Користувацький вхід

Останні публікації

Використання проектних технологій на уроках фізики та астрономії.

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Згідно нових програм з фізики після вивчення кожного розділу учень
повинен написати проект та вміти його захистити.В цій статті я хочу поділитися досвідом з даного питання.

Впровадження проектних технологій на уроках фізики та астрономії.
Правильно навчає той,
хто навчає цікаво.
Альберт Ейнштейн.
Упровадження різноманітних сучасних інноваційних техноло-
гій в освітянський процес-необхідна реалія сьогоднішнього дня. Серед них окреме місце займають інтерактивні методи навчання, до яких належить метод проектів. Він поєднує традиційний підхід з інноваційними методами навчання. У комплексі з навчанням він здобуває дедалі більшого поширення в системі освіти різних країн. Метод проектів дозволяє розв’язувати задачі формування інтелектуальних умінь, критичного й творчого мислення, а саме:
- аналізувати інформацію, відбирати необхідні факти, порівнювати та зіставляти отримані результати, явища;
- зіставляти асоціації з фактами, які були відомі раніше;
- висувати обґрунтовані гіпотези щодо розв’язання постав-
лених завдань;
- самостійно робити висновки;
- уміти доводити логіку власного рішення, логіку послідов-
ності власних дій;
- уміти цілісно розглядати об’єкт, що вивчається, давати характеристики та встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
- ання; уміння розв’язувати проблему комплексно;
-уміти прогнозувати можливі наслідки рішень, що будуть
прийняті.
Використання методу проектів потребує від вчителя додаткової підготовки. В першу чергу я переосмислив ставлення до підготовки і проведення уроку, позаурочних зенять. Даний метод застосовую у вигляді самостійної індивідуальної чи групової роботи учнів протягом різного за тривалістю часу,з використанням різних сучасних засобів.
Керуюсь основними вимогами до використання методу проектів:
1).Наявність значущої в дослідницькому плані проблеми (наприклад, дослідження впливу магнітного поля на живі організми).
2).Практична, теоретична, пізнавальна значущість прогнозованих результатів(наприклад, виступ перед учнями з доповіддю стосовно даної проблеми).
3).Самостійна (групова, індивідуальна, в парах) діяльність учнів.
4).Структурування проекту.
5).Використання дослідницьких методів з плануванням послідовності діяльності учнів:
- визначення проблеми;
- висування гіпотези її розв’язання;
- обговорення методів досліджень:
- збір, аналіз та систематизація одержаних даних;
- підбиття підсумків, оформлення результатів, їх презент-
тація;
- висновки та порушення нових проблем для дослідження.
Східне прислів’я говорить: «Якщо рибалка наловив риби і приніс синові-він нагодував його сьогодні, а якщо навчив ловити рибу - він нагодував його на все життя».
Школа має не стільки навчати дітей опанувати певний обсяг знань, скільки уміти набувати ці знання самостійно,вміти користуватись ними для розв’язування пізнавальних і практичних завдань. Я помітив, що метод проектів допомагає учням набути комунікативних навичок, зокрема вміння працювати в різних за складом групах, виконуючи різні за соціальним значенням функції від лідера до посередника. Актуальність даного методу полягає у встановленні широких міжособистісних контактів, ознайомленні з різними культурами, різними точками зору на одну й ту саму проблему.
В основу методу проектів покладена спрямованість на досягнення результату, який можна побачити, осмислити, застосувати в реальній практиці. Щоб домогтися такого результату, намагаюсь навчити дітей самостійно мислити, знаходити і вирішувати проблеми, залучаючи для цієї мети знання з різних галузей, здатність прогнозувати результати, уміння встановлювати причинно- наслідкові зв’язки, При підготовці проекту використовую технологію співробітництва, що дозволяє всім учасникам проекту повноцінно осмислити і засвоїти навчальний матеріал, додаткову інформацію, а головне- навчитися працювати спільно і самостійно.
Значущість методу проектів для розвитку людини засвідчує уміння користуватися різноманітними дослідницькими методами: збирати інформацію, факти, аналізувати їх з різних точок зору, висувати гіпотези, робити висновки та узагальнення. Все це, на мою думку, допоможе дитині після закінчення школи краще пристосуватися до дорослого життя, адаптуватися до умов, що постійно змінюються, орієнтуватися у різноманітних життєвих ситуаціях, працювати в різних колективах.
Працюючи над даною проблемою,розробив і запроваджую індивідуальну карту рейтингової оцінки проекту учня, де на основі всебічного аналізу роботи над проектом по 100-бальній шкалі оцінюються результати діяльності учня або групи учнів над проектом.
Відносно проведення уроків, то я намагаюся організувати роботу таким чином, щоб учень сам «відкрив» те чи інше явище чи закон, вивчав властивості тіл, формулював правило і т. д. Адже знання міцні і стійкі коли вони здобуваються зусиллями власної думки, а не пам’яті. Тому бачу своє завдання розбудити думку учня та змусити її продуктивно запрацювати. А мислить людина лише тоді, коли розв’язує певну проблему. От я і створюю цю проблему перед учнем, даючи йому виконати певну проектну роботу (звичайно, щоб його цікавила дана тема).
Метод проектів і навчання у співробітництві здобуває все більшого поширення на мою думку тому, що за нинішніх умов постає необхідність не стільки передавати учням знання, скільки навчити їх здобувати ці знання самостійно та, що важливо, вміти користуватися одержаними результатами для вирішення нових пізнавальних і практичних задач.
Якщо ми навчимо дітей не тільки працювати, вчитись, долати труднощі, а й отримувати від цього задоволення, тоді можна сказати, що основну мету, поставлену перед школою, ми виконали.

Автор: 

Лавренюк Олександр Миколайович учитель фізики Бершадської ЗОШ
І-ІІІст.№1

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі