Користувацький вхід

Рекомендації вчителям фізики щодо формування основних груп ключових (життєвих) компетентностей школярів

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Рекомендації вчителям фізики щодо формування основних груп ключових (життєвих) компетентностей школярів
Компетенція – це сукупність взаємопов’язаних якостей особистості.
За старими програмами – це сукупність знань, умінь, навичок та способів діяльності, за новими – рівень навчальних досягнень.
Компетентність – це володіння людиною відповідною компетенцією, що містить її особистісне ставлення до предмета діяльності.

Перелік ключових компетентностей,
визначений українськими педагогами
1. Уміння вчитись
2. Соціальна компетентність
3. Загальнокультурна компетентність
4. Здоров'язберігаюча компетентність
5. Компетентності з інформаційних і комунікаційних технологій
6. Громадянська компетентність
7. Підприємницька

Мої рекомендації:
Уміння вчитись
 Допомагайте учням оволодіти найбільш продуктивними методами навчально-пізнавальної діяльності, навчайте їх вчитися.
 Привчайте учнів думати і діяти самостійно
 Творче мислення розвивайте всебічним аналізом проблем, пізнавальні задачі розв’язуйте кількома способами, частіше практикуйте творчі завдання
 Заохочуйте дослідницьку діяльність учнів
 Практикою доводьте необхідність наукових знань, які вивчаються у школі
 Навчайте так, щоб учень розумів, що навчання є для нього життєвою необхідністю
 Пояснюйте школярам, що кожна людина знайде своє місце в житті, якщо навчиться всьому, що необхідно для реалізації її життєвих планів
 Практикуйте написання учнями повідомлень, рефератів, самостійних творчих робіт
 Використовуйте експеримент
 Залучайте учнів до творчих виставок, конкурсів
 Стимулюйте самоосвітню діяльність
 Проводьте інтелектуальні конкурси, ігри, предметні тижні
 Забезпечуйте наступність у вивченні матеріалу
Соціальна компетентність
 Залучайте учнів до роботи в групах
 Плануйте творчі роботи різного рівня
 Використовуйте міжпредметні зв’язки
 Використовуйте життєві ситуації, пов’язані з застосуванням фізичних законів та явищ
 Привчайте учнів брати на себе відповідальність за прийняті рішення та їх виконання;
 Стимулюйте учнів до висловлення власної точки зору
Загальнокультурна компетентність
 Висвітлюйте зв’язок фізики з іншими дисциплінами
 Висвітлюйте значення фізики для розвитку цивілізації
 Наголошуйте на застосуванні фізичних явищ у побуті
 Не упускайте інформацію про історію фізичних відкриттів
 Сприяйте удосконаленню вмінь вести навчальний діалог
 Удосконалюйте вміння дітей формулювати цілі власної діяльності та робити висновки за її результатами.
 Застосовуйте взаємоопитування та взаємоперевірку з можливим подальшим коментуванням.
 Організовуйте групову роботу .
 Проводьте нестандартні уроки, уроки-змагання, КВК.
 Використовуйте інформацію з історії від¬криттів.
 Використовуйте художню літературу в процесі викла¬дання фізики.
 Розв'язуйте задачі історико-культурного змісту.
Здоров'язберігаюча компетентність
 Наголошуйте на вивченні і дотриманні правил техніки безпеки
 Використовуйте відомості про людський організм на уроках фізики
 Навчайте безпечному поводженню з пристроями і механізмами в побуті
Компетентності з інформаційних і комунікаційних технологій
 Навчайте учнів орієнтуватися в інформаційному просторі, знаходити корисну інформацію
 Розвивайте навички свідомого та раціонального використання інформаційних технологій і комп’ютера для розв’язання практичних завдань
 Створюйте власні дидактичні засоби для учнів
 Стимулюйте учнів до пошуку і використання додаткової інформації засобами ІКТ
 Активно співпрацюйте з кабінетом інформатики
 Використовуйте малюнки, таблиці, схеми, презентації як джерело інформації, та передбачайте складання схем, таблиць, планів, опорних конспектів, як результату роботи учнів з інформацією
 Організуйте випуск шкільних газет, інформаційних куточків
Громадянська компетентність
 Забезпечуйте толерантність у спілкуванні учнів
 Дотримуйтесь культури мовлення і привчайте їй учнів
 Виховуйте національно-патріотичні почуття
 Ставте учнів у ситуації, котрі вимагають виявлення та пояснення розбіжностей між фактами, що спостерігаються, та наявним знанням.
 Вивчайте і враховуйте життєвий досвід учнів, їх інтереси, особливості розвитку
 Пояснюйте школярам, що кожна людина знайде своє місце в житті, якщо навчиться всьому, що необхідно для реалізації її життєвих планів
Підприємницька
 Заохочуйте дослідницьку роботу школярів.
 Знайдіть можливості ознайомити їх із технікою експериментальної роботи, алгоритмами розв'язання винахідницьких задач, обробкою першоджерел і довідкових матеріалів
 Практикуйте складання учнями тестів, кросвордів, запитань до тексту
 Залучайте до науково-дослідної роботи (конструювання пристроїв та обладнання; участь у проектах, конкурсах, олімпіадах; проведення позакласної роботи з фізики)

Автор: 

AndreyKiv

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі