Користувацький вхід

Використання ігрових прийомів на заняттях з розвитку мовлення

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Мовні проблеми сьогодні стали досить поширеним явищем.
Мовлення - не лише найважливіше знаряддя спілкування людей, а й потужній засіб набуття знань. Труднощі в мовленнєвому розвитку дітей негативно впливають на їхній емоційний стан: викликають відчуття неповноцінності, сором'язливості, замкнутості, втрату інтересу до навчання, а також знижують мовленнєву активність дитини, гальмують її розвиток.
Саме тому проблема подолання порушення мовленнєвого розвитку школярів є однією з актуальних у спеціальній школі.
Необхідність своєчасної корекційної роботи з дітьми з особливими потребами, спрямована на формування у них достатнього рівня мовленнєвої компенсації. Завдання учителя з розвитку мовлення полягає в тому, щоб допомогти дитині подолати мовленнєві труднощі, зацікавити її так, щоб вона хотіла брати участь у процесі корекції мовлення. А для цього заняття не повинні бути нудними уроками, а цікавою грою.
Педагогічне керівництво іграми дітей потребує глибокого знання основних вікових, індивідуальних особливостей особистості дитини, психічного розвитку кожної дитини, що обумовлює формування ігрових дій. Таким чином, ігрова діяльність здійснює вирішальний вплив на весь перебіг психічного розвитку дітей. Гра в її різних формах дає змогу розв'язувати широке коло корекційно- виховних завдань.
Рівень розвитку ігрової діяльності дитини визначає характер і зміст інших видів діяльності. Керування ігровою діяльністю передбачає використання конкретних методів та прийомів, за допомогою яких реалізується керівна роль дорослого у розвитку дитини в процесі гри.
Гра - це унікальна діяльність, яка не лише здійснює великий вплив на психічний розвиток учня, перетворює навчання і виховання в радісний процес, і не помітно для учнів сприяє засвоєнню ними програмового матеріалу, формує уміння і навички. Гра належить до традиційних і визначних методів навчання і виховання школярів і підлітків. Цінність цього методу полягає в тому, що в ігровій діяльності освітня, розвиваюча, корекційна і виховна функція діють у тісному взаємозв'язку.
Гра – метод навчання, організовує, розвиває учнів, розширює їхні пізнавальні можливості, виховує особистість.
В учнів з особливими потребами найбільш виразно виявляються вади мовленнєвого розвитку. Відомо, що для опанування грамоти насамперед необхідні достатньо розвинуті фонематичний слух і вимова. Погано розвинутий фонематичний слух частіше, ніж вади артикуляційного апарату, перешкоджає правильній вимові.

Автор: 

Хацьола Надія Феодосіївна
вчитель розвитку мовлення
Староприлуцької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі