Користувацький вхід

Веб- квест

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Віртуальний простір надає все більше можливостей. Сьогодні учень самостійно може отримати текстову інформацію, переглянути відео на конкретну тему, перевірити рівень своїх знань.
Якщо шкільний учитель обмежується лише функціями надання інформації і перевіркою знань, то він перестає бути цікавим дитині і не сприяє розвитку особистості.
Педагог, який викликає повагу та інтерес, може заохотити навчатися не з примусу. Щоб зацікавити учня, потрібно перебувати на його території і впевнено себе там почувати.
Перспективи технології веб-квесту колосальні. Вже зараз він визнаний кращою сучасною технологією для роботи в мережі інтернет.
Навіть якщо школа не забезпечена технічно, учні можуть виконувати завдання на своїх телефонах. Це вирішує проблему слабкого забезпечення шкіл сучасною технікою. Але не так багато вчителів володіє цією технологією.
Веб- квест « ЯРОСЛАВ МУДРИЙ»
Загальна мета веб-квесту: ознайомитись з різнома-ніттям інформації про Ярослава Мудрого, проаналізувати і критично її оцінити; виробити продукт для сайту відповідно до обраної ролі.

Конкретизована мета:

 сприяти формуванню внутрішньої мотивації до вивчення історії;
 поглибити історичні знання дітей про життя і діяльність Ярослава Мудрого;
 сприяти розвитку елементів творчого мислення;
 продовжити роботу з розвитку умінь самостійно здобувати знання, аналізувати історичні джерела, робити висновки;
 вдосконалити навички складання узагальненого тексту, вміння створювати презентації, творчо подавати результати роботи;
 формувати вміння дітей працювати в команді;
 викликати в учнів інтерес до історичних діячів;
 виховувати всебічно розвинену особистість, яка здатна критично мислити і робити висновки;
 вдосконалювати логічне мислення, зв’язне мовлення;
 навчати проводити власні дослідження, розробляти свої проекти.

Цілі:
Учасники знатимуть:
 роль і місце Ярослава Мудрого в історії.

Учасники вмітимуть:
 використовувати інформаційний простір мережі Інтернет;
 розподіляти доручення;
 працювати спільно для реалізації мети веб-квесту;
 спланувати свою роботу під час підготовки та проведення веб-квесту;
 підбирати та систематизовувати матеріали.
Якщо відвідати сайт, то можна ознайомитись з такими сторінками –
http://priluki10.jimdo.com/

Учасники історичного гуртка Прилуцької загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 10, спробуйте створити свій перший веб- квест.
На роботу пропонується два тижні.
Уважно ознайомтесь зі сторінками "Вступ" і "Завдання", потім обирайте роль і готуйте свій продукт для презентації.

Мета веб-квесту: ознайомитись з різноманіттям інформації про Ярослава Мудрого, проаналізувати і критично її оцінити, виробити продукт для сайту відповідно до обраної ролі.

Приклади веб-квестів
Історія Нікополя
https://sites.google.com/site/mijnikopol/zavdanna

Завоювання Римом Італії
http://zunal.com/webquest.php?w=186304

Загадковий світ Середньовіччя
http://srednievek.blogspot.com/p/blog-page.html

Хімія
http://web-kvest-him.blogspot.com/

«Загадки Шерлока Холмса та доктора Ватсона» (http://spilnota-inf.edukit.mk.ua/veb-kvest/arhiv/)

«Від фантастики до реальності»
(http://spilnota-inf.edukit.mk.ua/veb-kvest/)

«Цариця наук»
(http://spilnota-matem.edukit.mk.ua/veb-kvest/),

«Цікава фізика»
(http://spilnota-fiz.edukit.mk.ua/veb-kvest/)
«У світі природи» (http://spilnota-priroda.edukit.mk.ua/veb-kvest/).

«Планета веб-квестів»
(https://sites.google.com/site/planetavebkvestiv/)

1. Складена і заповнена сітка Елермана, де будуть обґрунтовані певні точки зору на зовнішню політику Ярослава Мудрого.
2. Досягнення консенсусу в групі, знаходження розв’язків гострої проблеми та презентація тез.
3. Виступ перед аудиторією. Фрагмент ток-шоу.
4. Стаття на сайт.
5. Створення дидактичних матеріалів.
6. Коментарі до історичних джерел.
7. Оповідання, есе, синквейн, вірш.
8. Віртуальна екскурсія по темі «Культура».
9. Звіт про місцезнаходження бібліотеки в будь-якій формі.
10. Історичний колаж.
11. Презентація результатів аналітичної діяльності.
12. Створений і заповнений сайт.

ПРОГРАМИ, ІНСТРУМЕНТИ ТА СЕРВІСИ,
З ЯКИМИ ПОТРІБНО БУДЕ ПРАЦЮВАТИ

Microsoft Word
Freemake Video Converter
AVATAN
ІSSUU
Adobe Photoshop
PowerPoint
Конструктор сайтів - Jimdo
Хостинг - You Tube
Рекомендований браузер
і пошукова система- Google

Якщо виникають труднощі , телефонуйте вчителю
 (050) 862 – 99 – 48,
або адміністратору Богдану

ВИЗНАЧЕНО ТАКІ ВИДИ ЗАВДАНЬ
ДЛЯ ВЕБ-КВЕСТУ:

 Переказ – демонстрація розуміння теми на основі подання матеріалів з різних джерел у новому форматі: створення презентації, оповідання…
 Планування та проектування – розробка плану або проекту на основі заданих умов.
 Самопізнання – будь-які аспекти дослідження особистості.
 Компіляція – трансформація формату інформації, отриманої з різних джерел: створення дидактичних матеріалів…
 Творче завдання – творча робота в певному жанрі: створення п'єси, вірша, пісні…
 Аналітичне завдання – пошук і систематизація інформації.
 Детектив, головоломка, таємнича історія – висновки на основі суперечливих фактів.
 Досягнення консенсусу – знаходження розв’язків гострої проблеми.
 Оцінка – обґрунтування певної точки зору.
 Журналістське розслідування – об'єктивний виклад інформації (розподіл думок і фактів).
 Переконання – схиляння на свій бік опонентів або нейтрально налаштованих осіб.
 Наукові дослідження – вивчення різних явищ та фактів на основі унікальних он-лайн джерел.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ЕЛЕКТРОННІ ПОСИЛАННЯ, АКТУАЛЬНІ ДЛЯ ВСІХ РОЛЕЙ
1. Бібліотека Ярослава Мудрого // Толочко, П. П. Від Русі до України: вибрані науково-популярні, критичні та публіцистичні пр. / П. П. Толочко. - К.: Абрис, 1997. - С. 100-106.
2. Брайчевський, М. Ярослав Мудрий // Історичний календар 2002 / М. Брайчевський. - 2002. - Вип.8. - С. 238-242: портр., фото.
3. Володар Київської Русі: до 1025-річчя від дня народження Ярослава Мудрого (978 /?/ -1054) // Календар знаменних та пам’ятних дат 2003. - 2002. - кв. І. - С. 89-94: фото.
4. Київський князь Ярослав Мудрий // Костомаров, М. І. Історичні постаті / М. І. Костомаров. - Д.: Січ, 2008. - С. 10-23.
5. Князь Ярослав Мудрий (бл. 978-1054 рр.) // Сто видатних українців. - К.: Арій, 2006. - С. 24-27: портр.
6. Князь Ярослав Мудрый // 99 великих киевлян. - К., 2009. - С. 22-24 : портр.
7. Ярослав Мудрий // Шаров, І. 100 видатних імен України / Ігор Шаров. - К. : Альтернативи, 1999. - С. 484-489: портр.
8. Підкова, І. Ярослав Мудрий // Довідник з історії України : А-Я /І. Підкова. - К. : Генеза, 2001. - С. 1128.
9. Розділ VI. Київ у часи Ярослава (1019-1054) // Іванцов, І.О. Стародавній Київ / І.О. Іванцов. - К. : Фенікс, 2003. - С. 159-206 : фото., схеми, плани.
10. Толочко, П. Ярослав Мудрий / П. Толочко. – К.: Альтернативи, 2002. - 271 с.
ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

1. Бузина, О. Кровавый библиотекарь князь Ярослав Мудрый: один из самых коварных и беспринципных правителей Киевской Руси до сих пор пользуется незаслуженной репутацией безобидного мудреца и человека высокой культуры / Олесь Бузина // Сегодня. - 2011. - 24 дек. (№ 290). - С. 12 -13: ил.
2. Дудник, И. Самый загадочный Киевский князь: как выглядел и чем запомнился Ярослав Мудрый / Игорь Дудник // Газета по-киевски. - 2010. - 5 авг. (№ 145). - С. 14-15: ил.
3. Ярослав Мудрий – політик правди і науки // Хрещатик. - 2008. - 21 жовт. (№ 191). - С. 14: іл.
4. Фомин, А. Ярослав Мудрый увел невесту у норвежского короля / Александр Фомин // Вечерние Вести. - 2008. - 25 окт. (№ 201). - С. 14 : ил., фото.

ІНСТРУКЦІЯ:

1. Уважно прочитай мету веб-квесту, види завдань, рекомендовані джерела, перелік програм у вступі.
2. Ознайомся з інструкцією щодо проходження веб-квесту.
3. Розглянь ролі, що пропонуються.
4. Обирай ту діяльність, яка тебе зацікавила.
5. На наступних сторінках сайту ознайомся із завданнями та починай їх виконувати.
6. Поділися набутим досвідом з іншими учасниками гри.
7. Створи у співпраці з іншими учнями спільний проект (Web-сайт, блог) і розмісти свої матеріали для вивчення й обговорення.
8. Ознайомся з результатами роботи твоїх однокласників.
9. Підготуй звіт про виконану роботу (публікацію, комікси, вікі-газету, презентацію, таблицю тощо).

РОЛІ

Історики
Завдання
1. Поширити дані поданої схеми і підготувати статтю на сайт науково-популярного спрямування. Обсяг – до однієї сторінки.
2. Провести наукові дослідження: вивчення різних явищ та фактів на основі унікальних он-лайн джерел про часи Ярослава Мудрого і створити дидактичні матеріали для шкільного уроку.
3. Проаналізувати історичні джерела і створити до них свої коментарі.
Результат
1. Стаття на сайт.
2. Компіляція – трансформація формату інформації, отриманої з різних джерел: створення дидактичних матеріалів.
3. Коментарі до історичних джерел.

Матеріали історикам
Робота з документами
Руська Правда
1. Якщо уб’є вільна людина вільну, то за неї мстяться брат за брата, син за батька, або батько за сина, або племінники; якщо хто з них не бажає (чи не буде кому) помститись, то нехай одержить 40 гривень за вбитого; якщо вбитий буде русин, чи гридь, чи купець, чи ябедник, чи мечник, чи ізгой, чи словенин, то призначити за нього 40 гривень.
2. Якщо буде побитий до крові чи до синців, то не треба йому шукати свідка; якщо ж на ньому не буде ніяких слідів, то нехай прийде свідок; якщо ж не може [привести його], то справі кінець. [...]
5. Якщо хто-небудь ударить мечем по руці і відсіче її або вона всохне, то винуватий платить 40 гривень. Якщо нога залишиться цілою, але почне [людина] кульгати, тоді нехай мстяться за пораненого.
6. Якщо ж хтось відсіче комусь будь-який палець, то має сплатити 3 гривні штрафу.
7. За висмикнутий вус сплатити 12 гривень, а за жмут бороди — 12 гривень.
8. Хто вийме [погрожуючи] меч, але не вдарить ним, то платить гривну. [...]
12. Якщо хтось вкраде чужого коня, або зброю, або одяг, або знайде вкрадене в своїй общині, то дістає своє та 3 гривні за кривду. [...]
16. Якщо холоп вдарить вільного чоловіка та сховається в хоромах свого пана, а господар не захоче його видати, то сплачує скривдженому 12 гривень; а потім, якщо зустріне побитий холопа, то має право побити його».
Словник
Гривна — срібний чи золотий зливок.
Гридник — молодший дружинник.
Ізгой — людина, яка втратила зв’язок з общиною за якусь провину.
Мечник — княжий слуга.
Русин — мешканець Київської землі.
Словенин — мешканець Новгородської землі.
Ябедник — княжий суддя.

Подумайте!
 Які групи населення існували в Київській Русі?
 Чи однаковою була відповідальність перед законом різних груп населення?
 Як захищалася приватна власність?
 Чому «Руська Правда» дозволяла кревну помсту?
 Чому був встановлений штраф для різних народів?
 Чому штраф за вирваний вус чи бороду був значно більшим, ніж штраф за відрубаний палець?
 Зробіть висновок про рівень розвитку державності.

Робота з уривком художнього твору
Собор Святої Софії
«Собор стояв посеред снігів у холодній білій самотизні. Возносився рожево під саме небо, і низькі хмари черкали об найвищу баню, заплутувались безпорадно поміж бань нижчих, умить зупинялись у своєму бігові, і тоді видавалося, ніби починає летіти понад землею самий собор.
А будували його в поспіху, вергали камінь, тягли дерево, везли плінфу, все те підняти треба було все вище й вище, зчепити в невидимі для невтаємниченого ока сув’язі, з нічого вичарувати небачене, з сум’яття народити гармонійність. Камінь і заправу носили на барках. Дерев’яних риштовань не ставили, бо тоді не було б підступу до стін тим незліченним тисячам люду, що прагнув підставити рамена свої під тягарі. Майстри каменю зависали в дерев’яних гніздах довкола стін, стояли густо на самих на вершнях будови, їм подавали все потрібне журавлями, блоками, крутилками.
Так виросла ця велика церква, і так її довершено і покрито кованим золотом ще перед тим, як насипано на повну вишину нові вади Ярославові й назначено межі великого Києва.
Зроблено було в Софії силу-силенну роботи мистецької. Окрім мусійного убору (мозаїк), рівного якому важко було пошукати ще десь у світі, написано фресок многоличних двадцять і п’ять, на них же постатей сто п’ятдесят і чотири майже в повний людський зріст, фресок одноличних на весь зріст написано двісті і двадцять, а поясних — сто вісімдесят. Викладено в усьому соборі підлогу теж мусією з різнобарвного каменю».
(П. Загребельний «Диво»)

ПОДУМАЙТЕ!
 На честь якої події й на якому місці було споруджено Софійський собор?
 В якому році було завершено його спорудження?
 Які матеріали використовувались для його спорудження?
 Які майстри зводили цей храм?
 Що таке фрески і мозаїки? Чи збереглися вони до сьогодні?
ПЕРЕГЛЯНУТИ!
1. Таблицю - схему на сайті http://priluki10.jimdo.com/
2. Відео- сюжети на сайті http://priluki10.jimdo.com/
3. Презентацію на сайті національного юридичного університету Ярослава Мудрого
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=1612:yaro...
Аналітики
Завдання
1. Проаналізуйте інформацію відеосюжетів. Підготуйте представлення своєї думки у довільній формі.
2. Прочитайте думки істориків. Спробуйте лаконічно сформулювати власну оцінку особистості Ярослава Мудрого.
1) “Його часи, його порядки зісталися на цілі століття потім взірцем, правилом, основою для всяких розпоряджень, а все його князювання – світлою і щасливою добою супроти пізніших бід, які випали на долю України потім”. (М. Грушевський).
2) “Київський князь Ярослав Мудрий, як і його батько Володимир, користувались значним авторитетом в міжнародній політиці…” (Б. Греков).
3) “І в дорослому, і в похилому віці, вже як верховний володар Русі, він вкрай неохоче сідав на коня і лише в разі особливої потреби брав участь у походах. Книга і перо були для нього милішими меча та військового обладунку”. (М. Брайчевський).
4) “Тривале князювання Ярослава прийнято вважати апогеєм могутності Київської Русі.
(О. Субтельний).

Результат
Презентація результатів аналітичної діяльності.

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ!
1. Презентацію на сайті національного юридичного університету Ярослава Мудрого.
2. http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=1612:yaro...
3. Таблицю на сайті Ребенок Л. А. http://priluki10.jimdo.com/
4. Відеоролики на сайті Ребенок Л. А. http://priluki10.jimdo.com/

Розвідка
Завдання
1. Провести розслідування «Місцезнаходження бібліотеки Ярослава Мудрого».
2. Визначити з присутніх особу з Київської Русі і вручити їй подарунок. Орієнтовні питання для визначення.
ТАК ЧИ НІ?
1. Головний парадний в’їзд до Києва називався «Золоті ворота», як у Константинополі.
2. Ярослав Мудрий у 1036 р. розгромив хозар.
3. Головний храм Київської Русі — Софійський собор — був побудований на честь перемоги над печенігами.
4. Храм Святої Софії було названо на честь дочки Ярослава.
5. За правління Ярослава Мудрого була побудована Десятинна церква.
6. У період князювання Ярослава Київ збільшився в кілька разів.
4. Створити подарунок: історичний колаж.

Результат
1. Надати звіт про місцезнаходження бібліотеки в будь – якій формі.
2. Історичний колаж.
3. Визначення особи з Київської Русі.

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ!
1. Статтю на сайті Легенди України
http://legendsukraine.at.ua/publ/legendi_ukrajini/artefakti/biblioteka_j...
2. Версії таємниці на сайті Aratta
http://www.aratta-ukraine.com/text_ua.php?id=1850
3. Презентацію на сайті національного юридичного університету Ярослава Мудрого
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=1612:yaro...
4.Таблицю на сайті Ребенок Л. А. http://priluki10.jimdo.com/
5. Відеоролики на сайті Ребенок Л. А. http://priluki10.jimdo.com/

Політики
Завдання
1. Опрацювати рекомендовані або знайдені самостійно джерела по темі.
2. Оцінити політику Ярослава Мудрого.
3. Обрати дії політика, які можуть стати прикладом для сучасності.
4. Підготувати виступ у формі діалогу чи монологу, де буде розкрито актуальність політики Ярослава Мудрого. Бажано використати хід переконання — схиляння на свій бік опонентів або нейтрально налаштованих осіб.
Результат
Виступ перед аудиторією. Фрагмент ток-шоу.

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ!
1. Презентацію на сайті національного юридичного університету Ярослава Мудрого
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=1612:yaro...
2. Таблицю на сайті Ребенок Л. А. http://priluki10.jimdo.com/
3. Відеоролики на сайті Ребенок Л. А. http://priluki10.jimdo.com/

Екскурсоводи
Завдання
1. Опрацювати рекомендовані або знайдені самостійно джерела по темі: «Культура часів Ярослава Мудрого».
2. Переглянути пропоновані картинки по темі і знайти нові.
3. Відвідати віртуальну екскурсію.
4. Створити свою екскурсію по темі.
Результат
Віртуальна екскурсія по темі «Культура».

ПЕРЕГЛЯНУТИ!
1. Презентацію на сайті національного юридичного університету Ярослава Мудрого
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=1612:yaro...

2. Пройти декілька екскурсій музеями онлайн
http://incognita.day.kiev.ua/exposition

Письменники
Завдання
1. Ознайомитись з діяльністю Ярослава Мудрого.
2. Прочитати вірш Завадовича «Ярослав Мудрий», фрагменти роману Загребельного «Диво».
3. Скласти на вибір власний вірш, оповідання, синквейн, есе.
Результат
Оповідання, есе, синквейн, вірш.

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ!
1. Презентацію на сайті національного юридичного університету Ярослава Мудрого
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=1612:yaro...
2. Таблицю на сайті Ребенок Л. А. .http://priluki10.jimdo.com/
3. Відеоролики на сайті Ребенок Л. А. http://priluki10.jimdo.com/

Адміністратори
Завдання
1. Провести планування та проектування сайту.
2. Упорядкувати отримані результати.
Результат
Створений і заповнений сайт.

Дипломати
Завдання
1. Опрацювати рекомендовані джерела.
2. Сформулювати питання для сітки Елермана, виходячи з рекомендованої теми «зовнішня полі-тика».
3. Підготувати 2 тези під грифом «вражає» та 2 тези «дипломатичний вихід».
Результат
1. Складена і заповнена сітка Елермана, де будуть обґрунтовані певні точки зору на зовнішню політику.
2. Досягнення консенсусу в групі, знаходження розв’язків гострої проблеми та презентація тез.
ПЕРЕГЛЯНЬТЕ!
1. Презентацію на сайті національного юридичного університету Ярослава Мудрого
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=1612:yaro...
2. Таблицю на сайті Ребенок Л. А. http://priluki10.jimdo.com/
3. Відеоролики на сайті Ребенок Л. А. http://priluki10.jimdo.com/
4. Блог учнів.
http://volkova1234.blogspot.com/2013/05/blog-post_25.html
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Розуміння завдання. Робота демонструє точне розуміння завдання. Включено як релевантні, так і нереле-вантні матеріали; обмежене коло джерел. Включено нерелевантні матеріали, лише одне джерело, немає аналізу зібраної інформації.
Виконання завдання. Широкий спектр джерел, джерела достовірні, висновки аргументовані, слушне цитування. Не всі джерела достовірні, частина інформації є неточною або не релевантною.
Випадкова підбір інформації, яка часто неточна або нерелевантна, немає аналізу.
Результат роботи. Чітке, логічне, структуроване подання інформації. Критичний аналіз матеріалу. Точність, структурованість подання, але недостатньо виражена власна оцінка.
Матеріал логічно неструктурований, поданий непривабливо, немає чітких відповідей на питання.
Творчий підхід. Подані різні підходи до проблеми. Робота має чітку індивідуальність.
Демонструється лише одна точка зору на проблему, або робляться порівняння без висновків. Копіювання інформа-ції з джерел без критичного переосмислення.

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ВІДДІЛІВ

Аналітики (виступ на конференції)
Відділ аналітиків зробив такі висновки:
1. Оскільки ХІ століття знаходиться на пристойній відстані часу від нас ( 1000 років), то зрозуміло, що навколо постаті Ярослава Мудрого багато вигаданих міфів.
2. Ми зустріли суперечливі думки і аргументи на зовнішність князя. Так само існують протилежні погляди істориків і журналістів на політику Ярослава. Десь повинна бути середина.
3. Можемо сказати: можливо, Ярослав і дав наказ прикрасити літописцям його роль і діяльність, але все одно розквіт на Русі був, провідні країни того часу поважали Русь і рахувались з її інтересами. Не викликає сумнівів і розквіт культури. Тож аналітики швидше відкинули інформацію, направлену викликати сенсацію.
4. Все ж бачимо слушність в думках про те, що помилкою князя стала зміна принципу престоло-наслідування. Якщо за заповітом ще князя Святослава влада після смерті сеньйора роду передавалась від батька до сина, то за Ярославовим рішенням влада мала переходити до старшого з братів великого князя. За новим розкладом виходило, що сини великого князя для отримання найвищої влади мали дочекатися смерті усіх своїх рідних дядьків або… їх повбивати. Згодом існування двох принципів престолонаслідування в державі заплутало династію Рюриків (яка неймовірно розрослася) настільки, що будь-які суперечки протягом наступного півстоліття вирішувались виключно кровавими побоїщами.
Також запровадження «вотчини» зіграло ведмежу послугу. Якщо за Володимира Великого феодал і представник династії служили великому князю (особливо йшлося про службу у війську), вони отримували з волі великого князя земельний уділ – феод. Ярослав же почав настільки довіряти своїм феодалам і родичам, що почав видавати їм грамоти на спадкове володіння феодами, які ввійшли в історію під назвою «вотчин». У результаті вотчинна знать Русі абсолютно не була зацікавлена у сильній князівській владі у Києві, і це стало однією з причин занепаду державності. Чому вбачаємо в цьому помилки, бо все ж Київська Русь після смерті Ярослава Мудрого починає розпадатись.
5. Наша думка: «Ярослав Мудрий – це неординарна особистість, яка в різних напрямках розвивала і розбудовувала Київську Русь. Це той випадок, коли талановита людина талановита в усьому. Він високо піднявся і тому став помітною мішенню для пострілів вигадок. Але ідеалізувати його не можна хоча б тому, що в часи боротьби за владу зберегти високоморальним свій образ було неможливо».

Екскурсоводи (супровідна інформація до слайд-шоу).
Наш відділ екскурсоводів запрошує в часи розквіту Київської Русі. Зверніть увагу на портрети Ярослава Мудрого. На відміну від інших портретів князів періоду, портрети Ярослава Мудрого можуть дати нам правдиву інформацію про його зовнішність. Причина: зберігся його череп, по якому і відновили, як виглядав князь.
Далі йдемо по галереї і бачимо, що робив для культури Ярослав.
1. Відкривав школи, монастирі, засновував книгописні (установи для перекладу і перепису книг).
2. Як особливий вид мистецтва стала розвиватися книжкова мініатюра, особливістю якої було художнє оформлення сторінок та дорога оправа.
3. Гуртував навколо себе князь Ярослав освічених і духовних людей, яких М. С. Грушевський пізніше назвав першою академією наук України-Русі.
4. За князювання Ярослава нові храми та палаци заясніли розписами, мозаїками, фресками та іконами. Створювали їх майстри, запрошені Ярославом із Греції.
5. Князь Ярослав Мудрий мав «справжню пристрасть до будов», як охарактеризував його М. Костомаров. За визнанням істориків, саме в часи Ярослава було широко запроваджено кам’яне будівництво.
6. За правління Ярослава було засновано міста Корсунь, Юр’їв, Ярославль, Гюргів (Біла Церква), Новгород-Сіверський.
7. Ярослав розпочав розбудовувати Київ: місто істотно розширилося; з’явилися чотири в’їзні брами: Золота, Угорська, Лядська і Жидівська: зводилися дво- і триповерхові будинки з галереями та балконами; побільшало ринків; діяло 400 церков. Окрасою Києва став Собор святої Софії, збудований за зразком храму Софії у Константинополі.

Розвідка (супровідна інформація до презентації)
Наш відділ розвідки провів розслідування і підготував презентацію. З нею ви можете ознайомитись на сайті веб- квесту. А зараз я б хотів коротко розповісти зміст.
Бібліотека Ярослава Мудрого – це перша в Київській Русі бібліотека. В «Повісті минулих літ» про неї згадується 1037 роком. Ярослав Мудрий створював бібліотеку протягом 17 років. Він був поліглотом, тому сам міг перекладати з інших мов.
Книги були дуже дорогі. На виготовлення однієї книги йшло ціле стадо овець, також срібло, алмази та інші дорогоцінні матеріали. Прийнято вважати, що книг було 950 томів.
Нажаль, бібліотека зникла. Ми дослідили різні версії можливого перебування.
1. В Лаврі, в підземних ходах може бути. Саме там ченці ховали цінності, зокрема в часи монгольської навали.
2. У Софіївському соборі може бути. Коли в 1916 році утворилось провалля, то дослідники знайшли напис на березовій дощечці «Хто знайде цей хід, той знайде скарби Ярослава». Нажаль, не знайшли. Можливо, потрібно краще дослідити.
3. Видубецький монастир – ідеальне місце для сховку. Але більшість печер і ходів замуровано і до них не дібратись.
4. В Межигірському монастирі в 1933 році знайшли підвальне приміщення з стародавніми книгами, але страх репресій не дозволив проводити дослідження.
Версії є різні: від знищення бібліотеки до збереження в надійному місці. Таємниця розкриється, коли хтось її знайде. Якщо знайдеться такий собі Генрі Шліман наших часів, якого не зможе ніщо зупинити, то світ отримає скарби Ярослава Мудрого.

Політики
Історія знає трьох політиків, яким народ дав звання – Мудрий.
Шановні виборці, я можу стати четвертим.
Обіцяю за зразок обрати політику Ярослава Мудрого, який свою країну зробив могутньою і квітучою. Так як він, я буду розвивати освіту і культуру. Виділятиму кошти на оснащення шкіл ноутбуками, планшетами, електронними підручниками і мультимедійними дошками. Створюватиму
Ребенок Л.А.

Автор: 

Ребенок Лариса Анатоліївна. Вчитель Прилуцької загальноосвітньої школи І- ІІІ ст. 10.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі