованої на підвищення рівня організаційної культури ЗЗСО.

Список використаної літератури

1. Бунаков Н. Ф. Організаційна культура школи. Н. Ф. Бунаков. URL: https://stud.com.ua/46535/pedagogika/organizatsiyna_kultura_shkoli
2. Шевченко А. М. Сучасні тенденції управління розвитком організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2473

Автор: 

Різник Людмила Леонідівна, директор Коврайського НВК імені Г.С. Сковороди Гельмязівської сільської ради Золотоніського району

Джерело: 

Власний досвід

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі