Користувацький вхід

Останні публікації

Методичний посібник "Літо в закладі з денним перебуванням дітей "Лісовичок"

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

У посібнику висвітлено мету, завдання, зміст і особливості організації роботи в закладі з денним перебуванням дітей "Лісовичок". Представлено зміст нормативно-правових документів з організації діяльності закладу. Визначено перелік знань, практичних умінь і навичок для повноцінної організації роботи. Висунуто основні вимоги до оформлення та ведення необхідної документації. Розкрито зміст, форми та методи виховної роботи з дітьми та особливості її планування. Подано практичний матеріал, який можна використати у роботі з дітьми шкільного віку влітку. Зібрані сценарії заходів, ігор та методичні рекомендації до їх проведення.
Рекомендовано директорам та вихователям ЗДПД, педагогам-організа¬торам, студентам педагогічних навчальних закладів, що проходять виховну практику в закладах з денним перебуванням дітей.

Автор: 

Миколенко Наталія Анатоліївна вчитель початкових класів Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17, а на період літньої оздоровчої кампанії директор ЗДПД "Лісовичок"

Джерело: 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Веселі канікули / упоряд. Н. В. Настенко, Г. А. Каліберда, Л. Л. Ха-лецька, В. О. Сліпак. – Полтава: ПОІППО, 2007. – 34 с
2.Двадцять один день з життя загонового вожатого : методичний посібник / Г. Ф. Чернишова, І. О. Гуппал. – Суми, 2003. – 192 с.
3. Дети в летнем лагере: занятия в дождливую погоду / [пер. с чеш. О. А. Суворовой]. – М.: Профиздат, 1991. – 152 с.
4. Дитячий оздоровчий табір / Т. Миргородська // Початкова школа. – 2006. – № 21. – С. 24 – 30.
5. Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" від 4 вересня 2008 року № 375-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon.nau.ua/doc/?code=375-17. – Назва з екрану.
6. Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=2402-14. – Назва з екрану.
7. Закон України "Про позашкільну освіту" від 22 червня 2000 року № 1841-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1841-14. – Назва з екрану.
8. Інструктивно-методичні матеріали з питань організації відпочинку та оздоровлення дітей / [упоряд. Л. А. Герасимчук, З. О. Чернега]. – Хмель-ницький, 2007. – 132 с.
9. Королівство радості / Ганджелюк Л. – Дубно, 2003. – 60 с.
10. Країна невгамовних : літо у дитячому таборі / Л. М. Родняк, Т. М. Мац¬ковська. – Львів : ПАІС, 2010. – 192 с.
11. Летний досуг с детьми: [кн. для восп. дет. сада и родителей] / Л. В. Куцакова. – М.: Просвещение, 1996. – 88 с.
12. Літній "Сонцеграй": збірник ігрових програм та методичних рекомендацій / В. Ю. Іова, Л. В. Красномовець. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2000. – 64 с.
13. Літня педагогічна практика: [метод. реком. / укл. Н. В. Казакова]. – Хмельницький: Вид-во ХГПІ, 2004. – 67 с.
14. Марафон дитячого дозвілля : навчально-методичний посібник / уклад. : Л. О. Дубровська, В. Л. Дубровський, В. В. Ковнер та ін. ; за ред. Л. О. Дубровської. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2007. – 315 с.
15. Методика виховної роботи в літніх оздоровчих таборах : навч.-метод. посіб. / авт.-уклад. : Л. О. Дубровська, В. Л. Дубровський, О. С. Філоненко ; за ред. Є. І. Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – 179 с.
16. Методика роботи в літньому оздоровчому таборі : навчальний посібник / авт.-уклад.: Є. І. Коваленко, А. І. Конончук, І. М. Пінчук, В. М. Солова; за ред. Є. І. Коваленко – К. : ІЗМН, 1997. – 280 с.
17. Наказ Про підготовку до оздоровлення та відпочинку дітей влітку від 08 квітня 2014 року № 1/9-192 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/other/41214/– Назва з екрану.
18. Оздоровча та фізкультурно-спортивна робота у літньому таборі / уклад. В. Я. Ванджура. – Тернопіль : Горлиця, 2008. – 120 с.
19. Організація відпочинку та оздоровлення дітей : концепції, технології, досвід / О. В. Биковська, С. І. Вагнер, В. М. Горбинко та ін. ; Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді. – К., 2004. – 208 с.
20. Організація літнього відпочинку молодших школярів / упоряд. О. Кондратюк. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2005. – 128 с.
21. Педагогіка літнього оздоровчого табору : навчально-методичний посібник / В. М. Солова. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2009.–188 с.
22. Подаруймо дітям усі барви літа : навчально-методичний посібник з питань оздоровлення та відпочинку дітей / за ред. Н. Гиси, О. Жук. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. – 64 с.
23. Проектування діяльності дитячого закладу оздоровлення та відпо-чинку: теорія і технологія : монографія / О. М. Наказний ; за ред. Сисоєвої С. О. – К., 2010. – 476 с.
24. Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2008 році // Наказ Міністерства освіти і науки від 18.02.2008 року. – К. – № 101.
25. Рекомендації з профілактики травматизму та попередження нещасних випадків з дітьми й учнівською молоддю //Здоров’я та фізична культура. – 2005. – №7–8.
26. Типове положення про дитячий оздоровчий заклад : Наказ Дер-жавного Комітету України у справах сім’ї та молоді від 5 лютого 2004 року № 31 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0213-04. – Назва з екрану.
27. Філоненко О. С. Організація виховної практики студентів у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку: методичні рекомендації / О. С. Фі-лоненко. – 2-ге видання, доповнене та перероблене. – Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2014. – 38 с.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі