Користувацький вхід

Педагогіка співпраці психологічної служби гімназії та класних керівників

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Провідна педагогічна ідея досвіду полягає у створенні алгоритму співпраці між психологічною службою гімназії та класними керівниками з метою налагодження сприятливого психологічного клімату для повноцінного розвитку особистості учнів на кожному віковому етапі. Налагодження чіткої, послідовної та систематичної співпраці між психологічною службою та класними керівниками дозволяє проводити ефективну роботу зі згуртування класного колективу, підвищення рівня пізнавальної мотивації, формування позитивного ставлення до навчання та всебічного інтелектуального, психічного та соціального розвитку особистості гімназиста.
Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду: Відповідно до Програми розвитку суспільно-гуманітарної гімназії №27 на 2012-2016 роки одним із пріоритетних напрямів діяльності є створення сприятливого психологічного клімату в кожному класному колективі. Реалізація даного напряму роботи стає ефективною лише за умови тісної співпраці психологічної служби навчального закладу та педагогічного колективу гімназії, зокрема класних керівників. Тому, враховуючи дані фактори, було розроблено та впроваджено систему взаємодії між вказаними суб’єктами навчально-виховного процесу, яка дозволяє здійснювати ефективний психологічний супровід учнів на кожному віковому етапі.
Науково-теоретична база досвіду ґрунтується на фундаментальних працях визначних вітчизняних та зарубіжних вчених. Зокрема, суттєвою основою для досягнення поставленої мети є роботи соціальних педагогів О.Безпалько,
А.Капської, Л.Артюшкіна, В.Сорочинської, І.Звєрєвої, Л.Міщик та психологів О.Скрипченко, В.Панок, М.Фіцули.
Стисла анотація досвіду: Розроблена система взаємодії між психологічною службою гімназії та класними керівниками ґрунтується на основних напрямах роботи психологічної служби в системі освіти. Таким чином, маємо наступний алгоритм роботи з класними керівниками:
Крок 1. Організація співпраці (знайомство з класним керівником, учнями, батьками, вивчення класної документації, складання соціального паспорту класного колективу, вивчення та аналіз батьківських анкет т. ін. );
Крок 2. Прогностичний (прогнозування пріоритетних напрямів подальшої співпраці, спираючись на аналіз даних, отриманих на організаційному етапі );
Крок 3. Діагностичний (соціометричне дослідження, вивчення рівня згуртованості класного колективу, складання психологічного портрету класного колективу, робота з обдарованими дітьми(складання картки обдарованого учня), вивчення рівня шкільної мотивації та інші актуальні для конкретного класного колективу індивідуальні чи групові діагностики);
Крок 4. Розвивальний ( на основі аналізу отриманих діагностичних даних будується подальша розвивальна та соціально-перетворювальна діяльність. Така діяльність проводиться спільно з класними керівниками на виховних годинах. Форми роботи: заняття з елементами тренінгу, інтерактивні лекції, проведення круглих столів, перегляд та обговорення психологічних фільмів, театр-експромт, колективне виготовлення колажів та плакатів та ін.)
Крок 5. Профілактичний ( розробка та впровадження інформативних матеріалів (порад, рекомендацій, пам’яток) для учнів, педагогів, батьків, спрямована на створення комфортного психологічного клімату в гімназії. Даний напрям роботи реалізується за допомогою висвітлення матеріалів на дошці оголошень, на виховних годинах, на педагогічних нарадах, батьківських зборах );
Крок 6. Консультативний (протягом всього періоду взаємодії важливим аспектом роботи залишається надання консультацій учням, класним керівникам та батькам.)
За інноваційним потенціалом досвід комбінаторний.
Результативність впровадження досвіду:
 Підвищення рівня згуртованості в класних колективах гімназії;
 Підвищення навчальної мотивації учнів;
 Збільшення призових місць, отриманих учнями гімназії на обласних етапах олімпіад та навчальних конкурсів;
 Покращення взаємодії між класними керівниками та учнями;
 Створення комплексу розвивальних та соціально-перетворювальних заходів для підтримки сприятливого психологічного клімату в класних колективах гімназії.
Репрезентація досвіду:
 Участь у педагогічних нарадах та консиліумах;
 Проведення лекцій та практичних занять для студентів факультету соціальної педагогіки та психології ЗНУ;
 Проведення тренінгових занять для класних керівників та молодих вчителів.
Теги: психологічна служба, практичний психолог, соціальний педагог, класний керівник, психологічний клімат.
Посилання на матеріал https://zogg27psychology.wordpress.com/

Автор: 

Єрьоменко Юлія Вікторівна, соціальний педагог ЗСГГ №27, спеціаліст.
Сулій Катерина Юріївна, практичний психолог ЗСГГ №27, спеціаліст.
Бабенко Ольга Сергіївна, практичний психолог ЗСГГ №27, спеціаліст.
Запорізька суспільно-гуманітарна гімназія №27 Запорізької міської ради Запорізької області.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі