Користувацький вхід

Програма психологічного дослідження «Вивчення сформованості комунікативної компетентності педагогів ДНЗ»

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Одним із важливих критеріїв, що дозволяють визначити ефективність виховної роботи учбового закладу, є рівень комунікативного розвитку колективу.
Під комунікативною компетентністю ми розуміємо здатність людини встановлювати і підтримувати необхідні контакти з іншими людьми. Комунікативна компетентність передбачає розуміння людиною мотивів, стратегій поведінки, фрустацій і своїх власних, і партнерів по спілкуванню, уміння розібратися в групових, соціально-психологічних проблемах, осмислення перешкод на шляху до взаємного порозуміння, освоєння технології та психотехніки спілкування тощо.
Поняття «комунікації» стало знаковим для розвитку сучасного інформаційного суспільства. Особливо це стосується освітньої сфери, бо ми вступили в нову еру електронного інтелекту й Інтернету. Сучасні дослідження доводять нерозривність понять комунікації та інформації. Будь-яка комунікація передбачає передання інформації, а будь-яке оброблення інформації - наявність комунікації. Педагог у своїй комунікативній діяльності використовує інформацію, яка має певний сенс, яку розуміють вихованці. Інформація сприяє обміну думками, почуттями, емоціями, а також є змістовим виразником суспільних відносин. Оперативно і правильно сформувати уявлення про відповідну проблему, визначити адекватні методи і засоби реалізації конкретних цілей, якісно передати інформацію, проаналізувати зворотній зв’язок - це характеризує ступінь володіння засобами комунікації, рівень сформованості комунікативних вмінь та якість комунікативної діяльності педагогів.

Автор: 

Матяш Олена Євгенівна, практичний психолог ДНЗ №4 "Росинка", м. Лисичанськ

Джерело: 

1. Основы психологии: Практикум/ Ред.-сост. Л.Д.Столяренко.- Изд-е 6-е дополн. иперераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2005.
2. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / Под ред А.А. Крылова, С.А. Маничева. – СПб.: Питер, 2000.
3. Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Мысль, 1983.
4. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 2 кн. – 2-е изд.; перераб. и доп. – М.: ВЛАДОС , 1999.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі