Користувацький вхід

Бінарні заняття – сучасний дієвий засіб формування професійної компетенції майбутніх фахових молодших бакалаврів техніків-механіків

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.


0

Бінарні заняття – сучасний дієвий засіб формування професійної компетенції майбутніх фахових молодших бакалаврів техніків-механіків

Лідія Іванівна Новікова - викладач – методист, спеціаліст вищої категорії ВСП «Криворізький технічний фаховий коледж Українського державного університету науки і технологій»

Людмила Володимирівна Іванова - викладач - методист , спеціаліст вищої категорії ВСП «Криворізький технічний фаховий коледжу Українського державного університету науки і технологій»

Оксана Анатоліївна Зельцер - викладач - методист , спеціаліст вищої категорії ВСП «Криворізький технічний фаховий коледжу Українського державного університету науки і технологій»

Сучасний рівень розвитку українського суспільства потребує якісної підготовки мобільного, ініціативного, відповідального та творчого працівника, професійного фахівця, який може конкурувати на ринку праці в державних і приватних підприємствах, здатних приймати самостійно рішення на виробництві.
Основною вимогою до фахової передвищої освіти за сучасних умов є орієнтація її на розвиток особистості здобувача освіти, здатного творчо вирішувати загально-виробничі та соціально-економічні проблеми в їх взаємозв’язку. Розв’язання завдань щодо підготовки фахівців, які відповідають вимогам сьогодення, безпосередньо залежить від змісту та організації навчально-виховного процесу, оскільки саме в його перебігу проходить професійне становлення особистості. Одним із засобів проведення інтегрованих занять є бінарні.
Бінарні заняття – одна із форм реалізації міжпредметних зв’язків та інтеграції знань з кількох предметів. Це не традиційний вид заняття.
Викладачі циклової комісії Галузевого машинобудування Відокремленого структурного підрозділу «Криворізький технічний фаховий коледж Українського державного університету науки і технологій» постійно знаходять нові форми та методи навчання, серед яких значне місце займають бінарні заняття. Проведення бінарних занять стало вже традицією при викладанні спеціальних дисциплін. Слово «бінарний» походить від латинського слова «подвійний», тобто взаємодія двох викладачів. Проведення таких занять спонукає глибше ознайомитися з навчальним матеріалом, максимально наблизити аудиторне навчання з практикою професійної діяльності, забезпечити міжпредметні зв’язки, а головне розвиває у здобувачів освіти інтелектуальні, творчі здібності та ініціативу.

Автор: 

Лідія Іванівна Новікова - викладач – методист, спеціаліст вищої категорії ВСП «Криворізький технічний фаховий коледж Українського державного університету науки і технологій»

Людмила Володимирівна Іванова - викладач - методист , спеціаліст вищої категорії ВСП «Криворізький технічний фаховий коледжу Українського державного університету науки і технологій»

Оксана Анатоліївна Зельцер - викладач - методист , спеціаліст вищої категорії ВСП «Криворізький технічний фаховий коледжу Українського державного університету науки і технологій»

Джерело: 

1 Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http : //www. meduniv. lviv. ua/files/info/nats strate gia. pdf.- С. 3-29.
2 Ващенко Г.А. Загальні методи навчання: підручник для педагогів /Г.А.Ващенко. – К.: Українська видавнича спілка, 1997. – 160 с.
3 Вукіна Н.В. Критичне мислення: як цьому навчати (науково-методичний посібник / Н.В. Вукіна, Н.П. Дементієвська, І.М. Сущенко за ред. О.І. Пометун – Х., 2007. – 190 с.
4 Герега Т. Інтерактивні методи на уроках/Т.Герега – Київ: Перун, 2005. –87с.
5 Дичківський І.М. Інноваційні педагогічні технології / І.М. Дичківський – К.: Академвидав, 2004. – 235 с.
6 Житник Б.О. Актуалізація особистісно-орієнтованого навчання / Б.О. Житник – Х.: Торсінг, 2001. – 150 с.
7 Лернер Й. Я. Дидактичні основи методів навчання / Й. Я. Лернер – К.: Педагогіка, 1981. – 173 с.
8 Ліпман М. Чим може бути критичне мислення? – Режим доступу: http://www.osvita.ua
9 Пометун О.І. Енциклопедія інтерактивного навчання / О.І. Пометун – К., 2007. – 144 с.
10 Пометун О. І. Інтерактивні методи й системи навчання / О. І. Пометун – К.: Шкільний світ, 2007. – С.112.
11 Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: науково-методичний посібник/ О.І. Пометун, Л.В. Пироженко – К.: А.С.К., 2004. – 125 с.
12 Рачинська І.М. Технологія формування та розвитку критичного мислення / І.М. Рачинська – Х.: Вид. група «Основа», 2013. – 128 с.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі